Rudersdal Kommune

Store varmepumper bringer grøn fjernvarme tættere på

Del

To politiske udvalg i Rudersdal Kommune har godkendt, at fremtidig placering af fjernvarmeanlæg ved Blokken i Birkerød og Holtegårdsparken i Gl. Holte skal undersøges nærmere.

Det er nu politisk besluttet, at der skal arbejdes videre med en plan om at etablere to store centrale varmepumpeanlæg med henblik på endelig beslutning om fremtidig projektering.

Anlæggene kan levere grøn varme til ca. 8.800 varmekunder i de to områder. Grøn fjernvarme er et helt centralt element i kommunens klimahandlingsplan og målsætningen om at være CO2-neutral i 2040.

De to anlæg forventes placeret ved Blokken 47a i Birkerød og ved den nordligste del af Holtegårdsparken i Gl. Holte.

Sagen er netop behandlet i Klima- og Miljøudvalget samt i Arkitektur- og Byplanudvalget.

De to anlæg med luft-til-vand-varmepumper skal kunne levere grøn fjernvarme til borgerne i Birkerød, Bistrup, Gl. Holte, Søllerød og Nærum. Dermed vil Rudersdal Kommune være kommet et stort skridt tættere på at kunne opfylde sine klimamål og dermed være med til at skabe en grøn fremtid for de næste generationer.

To gode muligheder for placering

- Det haster med at finde alternativer, der kan levere grøn varme, da vi stadig har omkring 11.000 naturgasfyr i kommunen, som skal udskiftes, siger Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu har to gode placeringsmuligheder, hvor der kan bygges de centrale anlæg, der er nødvendige for at kunne udbrede grøn fjernvarme til mange flere i kommunen.

Efter den politiske behandling venter nu det videre myndighedsarbejde, før den konkrete projektering kan gå i gang. Etablering af anlæggene kræver, at der vedtages nye lokalplaner og kommuneplantillæg.

Rudersdal Kommune vil informere om planerne og det videre forløb på to informationsmøder i januar 2024. Ud over disse møder vil kommunen afholde separate møder med borgere, der er nære naboer til de fremtidige anlæg, og som led i planprocessen vil der også komme inddragelse og to høringsperioder.

Andre arealer kan komme i spil

Placeringen af varmepumperne er et resultat af grundige overvejelser og kortlægning af ca. 90 kommunale arealer. Sonderingen viser, at der reelt ikke er mange andre muligheder.

- Vi har bestræbt os på at finde nogle gode placeringer, som er til mindst mulig gene for borgerne, men jeg vil ikke lægge skjul på, at der er nogen, der vil blive berørt af det. Men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre grøn fjernvarme, siger Christoffer Buster Reinhardt, formand for Arkitektur- og Byplanudvalget, og fortsætter:

- Der er tale om relativt store anlæg, som naturligvis vil præge omgivelserne. Desværre er de mulige placeringer inden for kommunens grænser få, for vi har jo heldigvis mange fredede arealer, og jeg vil ikke fælde skov for det. Vores opgave som politikere er at balancere de forskellige hensyn i forhold til hinanden, og for mig er det vigtigt, at vi kan hjælpe en stor del af kommunen med hurtigt at komme over på grøn fjernvarme.

Hvis projekterne bliver en realitet, skal varmepumperne naturligvis overholde gældende støjgrænser i henhold til lovgivningen.

Norfors, der står for varmeforsyningen i Rudersdal Kommune, vurderer, at hovedparten af varmebehovet i første fase i kommunen kan dækkes af Blokken 47a og Holtegårdsparken.

Det kan dog ikke udelukkes, at vil blive udlagt nye placeringer til varmepumper, hvis hele varmebehovet skal kunne dækkes. Anlæggenes potentielle kapacitet afhænger nemlig bl.a. af arealernes størrelse.

Baggrund

Udpegningen af arealer til grøn varmeproduktion er en forudsætning for udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune, jf. Varmeplan 2023-2035.

Varmeplanen er et centralt element i kommunens klimahandlingsplan og udstikker rammen for den fremtidige fossilfri varmeforsyning af boliger og virksomheder i kommunen - herunder en betydelig udbygning af fjernvarmen frem mod 2028 og i de efterfølgende år.

Norfors forventes i samarbejde med kommunen at udarbejde projektforslag for varmeplanens fase 1 og 2 inden udgangen af 2023. Hvis de to faser realiseres fuldt ud, vil ca. 9.000 husstande og bygninger blive tilbudt fjernvarme inden udgangen af 2028.

Det svarer til en forøgelse af fjernvarmedækningen i kommunen fra de nuværende ca. 25 pct. af varmebehovet til ca. 71 pct.

Den eksisterende varmeproduktionskapacitet på Usserødværket udnyttes i dag fuldt ud, og der er ikke overskydende kapacitet til forsyning af nye fjernvarmeområder. Nye projektforslag og udbygningen af fjernvarmen afhænger derfor af, at der samtidig etableres ny grøn varmeproduktionskapacitet inden for en kort tidshorisont.

Det drejer sig især om store luft-til-vand varmepumper. En forudsætning er, at der udpeges egnede arealer i Rudersdal til etablering af de nye anlæg.

Læs meget mere om de to planlagte anlæg, fakta om de to områder og den videre proces:

Referat fra møde i Klima- og Miljøudvalget 8.11.23

Nøgleord

Kontakter

Christoffer Buster ReinhardtKommunalbestyrelsesmedlem

Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tlf:+45 51 26 99 26chrre@rudersdal.dk

Court MøllerKommunalbestyrelsesmedlem

Klima- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Organisering-rekruttering-fastholdelsesudvalget

Tlf:+45 72 68 10 90court@rudersdal.dk

Billeder

Kortet viser de to mulige placeringer af varmepumpeanlæg i Rudersdal Kommune.
Kortet viser de to mulige placeringer af varmepumpeanlæg i Rudersdal Kommune.
Download
Blokken 47A i Birkerød er den ene af de to mulige placeringer for et varmepumpeanlæg.
Blokken 47A i Birkerød er den ene af de to mulige placeringer for et varmepumpeanlæg.
Download
Holtegårdsparken i Gl. Holte er den anden af de to mulige placeringer for et varmepumpeanlæg.
Holtegårdsparken i Gl. Holte er den anden af de to mulige placeringer for et varmepumpeanlæg.
Download

Om Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine godt 57.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

Følg pressemeddelelser fra Rudersdal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Rudersdal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye