Energistyrelsen

Skibsfarten er nu del af Energistyrelsens teknologikatalog for tung transport

Del

Energistyrelsen supplerer i dag teknologikataloget for tung vejtransport med et katalog for skibe og færger. Kataloget består af tal og beskrivelser for udvalgte teknologier, som kan erstatte fossile brændsler i skibsfarten. De nye kapitler beskriver en række skibstyper og afdækker henholdsvis konventionelt brændsel, metanol, ammoniak, el og brint.

Teknologikataloget for skibsfart.
Teknologikataloget for skibsfart. Energistyrelsen.

International skibsfart udgør globalt set over to procent af de globale udledninger af CO2 fra energirelaterede udledninger og er i dag helt afhængig af fossile brændstoffer.

Derfor er det et vigtigt område at få omstillet for at nå de langsigtede klimamål. Energistyrelsens katalog indeholder kapitler om alternative drivlinjer til skibe – i størrelsen fra små færger til store containerskibe. De nye kapitler behandler følgende kombinationer af teknologier og segmenter i skibsfarten:

null

Skal danne baggrund for fremtidige analyser
Kataloget har til formål at formidle state-of-the-art data for teknologierne og yderligere at belyse forventninger til udvikling. Kataloget er opbygget i samme format som Energistyrelsens øvrige teknologikataloger. Det betyder, at kataloget både indeholder en skriftlig del, hvor hver teknologi beskrives både i tekst og tal samt tilhørende standardiserede dataark med en kvantificering af centrale nøgletal. Brugere af kataloget kan finde tal for blandt andet energiforbrug, udledning, effektivitet og omkostninger i de medhørende dataark. Kataloget og dataarkene danner således grundlag for at inddrage og sammenligne teknologierne i fremskrivninger og analyser.

Mulighederne for en grønnere skibsfart
Alternativerne til de fossile brændstoffer i skibsfarten vinder frem,  omend omstillingen er udfordrende. Det gælder ikke mindst, fordi skibsfarten er sammensat af en lang række forskellige typer skibe og en høj grad af specialisering. Samtidig er der flere teknologier, der potentielt kan erstatte de konventionelle brændstoffer. Hvilken teknologi, som er bedst egnet, afhænger af konteksten, som en skib skal løse opgaver i.

De første rederier har allerede investeret store summer i nye teknologier, og det betyder, at der i stigende grad findes data for alternativerne til de fossile brændstoffer. Det nye katalog indeholder således blandt andet nuværende og fremskrevne værdier for energiforbrug, motorstørrelser, tonnage, udledning og økonomiske omkostninger. Kataloget og dataarkene henvender sig til energiplanlæggere i offentlige organisationer og private virksomheder, som arbejder med omstillingen af skibsfarten.

Kataloget er udarbejdet af COWI og HOK Marineconsult for Energistyrelsen. Dataarkene er blandt andet baseret på modelkørsler i SHIP-DESMO.

Læs om alternativer til fossile brændstoffer i skibsfarten i Energistyrelsens teknologikataloger for tung transport.

Fakta

  • Energistyrelsen vedligeholder og videreudvikler en serie af otte teknologikataloger, som kan findes på ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger. Katalogerne omhandler både teknologibeskrivelser og -data.
  • Hovedformålet med teknologikatalogerne er at skabe et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejde, teknisk-økonomiske analyser, fremskrivninger og scenarieanalyser med videre.  
  • Teknologikatalogerne bliver til og opdateres løbende i en åben proces, hvor interessenter inddrages i forbindelse med ekstern kommentering af nye eller reviderede kapitler.

Kontakt: Ulrich Lopdrup, +45 33 92 75 47, ulo@ens.dk

Kontakter

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Kom til konference om lokal inddragelse og opbakning til opsætning af vedvarende energi på land14.5.2024 13:38:26 CEST | Nyhed

Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye