Flere solgte boliger i oktober: Lejlighedssalget ramte årets højdepunkt

Del

Boligsidens nye handelstal viser, at der blev solgt flere boliger i Danmark i oktober, end der gjorde i september. Udviklingen gælder for både huse, sommerhuse og ejerlejligheder. Samtidig blev oktober den måned i år, hvor der blev solgt det hidtil højeste antal af ejerlejligheder.

Foto: Boligsiden
Foto: Boligsiden

Der blev underskrevet flere købsaftaler i årets anden efterårsmåned, end der gjorde i måneden forinden.

Det fremgår af Boligsidens nye handelstal, som viser, at der i alt blev solgt 7.280 boliger i Danmark i oktober.

Således blev der solgt otte procent flere boliger i oktober måned, end der gjorde i september.

Samtidig overgår dette års samlede boligsalg i oktober det gennemsnitlige salg for måneden i årene 2015-2019 med én procent. 

”Sammenlignet med tidligere år er det lidt atypisk, at boligsalget stiger fra september til oktober – særligt i det omfang, som gør sig gældende i år. Oftest ser vi, at bolighandlen drosler ned fra sensommeren og frem mod vintermånederne,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”I år er billedet dog et andet, hvilket i høj grad skyldes, at de nye ændringer i boligskatten træder i kraft fra 2024. For nogle betyder det, at boligskatterne vil stige betydeligt, og køber og overtager man en bolig inden årsskiftet, vil man i så fald kunne opnå en skatterabat, som sikrer, at boligskatterne ikke stiger mere, end hvis det nuværende system fortsatte,” fortsætter hun og uddyber:

”Skatterabatten gælder frem til den dag, man fraflytter ejendommen, og for særligt dem, der planlægger at blive boende i boligen i mange år frem, kan det give anledning til at købe og overtage en bolig i løbet af årets sidste måneder, hvilket kan forklare den stigning i boligsalget, som vi ser netop nu.”

Højeste antal solgte ejerlejligheder i år

Den seneste måneds stigning i antallet af solgte boliger er særlig mærkbar blandt ejerlejlighederne.

Således blev der i alt solgt 1.591 ejerlejligheder på landsplan i oktober, hvilket er 18 procent flere, end der blev solgt i september. Samtidig er der tale om det højeste, månedlige antal af solgte ejerlejligheder i år.

I Københavns Kommune, hvor ejerlejlighedsmarkedet er størst, blev der solgt 609 ejerlejligheder i oktober. Det svarer til, at Københavns Kommune stod for 38 procent af det samlede lejlighedssalg i oktober.

I København steg lejlighedssalget med hele 29 procent fra september til oktober, som konkret svarer til 136 flere solgte ejerlejligheder i perioden. 

”For hovedparten af ejerlejlighederne i København vil boligskatterne stige fra næste år, hvilket betyder, at størstedelen af dem, der køber og overtager en ejerlejlighed i hovedstaden før 2024, står til at få en rabat i boligskatten, og blandt andet derfor ser vi en så mærkbar stigning i lejlighedssalget i København, hvor der i øvrigt også er tale om det største, månedlige salgsresultat for i år,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Der, hvor boligskattestigningerne især er fremtrædende, er for de dyre ejerlejligheder. Og vi kan se, at knap halvdelen af de solgte ejerlejligheder i København kostede over fire millioner kroner i oktober.”

Birgit Daetz fremhæver, at der for København er tale om et pænt lejlighedssalg for oktober måned, som eksempelvis ligger 16 procent over det gennemsnitlige salg for samme måned i årene 2015-2019.

”Dog ligger det landsdækkende lejlighedssalg for oktober i år tre procent under det gennemsnitlige oktober-salg i årene før corona. Samtidig har vi ikke set et lavere antal solgte ejerlejligheder på landsplan for oktober siden 2018, hvis vi ser bort fra salget i 2022, som var ekstraordinært lavt. Det synes med andre ord primært at være på ejerlejlighedsmarkedet i København, at handelsaktiviteten er på et højt niveau.”

Ud af landets fire største kommuner samt Frederiksberg Kommune, er det på Frederiksberg, at lejlighedssalget er steget mest fra september til oktober med hele 53 procent – svarende til 46 flere solgte ejerlejligheder.

Største stigning i hussalget i København

For boligtypen villaer og rækkehuse endte salget i oktober på 4.327 styks. Dermed steg hussalget med seks procent fra september til oktober.

Sammenlignet med det gennemsnitlige oktober-salg i årene 2015-2019 blev der solgt fem procent flere huse i oktober i år.

Hussalget er steget i ni ud af de 11 landsdele fra september til oktober, men også for husene er salget steget mest omkring hovedstaden den seneste måned.

Således er hussalget steget mest i landsdelen København By, der dækker over Dragør, Tårnby, Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der blev solgt 39 procent flere huse i oktober i forhold til september – svarende til 50 flere solgte huse i perioden.

”Den seneste måneds stigning i hussalget, vi har set i København By, hænger formentlig sammen med ændringerne i boligskatten, da også huse, som er beliggende omkring hovedstaden, står til at få en skattestigning fra næste år, hvorfor nogle huskøberne ønsker at sikre sig skatterabatten ved at købe og overtage inden årets udgang,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Men generelt set ser vi et fint hussalg for oktober i store dele af landet, og her er det værd at huske, at for cirka fire ud af fem boligejere vil boligskatterne falde fra næste år. Det burde ikke give incitament til at købe hus netop nu, da den fordel gælder fremover. Således virker det til, at der overordnet set er en lyst og et behov for at købe hus – uagtet de kommende boligskatteændringer.”

Her kan du læse mere om den lokale udvikling i hussalget i oktober

Når det kommer til antallet af solgte sommerhuse i oktober, lød resultatet på 728 styks. Det er to procent flere solgte sommerhuse sammenlignet med september.

For sommerhusene ligger dette års oktober-salg fem procent over det gennemsnitlige salg for oktober i årene 2015-2019.

Se udviklingen for boligsalget i oktober her:

Boligtype

Antal solgte

okt. 2023

Månedlig ændring

Ændring ift. gns. okt. 2015-2019

Årlig ændring

Villaer/rækkehuse

       4.327

6%

5%

61%

Ejerlejligheder

       1.591

18%

-3%

86%

Sommerhuse

           728

2%

5%

67%

Alle boligtyper*

       7.280

8%

1%

64%

Tabellen viser antallet af solgte boliger i oktober 2023 fordelt på boligtyper. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når dette sammenlignes med hhv. september 2023 (månedlig ændring), oktober 2022 (årlig ændring) samt det gennemsnitlige salg for oktober måned i årene 2015-2019 (ændring ift. gns. okt. 2015-2019). *Alle boligtyper dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

Nøgleord

Kontakter

Har du brug for yderligere kommentarer eller tal for de(n) kommune(r), du dækker. Kontakt kommunikationsdirektør Birgit Daetz, bcd@boligsiden.dk. Telefon: 21210284

Billeder

Grafen viser den månedlige udvikling i det samlede boligsalg i Danmark i perioden fra januar 2015 og frem til og med oktober 2023. Oktober måned er i samtlige år markeret med rød. Kilde: Boligsiden
Grafen viser den månedlige udvikling i det samlede boligsalg i Danmark i perioden fra januar 2015 og frem til og med oktober 2023. Oktober måned er i samtlige år markeret med rød. Kilde: Boligsiden
Download

Hvem er Boligsiden.dk?
På Boligsiden.dk gør vi det nemt for boligkøbere at finde den bolig, de er på jagt efter. Selskabets aktionærer er ejendomsmæglere, ejendomsmæglerkæder og Dansk Ejendomsmæglerforening. Boligsidens Markedsindeks viser aktuelle nøgletal om boligmarkedet, og statistikkerne er baseret på indberetninger fra samtlige af ejendomsmæglernes boligsalg. Boligsiden.dk udgiver løbende artikler om boligmarkedet på www.boligsiden.dk/nyheder og udsender hver måned en række faste pressemeddelelser med udgangspunkt i udviklingen i handelsaktiviteten, salgspriser, salgstid, nedslag og boligudbud.

Følg pressemeddelelser fra Boligsiden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Boligsiden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye