DI - Dansk Industri

DI: Regeringen sætter ny kurs for Danmarks digitale udvikling

Del

Regeringen udstikker nu kursen for den fortsatte brug af ny teknologi og digitale løsninger til at skabe et endnu bedre og mere velfungerende samfund, mener landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri. DI roser regeringens længe ventede digitaliseringsstrategi, som blev præsenteret i dag, men peger samtidig på områder, der havde fortjent større fokus. 

Branchedirektør Camilla Ley Valentin og bestyrelsesleder André Rogaczewski, begge DI Digital, der er DI's branche for tech-virksomheder
Branchedirektør Camilla Ley Valentin og bestyrelsesleder André Rogaczewski, begge DI Digital, der er DI's branche for tech-virksomheder

- Det er glædeligt, at regeringen med den nye digitaliseringsstrategi nu har skabt rammerne og kursen for de kommende års brug af ny teknologi og digitale løsninger. Strategien er helt afgørende for at få tingene til at ske, siger branchedirektør Camilla Ley Valentin, DI Digital, som er DI’s branche for tech-virksomheder.   

- Det er ikke en tilfældighed, at vi i dag som borgere og virksomheder kan nyde godt af digitaliseringens gevinster med f.eks. sikre selvbetjeningsløsninger og digital post. Det er netop de sidste 20 års strategier, der gør, at Danmark i dag er et af de mest digitale lande i verden.  

- Strategien indeholder mange gode initiativer. Men kunstig intelligens er tidens absolut vigtigste tema, og jeg havde gerne set at det fyldte mere i strategien og med mere ambitiøse initiativer. Regeringen skal dog have ros for at sætte penge af til en strategisk satsning på AI.

- Vi er også glade for, at regeringen har lyttet til de mange input, både fra os i erhvervslivet, og fra digitaliseringspartnerskabet såvel som regeringens Digitaliseringsråd, siger Camilla Ley Valentin.  

Brug for ambitiøse beslutninger om kunstig intelligens  

- Kunstig intelligens rummer gigantiske potentialer og helt nødvendige løsninger for vores samfund, men det er nu at vi skal omsætte ord til handling, hvis vi også fremover skal være med sikre velfærd og velstand med digitalisering. Vi har i Digitaliseringsrådet fremlagt en vision for kunstig intelligens i Danmark, og med de midler regeringen nu afsætter til nye strategiske indsatser er udgangspunktet på plads, så nu handler det om at få iværksat de rette initiativer, siger DI Digital bestyrelsesleder André Rogaczewski.

- Noget af det, vi er særligt gode til i Danmark, er at udnytte de teknologiske landvindinger, der sker, og at kombinere og udnytte dem til at skabe nye produkter og services. Det har historisk bragt os helt frem i den digitale superliga, og det skal også være ambitionen på kunstig intelligens, hvor vi som branche er klar til at tage et stort ansvar, samarbejde og byde ind med fremsynede løsninger, siger Camilla Ley Valentin. 

Flere kompetencer og talenter 

Det er afgørende, at vi ruster de kommende generationer til en digital fremtid, hvor de skal kunne begå sig i et globalt og teknologisk samfund.  

- Med kunstig intelligens står vi midt i en stor industriel revolution - men for, at vi overhovedet skal have mulighed for at gribe denne mulighed i Danmark, kræver det først og fremmest, at vi er klædt på til fremtiden, og derfor byder vi ideen om faget teknologiforståelse på uddannelserne meget velkomment, selvom vi dog gerne havde set det som et obligatorisk fag for alle folkeskoleelever, siger branchedirektør for DI Digital, Camilla Ley Valentin. 

Et andet vigtigt tema, som regeringen nu sætter fokus på, er den efterhånden omsiggribende mangel på it-specialister, men her er det vigtigt, at de gode intentioner følges op af konkrete indsatser.  

- Efterspørgslen efter it-specialister er stor, både i it-virksomhederne, men også i resten af erhvervslivet, hvor alle virksomheder er i gang - eller skal i gang - med at digitalisere deres forretning. Det er afgørende for vores konkurrenceevne, at vi har nok it-kyndige, og det er derfor rigtig positivt, at strategien generelt lægger op til at få flere digitale elementer ind i alle uddannelser, siger Camilla Ley Valentin.   

Digital kamp mod byrder  

Strategien lægger sig fortsat op ad Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger fra 2021, hvor visionen “MinVirksomhed” satte fokus på, at danske virksomheder skal opleve en ny og mærkbart lettere digital virkelighed gennem automatisering af indberetninger til det offentlige.  

- Det er centralt for Danmarks fortsatte konkurrenceevne, at visionen “MinVirksomhed” er prioriteret i den nye strategi. Store som små virksomheder udsættes dagligt for byrder i form af krav om manuelt at skulle indberette en masse forskellige data til forskellige myndigheder. Visionen om ”MinVirksomhed” handler om at fuldautomatisere alle disse indberetninger, så virksomhederne kan fokusere på deres drift og udvikling. Potentialet er kæmpestort, og det er et område, vi har store forventninger til, siger Camilla Ley Valentin. 

DI hæfter sig i øvrigt ved:  

Grøn omstilling 

- Det er inden for de kommende år, at vi for alvor skal se, at digitalisering bliver grønt og bæredygtigt samtidig med, at vi får brug for langt flere digitale løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.

- Samtidig savner jeg dog også ambitioner på området, hvor man eksempelvis kunne have ønsket sig mere i forhold til at koble vores teknologiske styrkepositioner inden for den grønne omstilling og digitalisering. F.eks. ville det være aktuelt at se på, hvordan kunstig intelligens eller kvanteteknologi på sigt kan revolutionere vores energiforsyning og sætte turbo på Power-to-X, - ikke mindst i lyset af, at Danmark er pionerland inden netop indenfor kvanteteknologien, siger Camilla Ley Valentin. 

EU  

- Regeringen lægger op til et stærkere engagement i EU’s arbejde med digital udvikling, og regulering er helt afgørende for Danmarks videre digitale udvikling. Det er afgørende, at Danmark kan sætte et større fingeraftryk her, siger Camilla Ley Valentin. 

Eksport  

- Danmark er blandt de førende lande inden for digitalisering, hvor særligt digitalisering af vores offentlige sektor, baseret på danske demokratiske værdier, er noget, hele verden kigger imod. Denne succes skal vi blive endnu bedre til at omsætte, når det kommer til eksport. Derfor er det glædeligt, at regeringen fortsat har fokus på teknologieksport, og vi ser frem til at få endnu flere danske virksomheder ud i verden, siger Camilla Ley Valentin. 

SMV Robot 

- Der er fortsat et stort uforløst potentiale for automatisering i danske SMV’er, men barrieren for at få taget de første skridt på automatiseringsrejsen kan være stor, og det er derfor rigtig godt, at regeringen fastholder et fokus på dette område, konkret med SMV Robot, der gør brugen af robotter mere tilgængelig, særligt for SMV’erne, siger branchedirektør for DI Digital, Camilla Ley Valentin. 

Data og cloud – Gaia X

- Det er glædeligt, at regeringen vil have Danmark med i det europæiske projekt Gaia X, som er et fælles data- og cloud-samarbejde. Vi håber i det hele taget, at regeringen finder ressourcerne til at gå aktivt ind i EU’s planer om langt større udnyttelse af data. Potentialet er enormt, og vi har store ambitioner i EU om at udnytte de store mængder data. Derfor skal vi naturligvis både være med i Gaia X og EU’s projekter om data spaces. Det er en stor hjælp for danske virksomheder, hvis Danmark går aktivt ind i det arbejde, der foregår i EU på så vigtige områder som Data og cloud, siger Camilla Ley Valentin.

Kontakter

Yderligere oplysninger fås hos presserådgiver Bo Hjuler, tlf. 2328 4912, e-mail boh@di.dk

Billeder

Download
Branchedirektør Camilla Ley Valentin, DI Digital
Branchedirektør Camilla Ley Valentin, DI Digital
Download

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye