Synergi

Dansk Fjernvarme og SYNERGI: Ingen nye olie- eller gasfyr fra 2025

Del

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at det skal være slut med at opvarme med gas i danske boliger i 2035. Det er dog stadig muligt at installere nye olie- og gasfyr, selv om de kan holde væsentligt længere end til 2035. Det er ikke hensigtsmæssigt, mener Dansk Fjernvarme og SYNERGI, der som et af fem initiativer foreslår at udfase salget af olie- og gasfyr fra 2025.

Varmepumper og fjernvarme er fremtidens grønne opvarmningsformer. Derfor skal de mere end 100.000 oliefyr og ca. 400.000 gasfyr i danske boliger hurtigst muligt udskiftes. Desværre er det i Danmark fortsat muligt at installere nye olie- og gasfyr, der kan have en levetid på op mod 30 år. Og regeringen forventer, at der i 2035 fortsat vil være 110.000 aktive gasfyr til boligopvarmning.

Det harmonerer slet ikke med den politiske ambition om endegyldigt at lukke for gas til opvarmning i 2035. Dansk Fjernvarme og SYNERGI foreslår derfor følgende fem initiativer, der fremskynder den grønne omstilling i bygninger:

  • Stop for installation af nye olie- og gasfyr fra 2025.
  • Øg og fremryk midlerne i varmepumpepuljen for 2024-2026, så samtlige 522 mio. kan søges i 2024. På den måde undgås stop go-effekter, hvor varmepumpesalget går i stå, mens puljen er lukket.
  • Fyld Fjernvarmepuljen op i 2023, så de projekter, der har fået afslag, alligevel kan få støtte. Og lad Fjernvarmepuljen leve videre fra næste år med nye midler – i stedet for at lukke den ved årets udgang.
  • Alle offentlige bygninger skal være på grøn opvarmning fra 2028.
  • Krav om udskiftning af olie- og gasfyr til fjernvarme eller varmepumpe ved køb eller indgåelse af en lejekontrakt på en bygning.


SYNERGI-direktør Katrine Bjerre mener grundlæggende, det går for langsomt med den grønne omstilling af bygninger, der samlet står for godt 40 pct. af Danmarks energiforbrug og knap en tredjedel af den danske CO2-udledning.

”At vende ryggen til opvarmning med olie og gas er noget af det bedste, vi kan gøre for den grønne omstilling. Alligevel kan danskerne i dag installere et sort gasfyr, der kan holde længe efter 2045, hvor det er regeringens ambition, at Danmark skal være klimaneutral. Det giver ingen mening. Vi skal have sat dato for et endeligt punktum for installationen af nye fossile fyr, og samtidig skal tomme varmepumpe- og fjernvarmepuljer ikke holde danskerne tilbage fra at træffe grønne valg. Vi foreslår derfor, at flere midler kommer i spil hurtigst muligt. Og så skal det offentlige selvfølgelig gå forrest og komme først over den målstreg, der markerer et endegyldigt farvel til olie og gas i vores varmesystem,” siger Katrine Bjerre.

Hos Dansk Fjernvarme er direktør Kim Mortensen enig:

”Det skal være slut med at bruge sort energi til at opvarme vores boliger. Derfor skal vi igen have tempo på at udrulle grøn fjernvarme i byerne og eldrevne varmepumper i de områder, hvor der er længere mellem husene. Den grønne fjernvarme leverer støjfri grøn varme til danskerne fra overskudsvarme, store varmepumper, geotermi og en række andre energikilder. Fjernvarme er en naturlig del af den grønne omstilling, og derfor skal der også sikres de bedste forudsætninger for, at danskerne kan få fjernvarme,” siger direktør Kim Mortensen

Det fremgik allerede af Klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022, at den tidligere regering arbejdede på ”konkrete tiltag, der kan muliggøre et stop for ny-installation af gasfyr.” Det har dog endnu ikke ført til et forbud. I sit Klimaprogram 2023 skriver regeringen i stedet, at man først i 2024 forventer at præsentere ”modeller for stop for ny-installation af olie- og gasfyr.”

Fakta om opvarmning med olie og gas i Danmark
Fjernvarmepuljen, Afkoblingsordningen og Varmepumpepuljen (tidligere del af Bygningspuljen) har til formål at støtte overgangen fra fossil til grøn opvarmning af danske boliger. Førstnævnte pulje udløber efter planen i år, hvor puljens 384 mio. kr. er uddelt til 52 projekter. Der er pt. yderligere 25 projektansøgninger for 272 mio. kr., som ikke har fået midler fra puljen.

Afkoblingspuljen støtter boligejere, der afmelder deres gasforsyning. Afkoblingsordningen havde oprindeligt 100 mio. kr. afsat hvert år til og med 2026, men har siden fået tilført yderligere 139 mio. kr.

Varmepumpepuljen er netop åbnet for nye ansøgninger. I år indeholder den 224 mio. kr., mens der i de kommende år er hhv. 221 mio. kr. (2024), 161 mio. kr. (2025) og 140 mio. kr. (2026)

Der er i dag ca. 500 olie- og gasfyr i statens bygninger. Klima-, energi- og forsyningsministeriet forventer, at stort set alle fyr først vil være udfaset i 2035. Statens fossile fyr udleder 12.000 ton CO2 om året.

Godt 4.500 kommunale og regionale bygninger er opvarmet med olie- eller gasfyr. Ifølge Rambøll kan en investering på 1,1 mia. kr. konvertere alle fyrene til fjernvarme eller varmepumpe i perioden 2023-27. Investeringen er tilbagebetalt i 2034, hvorefter den årlige besparelse på energiregningen på 68 mio. kr. kan bruges til velfærd el.lign. Udfasningen af fossile fyr medfører samtidig en årlig CO2-besparelse på ca. 65.000 tons.

Kontakter

Om Synergi

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for, at Danmark reducerer sit energispild – i industrien, i de offentlige og almene bygninger og i de danske hjem.

Følg pressemeddelelser fra Synergi

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Synergi

Organisationer: Regeringens skrivebordsøvelser er ikke et grønt foregangsland værdigt11.6.2024 11:14:51 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen har netop offentliggjort sin plan for, hvordan Danmark lever op til sine grønne EU-forpligtelser om at mindske energispildet. Stik imod hensigten med de grønne krav vil regeringen ikke levere nye initiativer for at opfylde kravene i det nye energieffektivitetsdirektiv, men i stedet benytte sig af en kreativ skrivebordsfinte. Det er ikke foreneligt med ambitionerne i Klimaloven, mener en række organisationer.

Danfoss og SYNERGI inviterer til valgdebat: Hvordan løfter danske parlamentarikere grøn omstilling i et sort parlament?23.5.2024 10:38:55 CEST | Presseinvitation

EU er langt fra at nå sit klimamål i 2030, og de eksisterende virkemidler er slet ikke nok, hvis vi skal nå i mål. Samtidig er opbakningen til den grønne omstilling i mange EU-medlemslande – modsat i Danmark – på tilbagetog. Så hvordan bidrager Danmarks kommende EU-parlamentarikere til, at vi når målet, og hvordan holder de klimafanen højt i et sortere parlament? Det er omdrejningspunktet for en valgdebat på Hotel Alsik den 28. maj, som arrangeres af Danfoss og SYNERGI.

13 organisationer og fagforeninger i opråb: Giv os grønne og sunde velfærdsbygninger11.4.2024 06:05:00 CEST | Pressemeddelelse

En bred koalition af organisationer og fagforeninger savner et større politisk fokus på gamle og utidssvarende skoler, plejehjem og andre offentlige velfærdsbygninger. Renoveringsefterslæbet koster både på klimakontoen, energiregningen og danskernes sundhed. Det er ikke godt nok, mener koalitionen, der derfor lancerer syv forslag til, hvordan bygningerne kan blive grønnere, sundere og billigere i drift. Et grønt anlægsloft er et af initiativerne.

EU-Parlamentet godkender nye grønne krav, der endegyldigt kan lukke Putins gashaner12.3.2024 13:39:29 CET | Pressemeddelelse

Et nyt bygningsdirektiv er netop stemt igennem EU-Parlamentet. Dermed er vejen banet for en markant grønnere, mere energieffektiv europæisk bygningsmasse. Potentialerne i direktivet er så store, at det helt kan fjerne EU’s behov for gas fra Putins Rusland og spare milliarder på europæernes energiregning, viser en ny analyse. Perspektiverne er enorme, mener SYNERGI-formand Bendt Bendtsen og Europa-Parlamentsmedlem Morten Helveg Petersen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye