Lolland Kommune

Helhedsplan for Nakskov Fjord er klar: Nakskov 2030 inviterer til informationsmøde

Del

Hvordan skal Nakskov Fjord se ud i 2030? Hvor skal der være oplevelser og faciliteter? Hvordan får vi det hele til at spille positivt sammen med udviklingen af Nakskov bymidte og Nakskov Havn? Det sætter den nu færdige strategiske helhedsplan for Nakskov Fjord fokus på.

Planen vil blive præsenteret på et informationsmøde den 10. januar 2023 på biblioteket kl. 17.00, hvor det ambitiøse delprojekt Fra Havn til Strand også bliver gennemgået.

Nakskov Fjord og områderne omkring rummer unikke naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter. Men, ligesom det er tilfældet for Nakskov bymidte og Nakskov Havn, er der behov for at investere i kvalitet, oplevelsesmuligheder, tilgængelighed og synlighed.

Derfor besluttede partnerskabet bag Nakskov 2030 at udarbejde en strategisk helhedsplan for Nakskov Fjord og Hestehovedet. Planen er nu færdig og præsenteres for alle interesserede den 10. januar.  

”Vi har en fantastisk og vestvendt fjord med mange kvaliteter og ufortalte historier,” fortæller projektleder Martin Nilsson og fortsætter: ”Planen anviser, at Nakskov Fjord og de mange øer skal bindes bedre sammen, så området kan udgøre en stærkere og mere samlet helhed. Samtidig skal udviklingen af fjordområdet knyttes stærkere til udviklingen af Nakskov bymidte og Nakskov Havn.”

Foruden de overordnede og tværgående behov for at lave en sammenhængende og koordineret formidling og visuel identitet skal udviklingen af Nakskov Fjord og Hestehovedet ske med afsæt i en “indefra og ud-tilgang”, således af de første investeringer og initiativer sker i forlængelse af fornyelsen af Axeltorv, Havnebygningen, og Honnørkaj. Investeringer i områdets udvikling, kvalitet, oplevelsesmuligheder og tilgængelighed skal med andre ord ske fra byen/havnen og ud i fjordområdet. Derfor er der først og fremmest behov for at skabe en bedre sammenhæng mellem byen/havnen og Hestehovedet. Samtidig er der behov for at skabe flere udfoldelsesmuligheder for både borgere og gæster på Hestehovedet med afsæt i vandsport-og friluftsliv, som bygger videre på det liv, der allerede er på og omkring Hestehovedet.

”Det er netop i det lys, at projektet Fra Havn til Strand er så vigtigt,” forklarer Martin Nilsson. ”Det tager udgangspunkt i havnen, skaber bedre adgang til vandet og styrker den vigtige forbindelse mellem Nakskov 2030’s nedslagspunkter.”

Parallelt med tilblivelsen af helhedsplanen for Nakskov Fjord har Nakskov 2030 søgt og modtaget tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til projektet ”Fra Havn til Strand” – et projekt til 36 mio.kr. Tanken i projektet er at skabe en flydende overgang mellem land og vand, der forener rekreativt ophold og aktivitet.

Projektet indebærer to hovedelementer: Det ene består i at transformere de kulturhistoriske færgelejer i Nakskov Havn til vandaktiviteter og ophold, samt til knudepunkt for vandforbindelse til Nakskov Fjord. Det andet går ud på at opgradere forbindelsen mellem middelalderbyen, havnen og Hestehovedet. Forbindelsen er på nuværende tidspunkt en barriere for gæster, der kommer til byen. Forbindelsen skal opgraderes med blandt andet cykelsti og en oplevelsesrute. Oplevelsesruten vil blandt andet indebære formidling af naturen, kulturen og historien gennem nudgingpunkter, der vækker nysgerrigheden hos alle aldre.

Med Fra Havn til Strand bliver der for alvor taget hul på at gøre helhedsplanens visioner til virkelighed. Derfor bliver det præsenteret sammen med den strategiske helhedsplan på informationsmødet, hvor der også vil være mulighed for at spørge ind til Nakskov 2030’s andre projekter.

Syv anbefalinger for Nakskov Fjord 

Den strategiske helhedsplan rummer syv anbefalinger for Nakskov Fjord. Anbefalingerne er kategoriseret efter tre hovedtemaer, som er: Destinationer, forbindelser og fællesindsatser.

Destinationer

1. Vandsportscenter på Hestehovedet ­med flere aktiviteter, som styrker Hestehovedet som sted for lokale og gæster.

2. Helhedsplaner for Tårs og Langø, som afdækker specifikke potentialer og prioriteringer, som sikrer helheden mellem de eksisterende kvaliteter og de fremtidige forbedringer af havnenes faciliteter og tilbud til lokale og besøgende.

Forbindelser

3. Havnestien - fra Nakskov til Hestehovedet skal styrkes for gående og cyklister. Det skal være nemmere og mere oplagt at fortsætte fra Nakskov Havn ud mod Hestehovedet.

4. Landveje. Der skal skabes bedre og mere sammenhængende ruter for gående og cyklende omkring Nakskov Fjord.

5. Vandveje. Der skal skabes gode og sammenhængende muligheder for at komme rundt i Nakskov Fjord inkl. til de mange offentligt tilgængelige øer.

Fælles indsatser

6. Formidlingsstrategi, der formidler områdets kultur-og naturhistorie, som er forankret hos de lokale ildsjæle, foreninger og kulturaktører.  

7. Fælles visuel identitet for Nakskov Fjord, som sikrer kvalitet, sammenhæng og genkendelighed.

Læs mere og se programmet på Nakskov 2030's hjemmeside.

Følg også med på Nakskov 2030's Facebookside. 

Den strategiske helhedsplan for Nakskov Fjord er vedhæftet nederst i pressemeddelelsen.

Om initiativet Nakskov 2030

Initiativet Nakskov 2030 er et partnerskab mellem den filantropiske forening Realdania, A.P. Møller Fonden og Lolland Kommune om at udvikle Nakskov. Et ambitiøst udviklingsprojekt der vil sende den gamle købstad og levende industriby godt ind i fremtiden.

Partnerne har til sammen afsat 150 millioner kroner til initiativet.

Visionen er at styrke Nakskov som en by med et attraktivt natur-, fritids-og byliv, som stadig flere vælger at besøge og flytte til. Med udgangspunkt i en fysisk udvikling af byen, skal Nakskov 2030 samle, engagere og understøtte en fælles udvikling af Nakskov –til glæde for borgere, besøgende, erhvervsdrivende og hele Lolland.

Nakskov har unikke fordele og aktiver, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. For eksempel en enestående fjordnatur, en historisk bymidte og en rå og levende erhvervshavn.

Nakskov 2030 centrerer udviklingen tre steder: I bymidten, på havnen og omkring Hestehovedet og fjorden. Her skal en række konkrete projekter tilsammen skabe bedre byrum og nye oplevelser med udgangspunkt i områdets særlige kvaliteter: Den historiske bymidte, den rå industrihavn og den trygge og rolige Nakskov Fjord.

Nøgleord

Kontakter

Martin NilssonProjektleder, Nakskov 2030

Tlf:51 53 23 57

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune iværksætter handleplan for byggesager18.4.2024 12:19:40 CEST | Pressemeddelelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget bestilte i september 2023 en analyse af byggesagsbehandlingen i Lolland Kommune. Nu viser en brugertilfredshedsundersøgelse, at der blandt de fleste adspurgte er tilfredshed med sagsbehandlingen. Men der er også områder, hvor sagsbehandlingen kan gøres endnu bedre. Det viser den analyse, som Deloitte har foretaget for kommunen. Derfor har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget nu vedtaget en handleplan.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye