Energistyrelsen

Energistyrelsen er klar med nyt udkast til udbudsmateriale for 6 GW havvind og inviterer til opfølgende markedsdialog

Del

Energistyrelsen offentliggør i dag revideret udkast til udbudsmateriale for minimum 6 GW havvind, med mulighed for overplanting, med henblik på supplerende markedsdialog. Udbuddet forventes offentliggjort i løbet af foråret 2024. Visse dele af materialet er tillige relevant for udbuddet af Energiø Bornholm.

llustration: eksisterende havvindmølleparker og parker i udbud og under etablering.
llustration: eksisterende havvindmølleparker og parker i udbud og under etablering.

Udkastet til udbudsmaterialet fastlægger rammerne for udbygning af minimum 6 GW inden udgangen af 2030 og er den konkrete udmøntning af den politiske aftale, der blev vedtaget den 30. maj 2023.

Udkastet til udbudsmaterialet har tidligere været genstand for en markedsdialog, der blev sat i gang den 30. juni 2023. Markedsdialogen har givet anledning til en større bearbejdning af materialet, og derfor ønsker Energistyrelsen nu at fremlægge det reviderede materiale og hermed give markedet mulighed for at forholde sig hertil, inden den endelige offentliggørelse af udbuddene.

Ændringerne ligger inden for rammerne af den politiske aftale af 30. maj 2023, herunder aftalerne om tidsplanerne for etablering af parkerne, som fortsat forventes at holde med opførsel senest i 2030. 

Markedsdialogens gennemførelse

Markedsdialogen vil blive gennemført i et skriftligt format, hvor potentielle tilbudsgivere og øvrige markedsaktører får mulighed for at bidrage direkte med input og forslag til det foreløbige udbudsmateriale.

Se udkast til udbudsmateriale, der offentliggøres gennem EU-Supply her:

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=372020&B=

Vær opmærksom på, at der muligvis kan være en forsinkelse på publicering af bekendtførelsen i TED (EU-Tidende), hvorfor links til udkastet til udbudsmaterialet muligvis først virker, når bekendtgørelsen er publiceret i TED. Det kan tage op til 48 timer.

Energistyrelsen imødeser skriftlige bemærkninger senest torsdag den 8. februar 2024. Al kommunikation om materialet med deltagerne i markedsdialogen vil foregå gennem EU-Supply. Det er muligt at indsende bemærkninger og vedhæfte dokumenter i beskedmodulet i EU-Supply.

Energiø Bornholm

Udkast til udbudsmateriale for Energiø Bornholm vedlægges ikke denne markedsdialog, da materialet stadig er under udarbejdelse. Mange af de ændringer der foreslås i materialet for 6 GW forventes dog også at blive gældende for Energiø Bornholm. Det er specificeret i læsevejledningen ”Reading Guide regarding the Draft Procurement material” i EU-supply, hvor dette er relevant.

Energistyrelsen inviterer tirsdag den 16. januar til teknisk gennemgang for pressen om status for udbudsarbejdet og den videre proces, hvor der vil være mulighed for spørgsmål. En særskilt invitation vil blive udsendt herom.

Den videre proces

Det endelige udbudsmateriale forventes offentliggjort i løbet af foråret 2024 med forventet endelig tilbudsfrist for parkerne i Nordsøen I december 2024, og forventet endelig tilbudsfrist for Hesselø, Kattegat og Kriegers Flak II februar 2025.

Udbudsprocessen vedrørende Energiø Bornholm er igangsat ved Energinet og tyske 50Hertz for så vidt angår det tekniske udstyr. De minimum 3 GW havvind, som er tilknyttet Energiø Bornholm, udbydes af Energistyrelsen, og udbuddet forventes at blive offentliggjort senere på foråret.

Fakta:

Regeringen har 30. maj 2023 indgået en tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og yderligere 3 GW ved Energiø Bornholm med et bredt flertal af Folketingets partier, som sikrer rammerne for udbuddet af de kommende minimum 9 GW havvind.

Læs aftalen ”Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW og Energiø Bornholm”

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse

De 6 GW placeres således:

  • Minimum 3 GW i Nordsøen I
  • Minimum 1 GW ved Kattegat
    Minimum 1 GW ved Kriegers Flak II
  • 0,8-1,2 GW ved Hesselø.

Læs mere om de 6 GW og 3 GW ved Energiø Bornholm her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/udbud-af-havvindmoelleparker

Nyheder om de 6 GW

Du kan tilmelde og afmelde nyheder om udbuddet af de 6 GW ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Nyheder om Energiø Bornholm

Du kan tilmelde og afmelde nyheder om udbuddet af de 6 GW ved at skrive til denne mail: offshorewindfarms@ens.dk

Kontakter

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Kom til konference om lokal inddragelse og opbakning til opsætning af vedvarende energi på land14.5.2024 13:38:26 CEST | Nyhed

Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye