Rudersdal Kommune

Tidsplan for separatkloakering er på plads for de første områder

Del

Rækkefølgeplanen for, hvornår hvilke områder i kommunen skal separatkloakeres, er nu politisk vedtaget.

Vejarbejde på Holte Stationsvej - sommeren 2023
Vejarbejde på Holte Stationsvej - sommeren 2023 Rudersdal Kommune

Klima- og Miljøudvalget har vedtaget en tids- og rækkefølgeplan for separatkloakering i Rudersdal Kommune for de første ca. ti år. Den samlede tidshorisont er på 30 år.

Herunder ses de enkelte delområder og tidsestimat for anlægsarbejdet, som forsyningsselskabet Novafos er ansvarlig for.

Område Anlægsår
Holte 2027-2033
Gl. Holte Syd / Trørødskolen 2028-2030
Øverød Nord 2028-2031
Rundforbi Nord 2028-2029
Birkerød Sø Syd 2028
Dronninggård Syd 2029-2032
Trørød / Kohaveengen 2030-2031
Gl. Holte Nord 2031-2034
Vedbæk Kyst Nord 2032-2034

Derudover skal der udpeges yderligere to-tre delområder i Birkerød inden for de kommende år. Udpegningen af disse afventer erfaringer fra de udviklingsprojekter, Novafos har igangsat for at reducere overløb til Sjælsø.

Fokus på hvor vandmiljøet har det værst

Med planen skal det sikres, at arbejdet sker ud fra en prioritering af en række forhold:

  • Hensyn til begrænsning af overløb til vandmiljøet.
  • Forsyningssikkerhed.
  • Hensyn til fremkommelighed for beboere, virksomheder og trafikanter, mens der graves rundt om i kommunen.
  • Koordinering med andre projekter og øvrige indsatser for at reducere overløb.

- Nu har vi en plan, som gør det store projekt mere konkret for en stor del af de områder, der skal separatkloakeres. For miljøets skyld er det afgørende, at vi som det første sætter ind de steder, hvor vores vandmiljø har det værst på grund af mange års overløb, siger Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget. 

Grundejerne får besked mindst fem år før

Den enkelte grundejer får en meddelelse i e-Boks om separatkloakering på egen grund minimum fem år, før arbejdet skal være gennemført. Afhængig af Novafos' tidsplan for anlægsarbejderne kan denne besked ligge flere år efter vedtagelsen af et tillæg til spildevandsplanen.

- Ønsker man som grundejer selv at gøre en aktiv indsats for at reducere miljøbelastningen af søerne, kan man godt separere på egen ejendom, så snart Novafos’ entreprenør har lagt rør i vejene, fortsætter Court Møller. Jo hurtigere grundejerne separerer, efter Novafos har anlagt hovedrørene på deres vej, jo hurtigere undgår vi at få spildevand i søerne, og jo hurtigere ser vi miljøeffekten.

Overløb ca. 90 steder

Rækkefølgen er tilrettelagt, så indsatsen giver maksimale miljøforbedringer. Der er især fokus på at nedbringe mængden og hyppigheden af overløb til søer, vandløb og hav.

At kloakkerne ikke er store nok betyder, at når det regner, løber blandet regn- og spildevand til søer, vandløb og havet. Det sker ca. 90 steder i Rudersdal Kommune. Når spildevand fra køkken, bad og toiletter ender i søer, vandløb eller havet, er det både uhygiejnisk og ødelæggende for naturen.

Vejlesø, Furesøen og Søllerød Sø er eksempler på, hvor vandkvaliteten er dårlig, og dyre- og planteliv har det skidt.

Indsatsen i oplandet med udledning til Maglemoserenden og Kikhanerenden vil ligeledes have stor effekt på lokale overløb til vandløbene og på aflastninger til Øresund.

Borgerne skal have adgang til deres bolig

Hensynet til forsyningssikkerhed vejer også tungt, da kloaksystemet skal fungere, samtidig med at anlægsarbejdet gennemføres. Der skal også tages hensyn til områder, hvor kapaciteten skal udvides, eller hvor kloaksystemet trænger til vedligeholdelse.

Hensyn til fremkommeligheden sætter blandt andet begrænsninger for, hvor stort et samlet delområde der kan arbejdes i. Målet er, at grundejere naturligvis skal kunne komme til og fra deres ejendom.

Sammen med hensynet til gennemførlighed betyder det, at der erfaringsmæssigt kan arbejdes i et delområde ad gangen på højst 15 ha. 

For Rudegård, som er det første område, der skal separatkloakeres, handler det om et samlet areal på ca. 30 ha. Men de 30 ha dækker hele området inklusive huse, veje og grønne områder. Så reelt er det et noget mindre område, der skal arbejdes på.

Rudersdal Kommune vil naturligvis sikre, at arbejdet med separatkloakering i videst muligt omfang koordineres med øvrige ledningsejere, så beboerne i et område oplever så få gener som muligt.

Fem delområder skal separeres hvert år

Ved en implementeringshastighed på 70 ha om året fordelt i hele kommunen kan de 30 år for gennemførelse af det samlede projekt overholdes.

Det medfører, at der hvert år skal separeres i fem delområder på tværs af hele kommunen.

Inddragelse af borgerne i det videre forløb

I tæt samarbejde med Novafos vil Rudersdal Kommune fortsætte dialogen med borgerne i de enkelte områder, efterhånden som planerne bliver mere konkrete.

Det gælder dels større borgermøder, dels lokal kontakt til grundejerforeninger, vejlaug og beboere.

Læs mere om projektet på rudersdal.dk:

https://rudersdal.dk/borger/bolig-og-byggeri/kloak-og-vand/separatkloakering-af-kloaksystemet-i-rudersdal-kommune

Kontakter

Court MøllerKommunalbestyrelsesmedlem

Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Organisering-rekruttering-fastholdelsesudvalget

Tlf:+45 72 68 10 90court@rudersdal.dk

Billeder

Vejarbejde på Holte Stationsvej - sommeren 2023
Vejarbejde på Holte Stationsvej - sommeren 2023
Download

Links

Om Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Følg pressemeddelelser fra Rudersdal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Rudersdal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye