Teknologisk Institut

Ny rapport: Mere klimavenlige byggematerier skal hjælpes på vej

Del

Byggeriet efterspørger større udbud samt flere tests og dokumentation af mere klimavenlige byggematerialer, viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut.

Ny rapport fra Teknologisk Institut fastslår, at byggeriet vurderer, at det er væsentligt at anvende mindre klimabelastende byggematerialer, hvis de skal leve op til kommende års klimakrav.  Men samtidig efterspørger bygherrerne, rådgiverne og de udførende bedre adgange til mindre klimabelastende byggematerialer, hvor de vel at mærke kender egenskaberne ved de nye materialer.

Det fremgår af en ny rapport fra Teknologisk Institut, hvor Instituttet har undersøgt aktuelle barrierer og muligheder for at fremme udviklingen og anvendelsen af mindre klimabelastende byggematerialer i Danmark. Det er undersøgt via en undersøgelse blandt mere end 200 aktører i byggebranchen.

Øge efterspørgslen
- De udførende i byggeriet ønsker bedre adgang til mindre klimabelastende byggematerialer.  Men ikke for enhver pris. Der er en nødvendig konservatisme i byggeriet, fordi vores bygninger skal både være sikre og kunne holde i mange år. Derfor vurderer aktørerne, at det vil øge efterspørgslen af mere bæredygtige byggematerialer, hvis der er bedre test og dokumentation af materialernes egenskaber og klimaaftryk, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Nye tal viser, at ressourceforbruget i byggebranchen udgør 31 procent af det samlede forbrug i Danmark, og at udledning af CO2 fra både importerede og indenlandsk-producerede byggematerialer udgør 17 procent af den samlede udledning i Danmark.

Mindre klimabelastende byggematerialer kan være biobaserede materialer, træ, jord og ubrændt ler og selvfølgelig også de traditionelle byggematerialer, hvor klimabelastningen er reduceret.

Fokus på klimakrav
Teknologisk Institut påpeger, at det i den grønne omstilling og for at overholde de fremtidige klimakrav i Bygningsreglementet er vigtigt med grundig dokumentation af de byggematerialer, der anvendes. Både i forhold til klima og CO2-udledning - men også i forhold til ressourceforbrug ser Instituttet store klimaudfordringer på byggeriets vegne. Samtidig er branchen ikke gode nok til at genanvende og genbruge – Danmark er kun fire procent cirkulær i forhold til at genbruge vores ressourcer ifølge den nyligt udkomne Circularity Gap Reportog det er noget mindre end de lande vi normalt sammenligner os med.

- I undersøgelsen kan vi se, at især rådgiverne, men også bygherrerne har stort fokus på at anvende mindre klimabelastende materialer. Men også, at de ser økonomi og manglende adgang til mere bæredygtige materialer, som en barriere for at leve op til de kommende klimakrav. De ønsker sig et større og billigere udvalg af materialer, men når vi samtidig kan se, at producenterne og leverandørerne ikke har samme fokus, så er det nærliggende at tænke, at der er brug for mere fokus på området. Også fordi vi af erfaring ved, at det kan tage lang tid at udvikle både nye og eksisterende produkter og mindske risikoen ved at tage dem i anvendelse i byggeriet, siger Mette Glavind.

Af undersøgelsen fremgår det også, at cirka en tredjedel af aktørerne i byggebranchen ikke ved, hvad der skal til for at imødekomme klimakravene de kommende år. Cirka halvdelen vurderer, at der generelt er et behov for grundlæggende viden om, hvordan man reducerer klimabelastningen. Herudover viser undersøgelsen, at der er behov for, at byggebranchen får hjælp, viden og kompetencer til, hvordan man anvender byggematerialer med mindre klimabelastning.

- Det er bekymrende, fordi der i øjeblikket er stor debat og fra nogle aktører et stort pres for at få strammet klimakravene generelt. Det er vigtigt, at vi sikrer, at byggebranchens aktører føler sig klædt på til at leve op til klimakravene, så det tyder på, at der skal mere fokus på efteruddannelse derude, siger Mette Glavind.

Uoverensstemmelser
Undersøgelsen viser også, at der er uoverensstemmelser mellem, hvordan producenterne af byggevarer ser behovet for og efterspørgslen efter mindre klimabelastende byggematerialer, og de forventninger som både bygherrer og rådgivere har til udbuddet af mere bæredygtige byggematerialer i fremtiden.

- Det rejser det vigtige spørgsmål; hvordan kan vi sikre at de efterspurgte produkter er på hylderne i byggemarkedet, når vi godt ved, at produktudvikling kan være både dyr og langvarig? Her skal producenter og leverandører af byggematerialer have inspiration, hjælp og rådgivning fra samarbejdspartnere og eksperter. Herunder hjælp til at udvikle, teste og dokumentere nye og mere bæredygtige byggematerialer, og rådgivning om lovgivning og standarder ifm. udvikling af nye materialer, siger Mette Glavind.

Hun håber, at producenter og leverandører af byggevarer i fremtiden vil have større lyst til at udvikle, levere og producere mindre klimabelastende byggematerialer, og at de søger den hjælp, de har brug for til at få inspiration til at udvikle og forbedre deres produkter - så de mere bæredygtige byggematerialer bliver lettere tilgængelige for bygherrer, rådgivere og de udførende.

Rapporten Udvikling og anvendelse af mindre klimabelastende byggematerialer skal hjælpes på vej er udarbejdet med udgangspunkt i Teknologisk Instituts resultatkontrakt under indsatsområdet om bæredygtige byggematerialer. Rapporten er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fakta:
I alt har 237 aktører på tværs af byggebranchen svaret på undersøgelsen, bl.a. på, hvad de skal have fokus på for at leve op til kommende års klimakrav. Her svarer 80 procent af rådgiverne og 55 procent af bygherrerne, at de skal have fokus på at anvende byggematerialer med mindre klimaftryk. Til gengæld er det kun 37 procent af producenterne og leverandørerne, der mener de skal have fokus på at udvikle byggematerialer med mindre klimaaftryk for at nå klimakravene – dog svarer 46 procent, at de har fokus på at udvikle byggematerialer med mindre klimaaftryk i dag.

De adspurgte aktører vurderer generelt, at de materialer der har størst potentiale, er udvikling af de mere traditionelle byggematerialer, så de får reduceret klimabelastning (67 procent). Også genbrugte materialer (64 procent) og byggematerialer lavet af restaffald (59 procent) vurderes at have potentiale. Det samme gælder for biobaserede byggematerialer (56 procent), mens kun 38 procent tror på modulbyggeri og kun 22 procent på kompositmaterialer som en løsning.

56 procent af respondenterne vurderer, at deres samarbejdspartnere har behov for grundlæggende viden om reduktion af klimabelastningen, og 42 procent vurderer desuden, at de selv i virksomheden har behov for grundlæggende viden i de kommende år.

Kontakter

Yderligere oplysninger: Direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut, mobil 7220 2220, mail: meg@teknologisk.dk

Billeder

Foto: Teknologisk Institut
Foto: Teknologisk Institut
Download
Foto: Teknologisk Institut
Foto: Teknologisk Institut
Download
Foto: Teknologisk Institut
Foto: Teknologisk Institut
Download

Links

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen. Se kontaktinfo her: www.teknologisk.dk/presse 

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye