Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Unge, der mistrives, bruger flere rusmidler end andre unge

Del

Antallet af 15-25-årige, som mistrives, er mere end fordoblet fra 2014 til 2022, viser en ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Samtidig er der en signifikant sammenhæng mellem unges mistrivsel og deres brug af rusmidler.

Andelen af unge i Danmark, som kæmper med depression, angst, selvmordstanker og lignende er steget fra 4,2 procent i 2014 til 9,3 procent i 2022. Det viser undersøgelsen ’Brug af rusmidler blandt danske unge. Hverdagsfunktion, mistrivsel og traumeoplevelser’, som Center for Rusmiddelforskning foretog i 2022. Centret har gennemført tilsvarende undersøgelser, kaldet UngMap-surveys, i 2014, 2015 og 2019.

Mistrivsel hænger sammen med forbruget af rusmidler

Undersøgelsen viser også, at unge, der mistrives, bruger flere illegale rusmidler end andre unge. Næsten én ud af fem unge, som mistrives, har brugt illegale stoffer inden for den seneste måned, mens det samme gælder for cirka hver tiende af unge, som ikke mistrives eller kun mærker lidt til blandt andet ensomhed, depression og angst.

Generelt har forbruget af illegale stoffer blandt unge været stabilt siden 2014 trods den voldsomme stigning i mistrivsel, og undersøgelsen viser ikke en kausal sammenhæng mellem mistrivsel og forbrug af illegale rusmidler. Sammenhængen er dog signifikant.

Cannabis som selvmedicinering

Forskellen på brugen af illegale rusmidler gælder først og fremmest cannabis. Der er ingen forskel i brugen af kokain blandt de unge, som henholdsvis trives og mistrives. 

”Det skyldes måske, at cannabis er et stof, der anvendes til at slappe af, falde til ro og få styr på tankerne, mens kokain er et ”feststof”, som unge tager sammen med andre, når de vil have ”gang i den”. Unge bruger nok mere cannabis som selvmedicinering, mens dette ikke på samme måde er tilfældet for kokain,” siger professor Mads Uffe Pedersen, der står i spidsen for UngMap-surveys.

Rodet hverdag – mange stoffer
I UngMap-undersøgelserne spørger forskerne også om de unges trivsel og hverdagsfunktion. Det sidste handler om, hvorvidt de kan komme op om morgenen, får sovet ordentligt, kan koncentrere sig, rydde op, holde aftaler med mere. Her viser undersøgelsen tydeligt, at en rodet hverdag hænger tæt sammen med et stort forbrug af rusmidler. 29,2 procent af de unge, som har en meget belastet og rodet hverdag, har brugt stoffer den seneste måned mod 7,6 procent af dem, der lever ret struktureret (42 procent af de unge).

”Vi ved ikke præcis, hvorfor det forholder sig sådan. Men man kan forestille sig, at brug af illegale rusmidler skaber en ustruktureret og kaotisk hverdag. Men den ustrukturerede eller direkte kaotiske hverdag kan også skyldes fysiske, psykiske og sociale problemer hos nogle unge, som medfører, at de har et stort forbrug af stoffer,” siger Mads Uffe Pedersen.

Traumeoplevelser og rusmiddelbrug blandt danske unge

Halvdelen af de unge i UngMap-survey 2022 har været ude for en eller flere voldsomme oplevelser. Ud af disse opfylder 8,3 procent kriterierne for diagnosen PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Det tal er noget større end blandt danskerne generelt, hvoraf Sundhedsstyrelsen vurderer, at én procent opfylder kriterierne for en PTSD-diagnose. For at have PTSD skal man være så påvirket af voldsomme oplevelser som ulykker, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, dødsfald mv., at man for eksempel undgår bestemte steder eller begivenheder, er meget vagtsom og i det hele taget ikke fungerer godt i hverdagen.

Unge, som har været ude for traumeoplevelser og unge, som opfylder diagnosekriterierne for PTSD, har langt oftere end andre unge brugt illegale rusmidler den seneste måned. For eksempel har 14,3 procent af, de unge, som opfylder kriterierne for PTSD, brugt cannabis, mens det kun gælder for 9,2 procent af andre unge.

Blandt unge, som har været ude for to eller flere typer traumeoplevelser, har 5,8 procent af dem brugt kokain den seneste måned, og 15,1 procent af dem har brugt cannabis. Til sammenligning har kun 1,4 procent af unge, som ikke har oplevet noget voldsomt, brugt kokain den seneste måned, og kun 5,6 procent af dem har brugt cannabis.

Svarene fra de unge i undersøgelsen tyder altså på, at traumatiske oplevelser kan øge risikoen for et problematisk forbrug af rusmidler.

________________

Fakta:

Studietype:
UngMap-surveys fra Center for Rusmiddelforskning er en spørgeskemaundersøgelse, som et repræsentativt udsnit af danske unge mellem 15 og 25 år i hele Danmark inviteres til at besvare. UngMap-survey er gennemført i 2014, 2015, 2019 og 2022.

Deltagerne besvarer spørgsmål om deres trivsel, funktion i hverdagen, forbrug af rusmidler og andre aktuelle emner, som forskere gerne vil undersøge.

Spørgeskemaerne bliver sendt ud via e-Boks og fysisk post, og svarene bliver vægtet ift. køn, social baggrund, geografi og alder, så de bliver repræsentative for den danske unge-population.

I 2022 har 1929 unge mellem 15 og 25 år besvaret spørgsmålene i undersøgelsen.

Eksterne samarbejdspartnere:
Danmarks Statistik: Udtræk og vægtning.

Ekstern finansiering:
Ingen

Interessekonflikt:
Ingen

Andet:
Rapporten er udgivet af Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Den er ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift og har derfor ikke været igennem fagfællebedømmelse (peer review).

Link til rapport:

 ’Danske unges brug af rusmidler 2022 - Hverdagsfunktion, mistrivsel og traumeoplevelser’

Nøgleord

Kontakter

Mads Uffe Pedersen, professor på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Tlf. 6020 2711
Mail: mup.crf@psy.au.dk

Links

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Aarhus BSS

”Kan du huske, da vi….” – er en vigtig vending for forældre, der vil understøtte deres børns sprog19.3.2024 08:30:00 CET | Pressemeddelelse

Nyt forskningsstudie fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet viser, at helt almindelige hverdagssamtaler om oplevelser, forældre og børn har haft sammen, kan give 3-5-årige børn lige så gode muligheder for at udvikle deres sprog som boglæsning med far eller mor. Begge aktiviteter er dog vigtige, for de giver børn forskellige typer af sprogligt input.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye