Udenrigsministeriet

Danmark lancerer Genopbygningspakke III til Ukraine

Del

Regeringen fremlægger en ny civil genopbygningspakke, der skal hjælpe Ukraine med at sikre elektricitet og varme samt identificere og fjerne landminer.

Det er den tredje genopbygningspakke under Ukrainefonden. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, har netop været i Ukraine, hvor han har lanceret pakken på 151 mio. kr.

”Putins krig mod Ukraine nærmer sig sit tredje år, og der er fortsat et rigtig stort behov for støtte. Ukrainerne kan regne med Danmark,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Danmark støtter FN’s udviklingsprogram med 75 millioner kroner til gasmotorer, som skal styrke forsyningssikkerhed med adgang til elektricitet og varme i Mykolaiv. Gasmotorerne er designet til at også at kunne bruge biogas. For både byen Mykolaiv, som Danmark har taget et særligt ansvar for, som for resten af Ukraine gælder, at landets energisystemer skal omstilles til ikke-fossile brændstoffer.

Det antages, at 174.000 km2 er forurenet med miner og ueksploderet ammunition svarende til cirka fire gange Danmarks areal. Det danske bidrag på 75 mio. kr. skal styrke indsatsen for at rydde miner. Det skal hjælpe ukrainere med at vende tilbage til deres hjem og gøre jorden sikker til landbrug.

”De seneste målrettede angreb mod energiinfrastrukturen i Ukraine betyder, at der fortsat er behov for at gøre den ukrainske varme- og elforsyning mere robust. Det er vi nu med til at sikre. Samtidig skal der fjernes miner, så ukrainerne kan få sikker adgang til deres jord og boligområder. Det er helt afgørende indsatser, hvis ukrainerne skal have en chance for at leve og bo i deres egen by,” siger Dan Jørgensen.

Baggrund
Danmark er et af de lande, der støtter Ukraine mest i forhold til sin størrelse. Ukrainefonden har tre ben – militær støtte, civil støtte og privatsektorstøtte. Med genopbygningspakke III har Danmark i alt støttet Ukraine med 34,5 mia. kroner.

Ukrainefondens Genopbygningspakke III indeholder følgende indsatser:

Støtteområde

Aktivitet

Partner

Beløb (DKK)

Energi

Støtte til fjernvarmeselskab med indkøb af kraftvarmeproduktionsanlæg som kan producere både varme og elektricitet.

UNDP

75 mio.

Minerydning

Minerydning med fokus på landbrug og jobskabelse i Mykolaiv.

Multilaterale organisationer & Civilsamfundsorganisa-tioner

75 mio.

Landbrug/uddannelse

Indkøb af brandalarmer og brandsikring til landbrugsuniversitetet i Mykolaiv.

UNOPS

1 mio.

For mere information, kontakt pressevagten@um.dk

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye