Ændringer i priserne i den offentlige transport på Sjælland fra januar 2024

Del

Den 21. januar 2024 bliver priserne for at køre med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn justeret. Det er DOT, Din Offentlige Transport, der fastsætter taksterne årligt. DOT er et samarbejde bestående af Movia, Metroselskabet og DSB. Fastsættelsen af næste års priser skal kompensere for de stigende omkostninger i samfundet generelt, og dermed også i den offentlige transport og samtidig være med til at sikre en sammenhængende service.

Rejsende i bus, tog og metro
Rejsende i bus, tog og metro DOT

Denne gang betyder prisreguleringen samlet set en gennemsnitlig stigning i taksterne på 10,3 pct., men udmøntningen af takster dækker over store forskelle afhængig af rejsernes længde. Prisstigningerne kommer primært på de helt korte rejser på Rejsekort og Pendlerkort.

De mellemlange og lange rejser stiger lidt, eller fastholder den nuværende pris.

Prisen på enkeltbilletter forbliver uændrede, eller bliver sat ned, så de kommer tættere på Rejsekortsprisen.

”Vi har med udmøntningen ønsket, at det er de mange helt korte rejser til relativt få kroner, der stiger procentvis mest. Selvom priserne stiger, er prisen for en tur med bus, metro og tog i kroner og øre fortsat konkurrencedygtig,” siger Jens Visholm, bestyrelsesformand for DOT, og tilføjer: ”Og så har det været et mål i sig selv at ændre priserne, så forskellen mellem at rejse på Rejsekort og på en enkeltbillet gøres mindre.”

Trafikstyrelsen fastsætter hvert år et loft for, hvor meget priserne må stige i den offentlige transport. Det loft bliver sat ud fra et indeks, der afspejler, hvordan udviklingen af omkostninger har været for sektoren det forrige år: ”Prisstigningerne er en konsekvens af den krise, som hele landet blev ramt af sidste år. Det er først i år, vi har mulighed for at justere prisen i forhold til de øgede omkostninger. De ekstra indtægter er nødvendige, for at vi også i fremtiden har en god og sammenhængende offentlig transport,” siger Jens Visholm.

Priseksempler

Rejsekort 
En rejse med Rejsekort på 2 zoner stiger med 2,50 kr. til 20,50 kr.
En rejse på 12 zoner stiger også med 2,50 kr. til 82 kr.

Enkeltbilletter
Rejser på en enkeltbillet i to zoner er uændret og koster 24 kroner.
Enkeltbillet på f.eks. 12 zoner falder med 12 kr. til 84 kr.

Pendlerkort
Et Pendlerkort til tre zoner stiger med 80 kr. til 660 kr.
Pendlerkort til 12 zoner stiger med 60 kr. til 2.010 kr.
For Pendlerkort til 16 zoner og op er der ingen prisstigninger.

Pensionistkort
Prisen for et pensionistkort til tre zoner med tre måneders gyldighed stiger i alt 70 kr.
Et pensionistkort til en storzone stiger med 100 kr. for tre måneder.

Pensionistrabat - Rejsekort
Fra maj 2024 bliver rabatten for pensionister, der rejser på Rejsekort højere. Den bliver 30 procent mod de nuværende 25 procent.

Få mere fakta 

Læs DOTs nyhed med flere priseksempler på DOTs hjemmeside:  https://dinoffentligetransport.dk/nyheder/priserne-reguleres-21-januar-2024

Se oversigten over taksterne for 2024 på DOTs hjemmeside
Link til: https://dinoffentligetransport.dk/media/gghbwyfl/takstblad-2024.pdf

Læs om takststigningsloftet for 2024
Link til: https://www.trafikstyrelsen.dk/arbejdsomraader/kollektiv-trafik/takster/takststigningsloft 

Kontakter

Kontakt DSB Kommunikation på 2468 0000

DOT, Din Offentlige Transport, arbejder for at gøre det nemt at være kunde i den offentlige transport på Sjælland og øerne. DOT sørger for kundeservice, koordineret trafikinformation, sammenhængende køreplaner, billetkøb og priser, når én million daglige rejser foretages med bus, tog og metro. DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet, der skal sikre en god kundeoplevelse på tværs af transportformer og gøre det attraktivt at rejse bæredygtigt.

Følg pressemeddelelser fra DOT - Din Offentlige Transport

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DOT - Din Offentlige Transport

Offentlig transport på Sjælland bliver nu nemmere at finde ud af for turister27.6.2023 15:17:24 CEST | Pressemeddelelse

Danmark er et smukt land – især om sommeren – og det er der heldigvis mange udenlandske turister, der har opdaget. Men det har vist sig, at det ikke er så nemt for turisterne at finde ud af, hvad der kører hvorhen, og hvordan man køber billet. Derfor har DOT - Din Offentlige Transport - i samarbejde med en lang række turistorganisationer forbedret brugervenligheden på publictransport.dk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye