TryghedsGruppen

Nye indsatser i TryghedsGruppens udvikling af den regionale tryghed

Del

På dagens repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen blev det besluttet, at TrygFondens uddelingsniveau næste år bliver op til 680 mio. kroner, hvoraf 30 mio. kroner er ekstra afsatte midler til strategiske regionale aktiviteter. Desuden vedtog repræsentantskabet et nyt delmål på ældreområdet.  

De seneste år har rammen for TrygFondens aktiviteter været op til 650 mio. kr. om året. Det vil også være den generelle ramme i 2024. I tillæg hertil blev det besluttet at fortsætte den supplerende ramme på op til 30 mio. kr. til strategiske regionale initiativer, som blev initieret i 2023. Disse midler fordeles ligeligt mellem TryghedsGruppens fem regionale råd, som dermed har mulighed for at prioritere et eller flere emner inden for TrygFondens strategi, som de vil sætte særligt fokus på over en flerårig periode.

”Vi har i år set, hvordan TryghedsGruppens fem regionale råd har iværksat nye spændende regionale initiativer, som blandt andet har involveret relevante brugere og samfundsaktører på nye måder. Det er et spændende supplement til TrygFondens øvrige almennyttige arbejde og bringer nye former for dialog og mobilisering i spil i det regionale tryghedsarbejde. Det glæder mig derfor, at repræsentantskabet i dag har besluttet for 2024 at videreføre rammen på op til 30 mio. kr. til særlige strategiske indsatser i de regionale råd”, siger Jørn Rise Andersen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

Nyt delmål på ældreområdet

TrygFondens strategi omfatter bl.a. målet ”Et trygt ældreliv” med delmålene ”Flere gode leveår” og ”Et godt liv som pårørende”. Som led i en planmæssig revurdering af TrygFondens forskellige strategiske indsatsområder har repræsentantskabet i år besluttet at udvide ældreområdet med et nyt delmål, der omhandler indsatser for ældre, der befinder sig i en sårbar position i kortere eller længere tid.

”Beslutningen om et nyt delmål på ældreområdet viser, at det giver rigtig god mening, at vi løbende evaluerer TrygFondens strategiske indsatsområder. På den måde kan vi imødekomme nye behov, der identificeres, og dermed justere relevante delmål undervejs i en strategiperiode. Det nye delmål skal desuden tydeliggøre over for ansøgere, hvad der kan søges om støtte til, og det skal skabe et bedre afsæt for kommunikation og dialog med potentielle ansøgere og samarbejdspartnere. Alt sammen med baggrund i at øge trygheden i Danmark”, siger Jørn Rise Andersen.

For yderligere information, kontakt pressechef Robert Neimanas på rob@tryghedsgruppen.dk eller mobil 93 94 02 05.

Vedhæftede filer

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er en medlemsdemokratisk virksomhed med 1,5 mio. medlemmer og den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg. Vi udbetaler i år ca. 950 mio. kr. i medlemsbonus og står bag TrygFonden, der årligt uddeler op til 680 mio. kr. til almennyttige projekter.

Følg pressemeddelelser fra TryghedsGruppen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra TryghedsGruppen

TryghedsGruppen fik et resultat på 242 mio. kr. i første kvartal 202423.5.2024 07:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Med udgangspunkt i et solidt kvartalsresultat for Tryg – på trods af et højere antal vejr- og storskader end normalt – opnåede TryghedsGruppen et resultat på 242 mio. kr. i årets første kvartal. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor første kvartal gav et resultat på 47 mio. kr. I resultatet indgår blandt andet et samlet bidrag på 85 mio. kr. fra TryghedsGruppens investeringer i Falck og SATS. Ejerskabsandel øges fortsat TryghedsGruppen har et mål om at øge ejerandelen af Tryg til over 50 pct. Tryg afsluttede i januar et aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke deltog i aktietilbagekøbet og dermed øgede sin ejerandel af Tryg. Ved udgangen af kvartalet var TryghedsGruppens ejerandel af Tryg således steget til 47,8 pct. mod en ejerandel på 46,8 pct. i første kvartal sidste år. ”Som største ejer glæder vi os over, at Tryg i et vanskeligt kvartal med høje skadesomkostninger har leveret et rigtig solidt resultat samtidig med, at vi fortsat øger vores ejerandel på vej m

TryghedsGruppen fik et resultat på 491 mio. DKK i årets første tre kvartaler1.12.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

TryghedsGruppen opnåede et resultat på 491 mio. DKK i årets første tre kvartaler primært som følge af et positivt forsikringsserviceresultat og investeringsresultat i Tryg. Resultatet er væsentligt over sidste års resultat på 9 mio. DKK efter tredje kvartal. Ejerskabsandel øges fortsat TryghedsGruppens ejerandel af Tryg udgjorde 47,2 procent efter tredje kvartal, hvilket er en stigning fra 45,8 procent efter tredje kvartal sidste år. Tryg annoncerede i oktober 2023 et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK. TryghedsGruppen har fortsat et mål om på sigt at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent og deltager derfor ikke i aktietilbagekøbsprogrammet. Det er forventningen, at TryghedsGruppens ejerandel vil stige ca. 0,5 procentpoint som følge heraf. TrygFonden fastholder uddelingsniveau TrygFonden har uddelt 390 mio. DKK i årets første tre kvartaler. Der er afsat en samlet pulje på op til 680 mio. DKK for hele året. TrygFonden fastholder dermed et stabilt og højt uddelingsniveau med mul

TryghedsGruppen fik et resultat på 173 mio. DKK i første halvår 202330.8.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Med udgangspunkt i et solidt halvårsresultat for Tryg med både et positivt forsikringsserviceresultat og investeringsresultat opnåede TryghedsGruppen et positivt resultat på 173 mio. DKK i årets første halvår. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor første halvår gav et resultat på 88 mio. DKK. Ejerskabsandel øges fortsat Tryg har i juni afsluttet et aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke har deltaget i aktietilbagekøbet, hvilket medfører, at TryghedsGruppens ejerandel i Tryg er øget. Ved udgangen af første halvår var ejerandelen således steget til 47,2 procent fra 45,2 procent i første halvår 2022. TryghedsGruppen har et mål om på sigt at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent. ”Det er glædeligt, at vi står med et positivt resultat for første halvår - ikke mindst båret af gode finansielle resultater i Tryg. Samtidig er det glædeligt, at vi gennem Trygs aktietilbagekøbsprogram støt og roligt har øget vores ejerandel til over 47 procent. Det understøtter Tryg

TryghedsGruppen fik et positivt resultat på 47 mio. kr. i første kvartal 202324.5.2023 08:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Med udgangspunkt i et stærkt kvartalsresultat for Tryg med både et positivt forsik-ringsserviceresultat og investeringsresultat opnåede TryghedsGruppen et positivt resultat på 47 mio. DKK i årets første kvartal. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor første kvartal gav et negativt resultat på 20 mio. DKK. Ejerskabsandel øges TryghedsGruppen har et mål om at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent. Da Tryg i øjeblikket har et aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke deltager i aktietilbagekøbet, øges TryghedsGruppens ejerandel i Tryg løbende. Ved udgangen af kvartalet var ejerandelen steget til 46,8 procent. TrygFonden øger uddelingsniveau TrygFondens uddelinger udgjorde 48 mio. DKK i årets første kvartal. De seneste tre år har rammen for TrygFondens aktiviteter været op til 650 mio. kr. om året. Det vil også være den generelle ramme i 2023. I tillæg hertil har TryghedsGruppens repræsentantskab besluttet at afsætte en supplerende ramme på op til 30 mio. kr. til

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye