Millioner af træer skal plantes: Hedensted Kommune indgår nyt samarbejde for mere skov

Del

1160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030. For at gøre processen så overskuelig og enkel som mulig for alle, der har interesse for skov, har Hedensted Kommune indgået et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. Growing Trees Network står for den administrative del af skovprojekter, sponsorater og at arrangere plantedage, hvor alle kan deltage og håndplante træer. Naturplant står for de nødvendige tilladelser, design af skoven og selve plantningen af den nye skov – alt sammen i samarbejde med lodsejer.

Virksomheder, vandværker, kirker og borgere inviteres nu til at bistå skovrejsningen i Hedensted Kommune.
Virksomheder, vandværker, kirker og borgere inviteres nu til at bistå skovrejsningen i Hedensted Kommune. Folkeskoven.dk

Lodsejere, borgere og virksomheder inviteres med

Hedensted Kommune beder nu lokale borgere, særligt jordejere, om at komme med forslag til, hvor der kan plantes nye skove. Herefter udvælges nye skovområder i samarbejde med lodsejere, der ønsker at lægge jord til. Trædonorerne giver tilskud via Growing Trees Network, som sikrer lodsejerne et attraktivt tilskud. Sponsorer modtager certifikater, oplistning på Growing Trees Networks hjemmeside og inviteres løbende til håndplantning af træer i de nye Folkeskove.

Skov kan lagre CO2, beskytte grundvand, fremme biodiversitet og give bedre rekreative muligheder i byer og lokalsamfund. Derfor skal der frem mod 2030 plantes minimum 830 hektar ekstra skov i Hedensted Kommune. Og yderligere 3300 hektar frem mod 2050. Det grønne tiltag inviterer Hedensted Kommune nu lokale lodsejere, privatpersoner og virksomheder til at tage del i.

Informationsmøder

Hedensted Kommune, Growing Trees Network og Naturplant afvikler som led i projektet informationsmøder om skovplantning:

Den 19. september på Rådhuset i Juelsminde fra kl. 15.00 - 16.00
Den 19. september i Rugekassen i Hedensted fra kl. 17.00 – 18.00
Den 21. september i Administrationshuset i Tørring kl. 15.00 – 16.00

Her kan interesserede høre om mulighederne og eksempler på virksomheder, der allerede i dag sponsorerer skovplantning. Møderne giver indblik i CO2-ejerskab, aktivering af skovsponsorater, plantedage og meget andet, så man får overblik over mulighederne i at deltage i et skovprojekt.

Om samarbejdet

De to stiftere af skovrejsnings NGOén Growing Trees Network Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen:

- Skovrejsning er et rigtigt godt middel til at fremme CO2 optag, mere natur, hjælpe biodiversiteten og den grønne omstilling. Derfor er vi overbevist om, at vi også i Hedensted Kommune vil få et super godt samarbejde mellem lokale borgere, virksomheder og kommune, så vi kan løfte i flok og få plantet meget mere skov i Hedensted kommune.

Frem til 30. november vil der derfor være mulighed for at indsende forslag til, hvor der kan plantes skov til Hedensted kommunes klimasekretariat. (Til runde 1).

Herefter screenes de potentielle skovområder, så der så vidt muligt plantes skov på en måde, så der samlet set opnås den bedst mulige effekt i form af CO2-lagring, naturrigdom, nye rekreative områder og beskyttelse af grundvand.

- Hedensted Kommune har valgt at indgå et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant for at få så meget fremdrift i skovrejsningen som muligt. Vi håndtere alle elementer af skovprojektet, så vi sikrer, at det bliver nemt og overskueligt for både lodsejere, borgere, virksomheder og kommune at komme hurtigt i gang med plante, forklarer Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen.

FAKTA:

  • Hedensted Kommune vil frem mod 2030 plante minimum 830 hektar skov.
  • Frem til 30. november 2023 kan lodsejere indsende forslag til arealer, hvor der kan plantes skov. Herefter udvælges og udbydes en række skovprojekter i samarbejde med lodsejere, som fx virksomheder eller privatpersoner kan sponsorere. Forslag sendes til klima@hedensted.dk.
  • Virksomheder eller borgere, der ønsker at bidrage til skovplantning, kan sponsorere skov i forskelligt omfang. Man kan være med fra få træer og helt op til flere hektar. Et træ koster mellem 19 - 25 kr. inkl. moms – afhængig af skovtype. Heraf går 80 pct. til lodsejeren, som kompensation for brug af jorden.

Der kan plantes tre forskellige typer af skov:

  • Folkeskov: Plantes på enten offentlig eller privat jord. Jordejer involveres i designfase og ”får” klimagasoptaget samt fremtidig skovdrift og jagt.
  • Biodiversitetsskov: Plantes på privat jord. Udelukkende hjemmehørende arter med fokus på at styrke biodiversiteten og områdets eksisterende dyre- og planteliv. Jordejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.
  • Klimaskov: Plantes på privat jord. Fokus på rejsning af træarter, der binder særligt meget CO2 (op til 15 tons/CO2/år). Jordejer involveres i designfase og tilkommer fremtidig skovdrift. Klimagasoptaget tilkommer de donerende virksomheder.

Fælles for alle skovtyperne er, at der er adgang for offentligheden, jf. gældende regler for færdsel i henholdsvis privat og offentlig skov.

  • Pr. hektar nyplantet skov plantes ca. 4000 træer, dog mindre, hvis der er søer, lysninger, stier eller andet, der skal tages hensyn til.
  • Et sponsorat inkluderer typisk mulighed for afholdelse af en plantedag, markedsføringsmateriale og via købet af træer til en klimaskov opnås CO2-ejerskab som lodsejeren afgiver mod en ekstrabetaling, der er inkluderet i prisen pr. træ. Hertil kommer, at der med skoven følger to års intensiv etableringspleje, med garanti for, at træer, der ikke overlever de to første år, erstattes af nye, hvis der er færre end 90% af træerne som har overlevet.

Mere info lægges løbende på https://klima.hedensted.dk/ og https://www.growingtrees.dk/hedensted-kommune/

Nøgleord

Kontakter

KONTAKT:
Lars Poulsen
Formand for Udvalget for Vækst & Klima i Hedensted Kommune
Mobil: 24 96 13 64
Mail: Lars.Poulsen@hedensted.dk

Marc Reseke
Klima- og Partnerskabskoordinator i Hedensted Kommune
Mobil: 21 37 04 27
Mail: Marc.Reseke@hedensted.dk

Lars Heiselberg Vang Jensen
Direktør i Growing Trees Network
Mobil: 40 15 35 94
Mail: lars@growingtrees.dk

Kim Nielsen
CEO i Growing Trees Network
Mobil: 31 13 01 03
Mail: kim@growingtrees.dk

Billeder

Om Growing Trees Network

Growing Trees Network har siden 2013 via koncept Folkeskoven.dk arbejdet for, at danskerne kan plante mere skov for klimaet, bevarelse af rent drikkevand, samt hjælp til biodiversiteten med nye levesteder for dyr og planter på offentlige og private jorde i DK. Pt. er plantet 128 Folkeskove i Danmark i samarbejde med kommuner, kirker, skoler, Naturstyrelsen, vandværker og private lodsejere.

Growing Trees Networks træ sponsorer bidrager også til rejsning af skove i udlandet, hvor træplantningen ydermere bistår lokalbefolkningens livsbetingelser, i Afrika, Bolivia og i Amazonas regnskoven i Ecuador.

Det nye samarbejde med Hedensted Kommune indledesd. 19 & 21 september med de åbne møder for virksomheder, vandværker, kirker og andre interesserede.

Velmødt 

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Nye skove vinder indpas med brede klimasamarbejder i kommuner30.8.2023 07:02:53 CEST | Pressemeddelelse

Plantning af Folkeskove og andre skovtyper er i Danmark i fremgang, takket være bredt samarbejde mellem kommunale og private aktører. Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network møder pt. stigende interesse fra kommuner, borgere, virksomheder og private lodsejere, med ønske om involvering i at fremme skovrejsningen i Danmark. Netværket nødvendigt for at omsætte interessen til handling kommer klimaet, biodiversiteten og fremtidige generationer til gode.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye