Carl Ras

Carl Ras styrker indsatser for kønsdiversitet og inklusion på tværs af organisationen

Del

Carl Ras er en af de få danske virksomheder, der har underskrevet Dansk Erhvervs diversitetspagt med et ønske om at fremme kønsdiversitet og inklusion på arbejdspladsen. Det seneste år har engrosvirksomheden igangsat flere nye indsatser på tværs af hele organisationen for at udfordre egne bias og blinde vinkler.

Vedlagte fotos kan frit benyttes til omtale af Carl Ras.
Vedlagte fotos kan frit benyttes til omtale af Carl Ras.

Med Dansk Erhvervs diversitetspagt har knap 65 virksomheder forpligtet sig til at arbejde for forandring gennem 5 transformationsprincipper med formålet om at opnå en mere ligelig kønsfordeling. Carl Ras skal herigennem iværksætte og drive tiltag, der skal bidrage til en mere inkluderende virksomhedskultur. Samtidig får engrosvirksomheden mulighed for at bidrage med nye forslag, ideer og erfaringer til at skabe diversitet og inklusion på det danske arbejdsmarked.

”Vi vil sikre, at Carl Ras fremadrettet er en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads med en kultur, der skaber lige muligheder for alle; uanset køn, alder, etnicitet og seksuel orientering,” siger HR-chef i Carl Ras, Steen Demskov, om Carl Ras’ tilslutning til diversitetspagten. Han tilføjer:

”Selvom vi anser os selv for at være en rummelig arbejdsplads med plads til alle, så er Carl Ras en del af en mandsdomineret byggebranche, hvor kvindelige ansatte kun udgør ca. 10 %. Lige sådan består kun 18 % af vores egen medarbejderstab lige nu af kvinder. Det er vi nødt til at handle på, hvis vi fremover ønsker at tiltrække flere kvindelige kvalificerede ansøgere og udvikle deres potentiale i Carl Ras. Det kan de 5 transformationsprincipper i diversitetspagten hjælpe os med, da vi herigennem får konkrete værktøjer til at skabe forandringerne.”

Ambitionen i Carl Ras er, at andelen af kvindelige medarbejdere i 2030 skal udgøre minimum 25 % af det samlede antal medarbejdere, og andelen af kvindelige ledere skal udgøre minimum 10 % af virksomhedens samlede antal ledere. Samtidig vil virksomheden arbejde på at optimere rekrutteringen og kompetencerne i bestyrelsen, så den på sigt bliver mere mangfoldig.

I den forbindelse ansatte Carl Ras for et år siden Ditte T. Gullach i en nyoprettet stilling som arbejdsmiljøansvarlig i Carl Ras, der nu står i spidsen for at styrke arbejdet med kønsdiversitet og inklusion.

”Undersøgelser fra Mckinsey viser, at en mere lige kønsfordeling på arbejdspladsen styrker det gode arbejdsmiljø, og at virksomheder med den bredeste diversitet har den bedste bundlinje. Den forretningsmæssige betragtning deler vi, samtidig med at det passer til Carl Ras’ menneskesyn at være en virksomhed med plads til alle,” siger Ditte T. Gullach, der har mere end 20 års erfaring med arbejdsmiljø og trivsel i Matas, hvor hun samtidig har beskæftiget sig med onboarding og inklusion på tværs af butikker, centrallager og administration. Hun tilføjer:

”Vi mener altså, at en mere øget forskellighed blandt vores ledere og medarbejdere kun bidrager positivt til arbejdsmiljøet og samtidig sikrer, at vi opnår de bedste resultater.”

Forankres strategisk i hele organisationen 

Carl Ras har igangsat flere initiativer, der skal øge kønsdiversitet og inklusion på tværs af arbejdspladsen. Det seneste år har Ditte T. Gullach arbejdet på at forankre indsatserne strategisk i hele organisationen:

”Det er afgørende for os, at indsatserne ikke udelukkende besluttes og styres af bestyrelsen, Direktionen og HR i Carl Ras. For at nå målene inden 2030, er det nødvendigt, at indsatserne forankres bredt i hele organisationen, så alle ansatte forstår formålet og så vidt muligt tager det til sig,” siger hun.

I den forbindelse modtog alle kvindelige ansatte, samt et lille udvalg af 40 tilfældige mænd, i starten af året et spørgeskema om, hvordan de oplevede ligestillingen mellem kønnene i Carl Ras.

”Vi spurgte blandt andet ind til, hvordan de oplever kulturen i deres afdeling og i Carl Ras samt deres eventuelle ønsker til forandringer. Undersøgelsen pegede på, at mange ikke er bevidste om egne kompetencer og bias i organisationen.”

Hun påpeger derfor vigtigheden af, at alle ledere i Carl Ras bliver klædt godt på til at støtte op om arbejdet i organisationen. Da alle ledere i Carl Ras i foråret var afsted på det årlige ledelsesseminar, var temaet derfor kønsdiversitet og inklusion med fokus på bias og blinde vinkler.

”Lederne havde en åben dialog og diskuterede, hvordan det generelt står til med kønsdiversitet og inklusion hos os. Vi diskuterede Carl Ras’ styrker, svagheder, muligheder og trusler, og hvordan vi på sigt kan nå vores målsætninger,” siger Ditte T. Gullach og tilføjer:

”Mange fik en aha oplevelse og fandt ud af, at de alligevel havde nogle fordomme, de ikke var bevidste om. Men opmærksomheden på bias og blinde vinkler er jo et vigtigt skridt på vejen videre, for at vi kan udvikle os.”

Diversitetsgrupper med fokus på bias og blinde vinkler

Næste skridt i Carl Ras er ifølge Ditte T. Gullach at opstarte diversitetsgrupper på tværs af hele organisationen. De skal løbende brainstorme og komme med forslag til tiltag, der kan øge kønsdiversitet og inklusion i Carl Ras og hjælpe arbejdspladsen med at blive bevidst om egne bias og blinde vinkler. 

”Om ganske kort tid opstarter vi en diversitetsworkshop for tre udvalg, som alle i Carl Ras har haft mulighed for at blive en del af. Vi har ikke stillet krav til nogen forudgående kompetencer for at deltage i grupperne. Tværtimod ønsker vi at inkludere et bredt og mangfoldigt felt af ansatte fra både administration, vores butikker, salgsfunktioner og lager,” siger Ditte T. Gullach.

De tre udvalg skal særligt fokusere på bias og blinde vinkler inden for Carl Ras’ kommunikation, rekruttering og ledelse:

”Som virksomhed har man en forpligtelse til at være bevidst om egne bias. Det er især relevant, hvis vi ønsker at være en moderne og attraktiv virksomhed med en god forretning, der er rummelig og forandringsvillig,” siger Ditte T. Gullach og tilføjer:

”Vi skal sætte fokus på, hvordan vi taler til hinanden, så alle i organisationen føler sig inkluderet. Det gælder både mundtligt og på vores interne platforme. Grupperne skal samtidig arbejde med, hvordan vi kan styrke brugen af rollemodeller i vores kommunikation, ledelse og udadtil til branchen og sætte fokus på vores rekruttering gennem f.eks. jobopslag, så vi så vidt muligt appellerer til alle og skaber de bedste forudsætninger for en balanceret fødekæde i Carl Ras.”

En af diversitetsgrupperne skal ifølge Ditte T. Gullach yderligere fokusere på, hvordan Carl Ras kan støtte kvindelige medarbejdere i faglig og ledelsesmæssig udvikling:

”Vi har mange dygtige kvindelige medarbejdere med ledelsespotentiale, men vi skal blive skarpere på at synliggøre deres udviklingsmuligheder i Carl Ras. Her kan det være afgørende med kvindelige rollemodeller, der kan støtte, motivere og vejlede dem til en potentiel karriere som leder. Samtidig skal vi klæde alle vores ledere godt på i deres daglige arbejde med bias i afdelingerne.”

En del af at være en af Danmarks bedste arbejdspladser

At skabe en rummelig arbejdsplads, der har plads til alle, ligger ifølge Steen Demskov dybt forankret i virksomhedskulturen hos Carl Ras. Engrosvirksomheden har for andet år i træk fået en andenplads i Great Place To Work’s konkurrence om ”Danmarks bedste arbejdspladser” i kategorien for mellemstore virksomheder og vandt sidste år også specialprisen ”Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion.”

”Konkurrencen gør os hvert år skarpe på, hvordan medarbejderne oplever kulturen, arbejdsmiljøet og ledelsen i Carl Ras. Hver tredje måned sender vi også trivselsmåling og ledermåling ud til alle medarbejdere. Alt det giver os indsigt i, hvad vi kan forbedre og udvikle på for at opnå den højeste grad af trivsel og arbejdsglæde i Carl Ras,” siger Steen Demskov og tilføjer:

”Vi har en klar mission om at være branchens bedste arbejdsplads, fordi vi tror på, at medarbejderne trives bedst og leverer de bedste resultater i et arbejdsmiljø, hvor alle bliver behandlet ligeværdigt og ordentligt. Det går i vores øjne hånd i hånd med et styrket fokus på kønsdiversitet og inklusion i Carl Ras.”

Læs mere om Dansk Erhverv’s diversitetspagt og de fem transformationsprincipper her 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Vedlagte fotos kan frit benyttes til omtale af Carl Ras.
Vedlagte fotos kan frit benyttes til omtale af Carl Ras.
Download
Foto (fra venstre) af Ditte T. Gullach, Arbejdsmiljøansvarlig i Carl Ras, og Steen Demskov, der er HR-chef i Carl Ras.
Foto (fra venstre) af Ditte T. Gullach, Arbejdsmiljøansvarlig i Carl Ras, og Steen Demskov, der er HR-chef i Carl Ras.
Download
Foto af Ditte T. Gullach, der for et år siden startede i en nyoprettet stilling som arbejdsmiljøansvarlig i Carl Ras. Hun står blandt andet i spidsen for at styrke arbejdet med kønsdiversitet og inklusion i Carl Ras.
Foto af Ditte T. Gullach, der for et år siden startede i en nyoprettet stilling som arbejdsmiljøansvarlig i Carl Ras. Hun står blandt andet i spidsen for at styrke arbejdet med kønsdiversitet og inklusion i Carl Ras.
Download
Foto af Carl Ras medarbejdere.
Foto af Carl Ras medarbejdere.
Download
Foto af Carl Ras medarbejdere.
Foto af Carl Ras medarbejdere.
Download
Foto af Carl Ras medarbejdere.
Foto af Carl Ras medarbejdere.
Download

Carl Ras

Carl Ras er en dansk familieejet engrosvirksomhed med knap 450 engagerede medarbejdere fordelt på 21 butikker, et centrallager og et hovedkontor i Herlev.

Carl Ras er en af de største leverandører af værktøj og beslag til håndværkere, institutioner og industrien.

Carl Ras har de seneste to år vundet en anden plads i Great Place To Work’s konkurrence om Danmarks bedste arbejdspladser i kategorien for mellemstore virksomheder. Og sidste år vandt virksomheden specialprisen ”Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion.”

Læs mere om Carl Ras her

Følg pressemeddelelser fra Carl Ras

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Carl Ras

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye