Red Barnet

Red Barnet vil ændre loven: Børn skal beskyttes bedre mod billeder med seksuelt formål

Del

Lovgivningen beskytter ikke børn godt nok, når det handler om seksuelt krænkende billeder og videoer. Det viser en analyse foretaget af Red Barnet. Børnerettighedsorganisationen foreslår derfor at stramme loven, så tre typer af materiale med tydelig seksualisering af børn bliver kriminaliseret i Danmark i samme grad, som det er i de andre nordiske lande. Inden for animeret materiale oplever Red Barnet en voldsom stigning, der kræver akut handling.

Straffeloven skal ændres, så den beskytter børn bedre mod seksualisering i billeder og videoer. 

Sådan lyder det fra Red Barnet i et nyt udspil, som præsenteres i dag. Børnerettighedsorganisationen har analyseret en omfattende mængde seksuelt krænkende materiale med børn, der i dag i vid udstrækning kategoriseres som lovligt.  

Materialet er anmeldt til Red Barnets tjeneste AnmeldDet, hvor borgere anonymt kan anmelde overgrebsmateriale med børn, som de har set online. Især for tre typer af materiale – hvor børn udstilles og udnyttes seksuelt på forskellig vis – betyder begrænsningerne i loven, at hverken Red Barnet eller politiet kan gøre noget for at få fjernet materialet fra nettet og retsforfølge de ansvarlige. 

En gennemgang af lovgivningen på området i andre nordiske lande som Norge, Sverige, Finland og Island viser, at lovgivningen dér i langt højere grad beskytter børn mod seksuelt krænkende materiale.  

Derfor er der ifølge Red Barnet behov for at få strammet den danske straffelov. Og det haster, siger generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.  

– På daglig basis ser vi billeder og videoer med alvorlige seksuelle krænkelser af børn. Materialet er tydeligvis produceret med det formål at skabe seksuelle associationer hos voksne, men børn er børn og skal ikke seksualiseres. Børn kan aldrig give samtykke til at blive udstillet eller udnyttet seksuelt. Derfor skal billederne selvfølgelig kriminaliseres og kunne fjernes fra nettet. Det kræver, at straffeloven ændres, så vi kan gribe ind og sikre børn den beskyttelse, de har ret til, siger Johanne Schmidt-Nielsen.  

Hun peger på, at Red Barnets analyse viser, at lovgivningen i de andre nordiske lande langt hen ad vejen sikrer børn en bedre beskyttelse på dette område. Der er derfor god inspiration at hente.  

– Lovgivningen i Danmark skal selvfølgelig sikre børn en lige så god beskyttelse som i de lande, vi normalt sammenligner os med. Børn skal kunne vokse op uden at blive seksualiseret. Også i en digital kontekst, siger Johanne Schmidt-Nielsen.  

Behov for at stramme loven på tre områder 
De tre typer af materiale, hvor Red Barnet har identificeret huller i lovgivningen, drejer sig om:  

•    Poseringsbilleder: Børnenes påklædning og positionering giver tydelige seksuelle associationer. Det kan fx ske ved, at børnene ligger på alle fire med fremskudt bryst, har genstande i munden eller er iført lak- og læderundertøj. Der kan være rekvisitter som pisk og håndjern, og kønsdele kan være tildækket med emojis eller stjerner. Red Barnet har viden om, at flere piger er blevet udnyttet gennem en årrække til produktion af denne type materiale.  
  
•    Billeder sat i en seksualiserende kontekst: Hverdagsbilleder af børn fra fx en strand, gymnastikopvisning eller en badesituation, hvor de måske er nøgne eller har spredte ben, tages ud af deres oprindelige kontekst og sættes ind i en seksualiserende kontekst. Det kan fx være uskyldige billeder fra sociale medier, som sættes ind på pornografiske hjemmesider eller erotiske hjemmesider, der sælger sexlegetøj. 
  
•    Animeret overgrebsmateriale: Animerede billeder eller videoer, hvor børnene indgår i seksuelle aktiviteter og kontekster. Det kan fx være en gruppevoldtægt af et lille barn, der bliver fastholdt. Selv om det er muligt at se, at der er tale om animeret overgrebsmateriale, hvis man ser godt efter, fremstår børnene meget livagtige, og det er tydeligt, at materialet er produceret for at skabe seksuel tilfredsstillelse. Der er eksempler på, at overgrebsmateriale med ægte børn bliver delt med et animationsfilter, så gerningspersoner kan distribuere det ulovlige overgrebsmateriale for senere at tage filteret af.  
  
Alvorlige og livslange konsekvenser for børn 
Den manglende kriminalisering af de tre typer af materiale kan have store konsekvenser for børnene. Det forklarer Per Frederiksen, der er psykolog og seniorkonsulent i Red Barnet. 

– Hvis børn bliver seksuelt udnyttet digitalt, kan konsekvenserne være alvorlige og livslange. Børn, som føler sig ufrivilligt seksualiseret, kan opleve stor frygt for, hvem der vil komme til at se det seksualiserede materiale, og de kan opleve store udfordringer med at få det fjernet. Frygten kan få børn til at trække sig fra sociale relationer, som kan føre til alvorlig mistrivsel, siger Per Frederiksen.  

I Red Barnet er der især bekymring over en stor stigning i animeret materiale. I 2020 og 2021 modtog Red Barnets tjeneste AnmeldDet henholdsvis 18 og 20 anmeldelser vedrørende den type materiale, mens antallet i 2022 steg til 208. I de første 11 måneder af 2023 har der været hele 1.619 anmeldelser om animeret materiale.  

I dag er det kun animeret overgrebsmateriale, som er så virkelighedstro, at det har fuld lighed med et fotografi, som er ulovligt. Og det er langtfra godt nok.  

– Med den hurtigt udviklende AI-teknologi bliver det dag for dag lettere at producere vellignende animeret overgrebsmateriale med børn. Derfor er der virkelig behov for at gribe ind nu – inden internettet i endnu højere grad flyder over med livagtigt, animeret overgrebsmateriale. Materialet seksualiserer børn. Børn bliver gjort til genstand for voksnes seksuelle tilfredsstillelse, og det er en krænkelse af børnene, som vi skal have stoppet, siger Per Frederiksen.  

I udspillet kommer Red Barnet med helt konkrete forslag til, hvordan straffeloven kan ændres, så den beskytter børn bedre mod seksuelle krænkelser online. 
 
Fakta: Red Barnets tjeneste AnmeldDet bekæmper seksuelle overgreb og krænkelser mod børn på nettet 
•    Siden 2001 har Red Barnet drevet tjenesten AnmeldDet, hvor borgere anonymt kan anmelde links til hjemmesider med seksuelt overgrebsmateriale med børn.  
•    I de første 11 måneder af 2023 har AnmeldDet modtaget 4.701 anmeldelser. 4.003 af dem drejer sig om materiale, der ikke er klassificeret som ulovligt. Det omfatter blandt andet poseringsbilleder, billeder i en seksualiserende kontekst og animeret overgrebsmateriale.  
•    I AnmeldDet sidder specialuddannede analysemedarbejdere, som analyserer de anmeldte links ud fra den danske lovgivning og en særlig guideline udviklet af Interpol. 
•    Ulovligt materiale videresendes til enten politiet, Interpol eller hotlines i andre lande med det formål at få materialet fjernet og efterforsket. 

Kontakter

Vedhæftede filer

Om Red Barnet

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi er Save the Children – verdens førende uafhængige organisation for børn.

Red Barnet yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Vi arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår.

Følg pressemeddelelser fra Red Barnet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Red Barnet

Red Barnet: Langt flere drenge søger hjælp efter økonomisk afpresning med intime billeder29.5.2024 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

SletDet Rådgivningen i Red Barnet har i 2023 hjulpet rekordmange børn og unge, der har været udsat for digitale krænkelser eller noget andet ubehageligt på nettet. Hvert femte rådgivningsforløb har handlet om afpresning eller trusler, og det er dermed den tematik, som har fyldt allermest i rådgivningen. Især har der været en markant stigning i antallet af drenge, der søger hjælp efter at være blevet økonomisk afpresset med intime billeder. Stigningen fortsætter i 2024.

Børn og unge på midlertidigt ophold i Danmark kæmper med stor mistrivsel13.3.2024 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ny undersøgelse fra Red Barnet og Via University College viser, at børn og unge, der har fået midlertidigt ophold i Danmark kæmper med mistrivsel, modløshed og ensomhed. Red Barnet ønsker derfor et opgør med de korte midlertidige opholdstilladelser og hyppige genvurderinger, som skaber usikkerhed, ventetid og begrænser rettigheder for børn og unge, hvilket går udover deres udvikling, læring og uddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye