Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) offentliggør årlige redegørelser

Del

TET offentliggør i dag sine årlige redegørelser om kontrollen af henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigspolitiets PNR-enhed (RPNR), Forsvarets Efterret­ningstjeneste (FE) samt Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2022.

Sigtet med redegørelserne er at give en generel information om karakteren af det til­syn, der udøves vedrørende PET og RPNR, FE samt CFCS. Redegørelserne indeholder blandt andet oplysninger om de forhold, som TET har valgt særligt at interessere sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at behandlingen af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne.

Redegørelserne, som blandt andet indeholder en sammenfatning af og statistik om TETs kontrol i 2022, findes på tilsynets hjemmeside www.tet.dk.

Fakta om TET

TET er et uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET, FE og CFCS behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. TET fører tillige tilsyn med, at RPNR behandler personoplysninger på vegne af PET og FE i overensstemmelse med lovgivningen.

TET kan hos PET, FE, CFCS og RPNR kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger, som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. TET kan endvidere afkræve PET, FE, CFCS og RPNR skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed, ligesom tilsynet kan anmode om, at en repræsentant for tjenesterne, centret eller enheden er til stede med henblik på at redegøre for de behandlede sager.

TET består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterret­ningstjenesterne.

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (formand)
  • Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening
  • Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
  • Professor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet
  • Direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse

TET bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. TET bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet, og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer de pågældende skal have.

TET har tillige udgivet standarder for sin virksomhed vedrørende kontrol af PET, FE, CFCS og Rigspolitiets PNR-enhed. Standarderne findes ligeledes på tilsynets hjemmeside

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årlige redegørelser vedrørende PET og CFCS9.9.2020 17:19:01 CEST | Pressemeddelelse

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag sine årlige redegørelser om kontrollen af henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2019. Tilsynets årlige redegørelse om kontrollen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2019 forventes afgivet til forsvarsministeren medio oktober 2020. Redegørelsen om FE har afventet en særlig undersøgelse, som tilsynet afleverede til forsvarsministeren den 21. august 2020

Tilsynet med Efterretningstjenesterne afslutter særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på baggrund af materiale indleveret af én eller flere whistleblowere24.8.2020 10:45:29 CEST | Pressemeddelelse

Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom i november 2019 ved én eller flere whistleblowere i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE, som tilsynet ikke hidtil har haft kendskab til eller mulighed for at tilvejebringe. Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder. Tilsynet offentliggør med denne meddelelse de uklassificerede resultater af undersøgelsen.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye