Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årlig redegørelse vedrørende FE

Del
Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag sin årlige redegørelse om kontrollen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2019.

Sigtet med redegørelsen er at give en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves vedrørende FE. Redegørelsen indeholder blandt andet oplysninger om de forhold, som tilsynet har valgt særligt at interessere sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at tjenestens behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne. Vedrørende tilsynets kontrol af FE i 2019 kan følgende centrale og principielle dele fremhæves.

Det bemærkes, at nedenstående dele alene udgør et mindre udsnit af tilsynets kontrol af FE i 2019, hvor tilsynet har haft særlige eller principielle bemærkninger. For det fulde billede af tilsynets kontrol af FE skal redegørelsen læses i sin helhed.

Tilsynets kontrol af FE

Tilsynet kom, som offentliggjort ved tilsynets pressemeddelelse af 24. august 2020, i november 2019 ved én eller flere whistleblowere i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE, som tilsynet ikke hidtil har haft kendskab til eller mulighed for at tilvejebringe. Materialet havde en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder.

På baggrund af undersøgelsen fremsendte tilsynet den 21. august 2020 en analyse til forsvarsministeren indeholdende tilsynets konklusioner og anbefalinger.

Tilsynet konkluderede på baggrund af undersøgelsen blandt andet

  • at FE af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 – i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med chefen for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger og
  • at der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.

Tilsynets konklusioner på baggrund af den særlige undersøgelse af FE vil i nødvendigt omfang blive inddraget i tilsynets årlige risikovurdering vedrørende processer og systemer hos tjenesten.

Tilsynets øvrige kontrol af FE i 2019 viste blandt andet

  • at FE i 14 tilfælde uberettiget har foretaget indhentning mod i Danmark hjemmehørende personer i perioder på mellem én dag og 142 dage,
  • at FE i 14 procent af de udtrukne tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata og
  • at FE i øvrigt i forbindelse med samarbejdet med PET over en periode på 124 dage i 75 tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata.

Fakta om Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der lige som lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den 1. januar 2014.

Efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS) har tilsynet tillige ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen.

Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (formand)
  • Bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet (udpegningsperiode udløb den 30. oktober 2020)
  • Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening
  • Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet
  • Professor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet

Redegørelsen kan læses på tilsynets hjemmeside www.tet.dk

Kontakter

Tilsynet med Efterretningstjenesterne
+45 25 50 10 34
info@tet.dk

Billeder

Information om Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Borgergade 28, 1. sal
1300 København K

2550 1034http://www.tet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årlige redegørelser vedrørende PET og CFCS9.9.2020 17:19:01 CEST | Pressemeddelelse

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag sine årlige redegørelser om kontrollen af henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) i 2019. Tilsynets årlige redegørelse om kontrollen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2019 forventes afgivet til forsvarsministeren medio oktober 2020. Redegørelsen om FE har afventet en særlig undersøgelse, som tilsynet afleverede til forsvarsministeren den 21. august 2020

Tilsynet med Efterretningstjenesterne afslutter særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på baggrund af materiale indleveret af én eller flere whistleblowere24.8.2020 10:45:29 CEST | Pressemeddelelse

Tilsynet med Efterretningstjenesterne kom i november 2019 ved én eller flere whistleblowere i besiddelse af en betydelig mængde materiale vedrørende FE, som tilsynet ikke hidtil har haft kendskab til eller mulighed for at tilvejebringe. Materialet har en sådan karakter, at tilsynet besluttede at fokusere sin kontrol af FE med henblik på at foretage en tilbundsgående undersøgelse af de foreliggende omstændigheder. Tilsynet offentliggør med denne meddelelse de uklassificerede resultater af undersøgelsen.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye