Københavns overborgmester får central plads i det globale C40 klimanetværk for verdens storbyer

Del

København indtræder i den øverste politiske ledelse af det internationale klimanetværk, C40. Overborgmesteren, der nu er valgt som C40 Vice Chair, vil sætte fokus på reduktion af københavnernes forbrugsbaserede udledninger og bringe byens nye løsninger i spil på den internationale klimascene.

C40 er med tæt på 100 storbyer i ryggen et af de største klimanetværk i verden. Som C40-medlemsby er man forpligtet til løbende at levere på nye, ambitiøse klimamål. Samtidig udgør C40 en fælles platform for storbyerne, der i kraft af sin globale medlemsskare kan tale med én samlet stemme over for verdens regeringer, EU og FN.

Når overborgmesteren om kort tid indtræder i C40’s styregruppe sammen med bl.a. Londons og Paris’ borgmester, er det med en klar vision og ambition om, at København skal vise internationalt klimalederskab:

”Klimakrisen er vor tids største udfordring. Højere temperaturer og stadigt voldsommere vejr viser med al tydelighed, at der er behov for handling og samarbejde. Med min rolle i C40 vil jeg dels arbejde for at bringe Københavns klimaindsatser ud til resten af verden, så vores indsatser kan få en mangefold større klimaeffekt, og samtidig trække inspiration og ny viden tilbage til København,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og fortsætter:

”For mig er det afgørende, at Københavns kommende klimaplan 2035 bliver den mest ambitiøse nogensinde. Vi skal styrke og udvide kommunens egne grønne indsatser markant, og så skal vi aktivere københavnerne endnu mere i klimakampen. Vi kommer ikke uden om at se på, hvordan vi kan reducere de forbrugsbaserede udledninger. Det kræver nye løsninger, hvor vi skal have københavnerne med.”

Og det er københavnerne klar til. En ny undersøgelse af københavnernes klimabevidsthed fra Københavns Kommune viser, at to ud af tre københavnere er villige til at ændre på den måde, de lever på i hverdagen af hensyn til klimaet.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, siger:

"Jeg er meget begejstret over, at Sophie Hæstorp Andersen træder ind i C40's ledelse. Det understreger Københavns klimaambitioner og viser samtidig, at også byer kan og bør være i frontlinjen for at opfylde Parisaftalens mål. Det er netop den type lokal handling, vi har brug for globalt. "

Verdens storbyer er ansvarlige for 70 procent af CO2-udledningen på verdensplan. Her er tæt samarbejde og erfaringsudveksling med verdens storbyer i C40-netværket centralt. Sommerens tårnhøje temperaturer, vejrrekorder og naturkatastrofer viser nødvendigheden af, at nye, innovative og grønne løsninger bringes i spil for at tage hånd om klimaet og nedbringe CO2-udslippet markant. C40 Chair og borgmester i London, Sadiq Khan, udtaler:

”Jeg er meget glad for, at København indtræder i C40’s styregruppe. Vores fælles stemme som globale borgmestre har stor gennemslagskraft. Københavns resultater i alt fra kampen for CO2-neutralitet og fokus på at nedbringe de forbrugsbaserede udledninger til verdensklasse cykelinfrastruktur er et levende eksempel på byens dedikerede fokus på at takle klimakrisen. Jeg ser frem til samarbejdet med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og videndele om, hvordan vi gør vores byer grønnere, tryggere og mere blomstrende”.

Den filantropiske forening Realdania har gennem snart ti år sammen med Bloomberg Philanthrophies og Children’s Investment Fund Foundation været en strategisk partner for C40. Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger:

”Klimaet kender ingen landegrænser, og jeg har på helt tæt hold oplevet organisationens globale handlekraft og byernes vilje til at samarbejde om at nå klimamålene i Paris-aftalen. Samarbejde og videndeling på tværs af lande og kontinenter er afgørende. I Danmark har arbejdet i C40 inspireret os til både DK2020 og den helt nye Klimaalliance, hvor regioner og kommuner arbejder sammen om klimahandling. At Københavns overborgmester får positionen som vice chair er en betydningsfuld anerkendelse af Københavns store indsats for ambitiøs lokal klimahandling i Danmark såvel som internationalt.”

Kontakt

Yderligere information og kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressekonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw på tlf. 26 13 65 49.   

Kontakt til Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, via presserådgiver Lisa Maria Frendved Christensen, LIMCH@kefm.dk.

Kontakt til Londons borgmester Sadiq Khan via Head of Communications & Press Secretary, C40 Chair, Zermina Toghey via ztoghey@c40.org

Kontakt til adm. direktør Jesper Nygård via pressechef Pia Møller Munksgaard på tlf. 29 69 52 49.

FAKTA

 • Københavns Kommune indtræder i C40-netværkets styregruppe med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i spidsen som C40 Vice Chair. København har tidligere haft sæde i styregruppen fra 2014-2020.
 • C40 er et verdensomspændende klimanetværk bestående af næsten 100 storbyer, der samarbejder om at bekæmpe klimaudfordringerne og levere på Paris-aftalens målsætning om, at den globale opvarmning ikke overstiger 1,5 grader. Londons borgmester, Sadiq Khan, er p.t. Chair of C40.
 • C40-netværket faciliterer videndeling af grønne løsninger på tværs af medlemsbyerne og forpligter medlemsbyerne på klimahandling i form af fx grønne minimumskrav på udvalgte områder. C40 hæver løbende ambitionsniveauet for, hvad medlemsbyerne skal levere for at understøtte klimafokus- og -handling.
 • København lagde i 2019 by til C40’s klimatopmøde med deltagelse af borgmestre fra hele verden, som bl.a. vedtog Global Green New Deal.
 • I tæt samarbejde med C40 gennemfører Københavns Kommune løbende programmer med andre storbyer, hvor vi rådgiver om grønne løsninger og bidrager til grøn kapacitetsopbygning. Fx Buenos Aires og senest er et partnerskab med Bogotá etableret.
 • Københavns grønne dagsorden omfatter en række indsatsområder, som ifølge overborgmesteren skal udvides i den kommende Klimaplan2035 med nye løsninger og med særligt fokus på forbrugsrelaterede CO2-reduktioner. København vedtog som den første kommune i landet en klimaplan i 2012 og har siden igangsat en omfattende omstilling af byens energiproduktion, energiforbrug og transport:
  • Billig og bæredygtig fjernvarme: 99 procent af Københavnske boliger og bygninger forsynes af fjernvarme.
  • Mobilitet og cykelby: København investerer i cykelbyen og grøn transport som fx el-drevne busser og havnebusser.
  • Bæredygtigt byggeri: København har bl.a. fokus på cirkulær økonomi og energieffektivitet, når vi bygger skoler, daginstitutioner mv.
  • Ressource- og affaldshåndtering: København har implementeret en affaldshåndteringsplan med henblik på at tredoble al genbrug samt at genanvende 70 procent af alt husholdningsaffald mv. inden 2025.

FAKTA om undersøgelsen af københavnernes klimabevidsthed

Københavns Kommune har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger københavnernes vilje til at ændre forbrug og adfærd. Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra den 11. september til den 26. september 2023. Spørgeskemaet blev via e-Boks udsendt til et repræsentativt udsnit af Københavns befolkning på 12.000 borgere. I alt har 1.751 københavnere valgt at svare på spørgeskemaet svarende til en svarprocent på 15 procent. I hovedtræk viser undersøgelsen, at københavnerne bekymrer sig om klimaet:

 • 91 procent har svaret, at det er nødvendigt, at vi som forbrugere ændrer vores forbrug og adfærd.
 • 65 procent er i meget høj grad/i høj grad villige til selv at ændre adfærd af hensyn til klimaet.
 • Hver tredje københavner, der mener, det er nødvendigt at ændre adfærd af hensyn til klimaet, er kun i nogen grad villig til selv at gøre det.
 • Følgende barrierer fylder mest hos københavnerne for at agere mere klimavenligt:
  • 22 procent svarer, at det er svært at vurdere hvilke klimahandlinger, der har størst effekt.
  • 18 procent svarer, at det klimavenlige valg er dyrere end alternativet.
  • 12 procent svarer, at de jævnligt oplever, at de ikke har et mere klimavenligt alternativ.
  • 10 procent svarer, at de mangler viden/inspiration til, hvordan de indretter deres hverdag mere klimavenligt.

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye