Ekstra lange lastbiler på motorvejen skal give klimagevinster og afhjælpe trængsel

Del

Snart vil der køre ekstra lange lastbiler på de danske veje. Fra 2024 vil lastbilerne få lov til at øge deres længde og vil dermed kunne fragte mere per køretøj, hvilket giver derved en CO2-besparelse. Det giver fragtvirksomhederne flere og bedre muligheder.

Til oktober fremsætter transportminister Thomas Danielsen et lovforslag, der gør det muligt at køre med ekstra lange lastbiler på op til 34 meter på udvalgte veje i Danmark som en forsøgsordning. Forsøget giver i første omgang mulighed for, at de lange lastbiler, dobbelttrailere, kan køre på forsøgsvejnettet mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

- Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det. Når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene, og er altså både en gevinst for klimaet og for trængslen, siger transportminister Thomas Danielsen.

I forbindelse med forsøgsordningen er det nødvendigt at lave mindre tilpasninger af statsvejnettet til de ekstra lange lastbiler. Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der har analyseret forsøgsvejnettet og udpeget steder, hvor der er brug for ændringer. Der oprettes eksempelvis såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler, så der er plads til at skille dem ad eller samle dem inden de kan køre videre på det øvrige vejnet.

- Vi skal ikke kun sikre, at lovgivningen er på plads til dobbelttrailerne. Vi skal også sikre de fysiske rammer, så det rent faktisk er muligt og sikkert at køre med så lange lastbiler på danske veje. Vi er derfor i gang med at oprette omkoblingspladser, så der er god plads til, at dobbelttrailere kan køre ud på forsøgsvejnettet, siger ministeren.

Der arbejdes desuden på at lave samarbejdsaftaler med vores nabolande om grænsekrydsende kørsel med dobbelttrailere, således at eksempelvis svenske dobbelttrailer-lastbiler kan køre videre på danske veje uden at omlaste, inden grænsen krydses.

Fakta

Forsøgsordningen med dobbelttrailere kræver en ændring af færdselsloven, således at det bliver tilladt at tilkoble mere end to påhængskøretøjer.

Lovforslaget om dobbelttrailere ventes fremsat i Folketinget i oktober og at kunne træde i kraft den 1. januar 2024.

Forsøget med dobbelttrailere vil løbe i fem år, hvorefter det evalueres.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye