Trafikrekorder på begge broer bidrager til godt resultat

Del
Fotokreditering: Sund & Bælt

I årets tredje kvartal var der travlt på både Storebæltsbroen og Øresundsbron med en lang række rekorder drevet af ferietrafikken. Lastbiltrafikken var fortsat aftagende på begge broer. Trafikken bidrager sammen med en faldende inflation positivt til resultatet for årets tredje kvartal.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 3,1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 4,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.412 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,2 pct. i forhold til de første ni måneder af 2022.

Omsætning fra jernbanen faldt med 31 mio. kr. Faldet skyldes, at Banedanmark har foretaget omfattende sporarbejder, som reducerede antallet af tog over Storebæltsforbindelsen i en periode. Jernbanevederlaget for Storebæltsforbindelsen er baseret på den faktiske trafik.

På Øresundsbron steg trafikken med 9,2 pct. i forhold til samme periode i 2022. Personbiltrafikken steg med 10,8 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 5,8 pct. Vejindtægterne steg med 129 mio. kr. til 1.350 mio. kr. i perioden sammenlignet med samme periode sidste år.

- Fritidstrafikken har på begge broer været stigende hen over sommermånederne med flere rekorder, mens lastbiltrafikken fortsat er aftagende. Samlet bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat for perioden og betyder sammen med den lavere inflation, at vi opjusterer vores forventninger til årets resultat, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

På tunnelfabrikken i Rødbyhavn blev 1,6 mio. kubikmeter vand fyldt i bassiner på 10 dage. Opfyldningen blev gennemført i en kontrolleret proces og er et vigtigt skridt frem mod, at tunnelelementerne til Femern Bælt-tunnelen kan sejles fra fabrikken og videre ud i Femern Bælt. 

I forbindelse med beslutningen om at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej er der fundet en løsning for tilslutningsanlæg på Prøvestenen, som sikrer balance mellem de mange interessenter i området. 

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 690 mio. kr.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger udgør 577 mio. kr. og er 478 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 2023.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.570 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.054 mio. kr. Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev en indtægt på 2.994 mio. kr. 

Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 3.888 mio. kr. mod et overskud på 15.960 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 17,0 mia. kr. og er reduceret med 0,8 mia. kr. siden 3. kvartal 2022. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

Forventningerne til årets resultat opjusteres til at udgøre et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,9 - 2,05 mia. kr. Koncernen forventede i forbindelse med halvårsrapporten et årsresultat i intervallet 1,45 – 1,6 mia. kr. Opjusteringen skyldes, at forventningen til inflationen for 2023 er justeret fra 3,0 pct. til 0,1 pct. samt en fortsat positiv udvikling i trafik for personbiler.

Læs rapporten her 

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr.

2023

2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

2.412

2.361

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

199

230

Nettoomsætning øvrige

55

59

Nettoomsætning i alt

2.666

2.650

Omkostninger ekskl. Afskrivninger

-475

-432

Afskrivninger

-645

-566

Resultat af primær drift (EBIT)

1.546

1.652

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-577

-1.055

Resultat før værdiregulering

969

597

Værdiregulering **)

2.905

18.506

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S

3.874

19.103

Øresundsbro Konsortiet I/S’ resultatandel ***)

690

1.367

Resultat før skat

4.564

20.470

Skat

-676

-4.510

Resultat efter skat

3.888

15.960

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en indtægt på 89 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer i koncernen udgør et overskud på 601 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.570 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

null

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

null

Kontakter

Billeder

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sådan kommer juletrafikken til at se ud på Storebæltsbroen19.12.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Julen nærmer sig, og det betyder travlhed på vejene, når de danske trafikanter pakker bilen og krydser landet. Op mod 230.000 biler ventes at køre over Storebælt fra den 22. til 27. december. Her kan du se, hvordan trafikken fordeler sig i juledagene. Dagene omkring juleaften er traditionelt nogle af årets travleste rejsedage på broen. De mest travle perioder hen over julen bliver 22. og 23. december mod Fyn og Jylland, hvor flest biler forventes at passere gennem betalingsanlægget mellem kl. 10 og kl. 15. I retning mod Sjælland vil der være mest travlt 26. og 27. december mellem kl. 10 og kl. 16. Travl jul på broen I gennemsnit kører ca. 36.000 køretøjer over Storebæltsbroen om dagen, men søndag den 22. december forventes trafikken at runde knap 40.000 biler, og den 26. december kommer mere end 46.000 biler til at krydse bæltet. - Størstedelen af vores kunder benytter i dag enten Bizz eller nummerplade i de grønne ekspresbaner, og det giver helt klart også den hurtigste tur gennem bet

Nye priser på Storebælt i 202414.12.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I 2024 stiger prisen for at passere Storebælt med automatisk betaling i personbil med 2 kroner til 196 kr., mens prisen for personbiler, der betaler kontant eller med kort, stiger til 275 kr. Dermed bliver gevinsten ved at benytte automatisk betaling minimum 79 kr. pr. tur. Den lavere pris til trafikanter, der betaler automatisk med bizz eller nummerplade, er resultatet af en politisk aftale fra 2017 om en prisnedsættelse på i alt 25 pct. frem mod 2023. Den er nu fuldt indfaset, og prisreguleringen for 2024 omfatter derfor alene en justering af taksterne som følge af inflation. Det er muligt at få ekstra rabat på turen over Storebælt på hhv. aftener, weekender og helligdage med Storebælts rabatprodukter. Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transportministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. Priser for passage for privatkunder i 2024 Køretøjstype Pris med automatisk betaling Pris med kort og kontant MC / personbil under 3 m 103 145 Personbil

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye