Udenrigsministeriet

Ros til Danmark for at promovere ligestilling – men ris for manglende samtænkning med klima

Del

Ny evaluering konkluderer, at der er god grund til, at Danmark internationalt regnes for en troværdig og vedholdende frontkæmper for ligestilling. Samtidig kritiserer den, at Danmark har glemt ligestillingen i den store satsning på klima og grøn omstilling i udviklingssamarbejdet de seneste år.

Den internationale kamp for ligestilling og for seksuelle og reproduktive rettigheder har de seneste år været udsat for et voldsomt globalt modpres. Men dét pres er det langt hen ad vejen lykkedes centrale organisationer som FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og FN’s Børnefond (UNICEF) at stå fast overfor, og det kan Danmark ifølge en ny evaluering tage en del af æren for med sin vedholdende og aktive støtte til fremme af ligestilling og seksuelle og reproduktive rettigheder i både ord og handling.

Evalueringen fastslår, at der er god grund til, at Danmark internationalt regnes for en troværdig fortaler for ligestilling, og den giver adskillige eksempler på, at danske indsatser i den periode, evalueringen dækker, har sat konkrete spor - både i globale aftaler og i nationale love og strategier i enkeltlande, såvel som i konkrete resultater af indsatser i partnerlandene.

Men der er også kritik: Evalueringen kritiserer først og fremmest, at hensynet til ligestilling stort set ikke er indarbejdet i de danske indsatser inden for klima og grøn omstilling, der er set på. Det beskriver evalueringen som en forpasset mulighed, men også som et område med et stort potentiale, hvor Danmark kan og bør udnytte sin styrkeposition inden for både ligestilling og grøn bistand langt bedre, ikke mindst fordi området udgør en stadig stigende andel af dansk bistand. Der er også brug for at styrke fokus på ligestilling på de indre linjer, både når det gælder opgørelser af dansk støtte til ligestilling, intern kompetenceudvikling og muligheden for at trække på ekspertise på ligestillingsområdet i arbejdet med dansk bistand.

Udenrigsministeriet hilser evalueringen velkommen og erklærer sig enigt i dens anbefalinger, hvoraf flere allerede er ved at blive ført ud i praksis, f.eks. er der taget flere initiativer til mere systematisk at indarbejde hensynet til ligestilling i Danmarks støtte til klima og grøn omstilling.

Om evalueringen

Evalueringen omfatter den danske støtte til ligestilling i udviklingssamarbejdet i årene 2014 til 2021, inklusive den direkte støtte til organisationer, der arbejder for ligestilling, herunder seksuelle og reproduktive rettigheder. Men evalueringen har også set på, hvor godt det er lykkedes at indarbejde hensynet til ligestilling i Danmarks øvrige bistand -  og på Danmarks rolle som fortaler for ligestilling. Evalueringen bygger på casestudier af Danmarks støtte til multilaterale organisationer som UNFPA og Den Grønne Klimafond samt indsatser i Kenya, Burkina Faso og Mali, ligesom der er foretaget fokusgruppediskussioner og en større spørgeskemaundersøgelse

Evalueringen blev udført af det internationale konsulentfirma Itad i perioden april 2022 til september 2023.

Evalueringsrapporten og et dansk resumé kan downloades fra um.dk evaluering

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt  pressevagten@um.dk eller pressetelefonen 61 97 92 47 (ikke SMS)

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye