Beskæftigelsesministeriet

Mange flere på seniorpensionsordningen end ventet

Del

Siden seniorpension blev indført i 2020, har aktiviteten været stigende. Regeringen forventer nu 12.000 flere seniorpensionister end tidligere skønnet, når ordningen er fuld indfaset.

Med seniorpensionsordningen, kan nedslidte borgere ud fra en individuel vurdering trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før andre.

Skønnet for, hvor mange der vil være på ordningen, er løbende – og senest i forbindelse med finanslovsforslaget for 2024 – blevet opjusteret. Da ordningen blev indført, forventede man, at der ville være ca. 18.000 seniorpensionister fuldt indfaset. Nu forventes det at være ca. 12.000 personer mere – altså ca. 30.000 personer.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: 

- Vi har set en markant højere tilgang af borgere til seniorpensionsordningen, end man forventede, da man lavede ordningen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at lempe reglerne, som nogle nu foreslår. Tværtimod er det i seniorpensionsaftalen aftalt, at der skal findes ny finansiering, hvis forbruget er væsentligt større end forudsat. Derudover skal man ifølge aftalen i løbet af 2023 se, om ordningen fungerer efter hensigten.

- Der har helt generelt været stor politisk debat og uenighed om hele tilbagetrækningsområdet. Derfor er regeringen positivt indstillet i forhold til at drøfte forslag, der kan øge beskæftigelsen blandt seniorer og skabe ro om mulighederne for tidlig tilbagetrækning.

Du kan læse om Finansministeriets opdaterede fremskrivning af tilbagetrækning før folkepensionsalderen her

Kontakter

Beskæftigelsesministeriet
Pressevagt: 51232830

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for oktober 202330.11.2023 08:10:43 CET | Pressemeddelelse

I oktober 2023 var der 85.300 ledige. Det er 500 flere end måneden før svarende til en lille stigning i antallet af ledige på 0,6 procent. Ledigheden som procent af arbejdsstyrken er dermed nu 2,8 procent. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden ligger fortsat lavt, og der er høj aktivitet i både den private og den offentlige sektor. Vi har en stærk økonomi, der betyder, at mange også på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i job, og det er værd at glæde sig over. - Både den grønne omstilling, erhvervslivet generelt og vores velfærdssektor har brug for arbejdskraft, og regeringen har fokus på at skaffe nok hænder. Fx forhandler vi i øjeblikket om en trepartsaftale, hvor vi har afsat 3 milliarder kroner til et lønløft til visse medarbejdere i det offentlige, hvor der i særlig grad mangler kolleger. - Vi skal bruge de goder tider til at få endnu flere med. Det gælder især de mange unge, der ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet og som ikke er i gang med en u

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202321.11.2023 08:08:30 CET | Pressemeddelelse

I september 2023 var der 3.003.000 lønmodtagere i job. Det er 3.100 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,1 procent. Siden september 2022 er der dermed samlet set kommet 34.200 nye beskæftigede til. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.900 flere lønmodtagere fra august til september måned. I samme periode er der kommet 200 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Endnu en gang oplever vi rekord i beskæftigelsen, der er steget i stort set alle måneder over de seneste to år. Det går godt for dansk økonomi og for virksomhederne, og mange på kanten af arbejdsmarkedet er nu også kommet i job. - Vi har i regeringen et mål om, at vores arbejdsmarked bliver endnu mere rummeligt. Vi skal have flere af de 43.000 unge, der i dag står uden job og uddannelse, med i arbejds- eller uddannelsesfælleskabet, flere indvandrere skal i job, og flere ledige skal uddannes og efteruddannes.

Regeringen vil forhøje ældrechecken - gavner knap 300.000 pensionister9.11.2023 10:22:50 CET | Pressemeddelelse

Regeringen foreslår, at ældrechecken, som knapt 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra den 1. januar 2025 med 4.800 kr. Forhøjelsen skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer, og den finansieres via en ny passagerafgift på flyrejser. Forhøjelsen af ældrechecken er en del af regeringens udspil, Vejen til grøn luftfart, som blev præsenteret i Skatteministeriet den 9. november. For at modtage ældrecheck er det en betingelse, at pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger 95.800 kr. (2023-pl), og at pensionisten har en lav indtægt. Modtagere af ældrecheck, der er gradueret efter indkomst, må maksimalt have en indtægt på 91.300 kr. om året for enlige ved siden af folkepensionen og 182.900 for samlevende (2023). Ældrechecken udgør i 2023 maximalt 19.200 kr. Vedtages forslaget vil knap 300.000 folkepensionister med de laveste indtægter modtage en forhøjet ældrecheck fr

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum