Uønsket seksuel opmærksomhed udbredt på erhvervsskolerne

Del

Mere end hver fjerde kvindelige elev på 17 år eller derunder oplever uønsket seksuel opmærksomhed på erhvervsskolerne. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at undervisningsmiljøloven ændres, så erhvervsskolerne har pligt til at gribe ind over for seksuel chikane.

Mere end hver fjerde kvindelige erhvervsskoleelev under 18 år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på skolen.
Mere end hver fjerde kvindelige erhvervsskoleelev under 18 år har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på skolen. Pexels.

Uønsket seksuel opmærksomhed er udbredt på landets erhvervsskoler. Især de helt unge kvinder, der typisk kommer lige fra grundskolen, er ramt. Her beretter hver fjerde, at de oplever uønsket seksuel opmærksomhed, mens de går på erhvervsskolen.

Det viser en ny analyse fra Institut for Menneskerettigheder, der har afdækket omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed på erhvervsskolerne.

Opgørelsen baserer sig på de trivselsmålinger, som alle erhvervsuddannelser har pligt til at gennemføre årligt, og hvor der måles på elevernes generelle trivsel. I alt har 40.000 elever besvaret trivselsmålingen ud af de 110.000 lærlinge og elever, der i 2022 var indskrevet på en erhvervsuddannelse.

Af undersøgelsen fremgår det også, at problemet er mest omfattende på de uddannelser, hvor kvindelige elever er i klart mindretal. Her svarer omkring hver tredje kvinde på tværs af aldersgrupper, at hun har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Igen er problemet mest udbredt blandt de yngste elever, hvor hele 40 procent af de kvindelige elever på 17 år eller derunder svarer, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på skolen.

Det er dog ikke alene kvinderne, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed på erhvervsskolerne. Blandt de mandlige elever på 17 år eller derunder angiver godt hver femte (22 procent), at de føler sig chikaneret.

”Erhvervsskolerne har pligt til at beskytte elever mod seksuel chikane. Når så mange elever oplever uønsket seksuel opmærksomhed, tyder det på, at der er et alvorligt problem, der skal håndteres,” siger Louise Holck, direktør for institut for menneskerettigheder.

Erhvervsskolerne har pligt til at gribe ind

Efter undervisningsmiljøloven er skolerne forpligtede til at sikre et godt undervisningsmiljø. Det vil også indebære et miljø fri for seksuel chikane, men seksuel chikane er ikke nævnt I loven, og det er derfor usikkert, i hvilken udstrækning eleverne er beskyttet efter undervisningsmiljøloven.

Erhvervsskoleelever er dog allerede beskyttet mod seksuel chikane på skolen efter ligebehandlingsloven. Derfor kan erhvervsskolerne gøres ansvarlige, hvis en elev udsættes for seksuel chikane, når eleven er på skolen.

”Det er helt afgørende, at erhvervsskolerne lever op til deres forpligtelser og styrker deres vejledning for de elever, der mistrives i deres uddannelsesforløb på grund af seksuel chikane. Elever, som har været udsat for seksuel chikane, står i en særlig sårbar situation, hvis de ikke har nogen steder at søge hjælp,” siger Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Siden 2021 har erhvervsskolerne haft pligt til at spørge ind til uønsket seksuel opmærksomhed i den årlige trivselsmåling. Dette er sket som led i trepartsaftalen om seksuel chikane.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at erhvervsskolernes ansvar bliver endnu tydeligere ved, at Børne- og Undervisningsministeriet ændrer undervisningsmiljøloven, så pligten til at sikre et godt undervisningsmiljø udtrykkeligt udvides til også at omfatte et undervisningsmiljø fri for seksuel chikane, andre former for chikane og diskrimination.

Nøgleord

Kontakter

Links

Følg pressemeddelelser fra Institut for Menneskerettigheder

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Institut for Menneskerettigheder

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye