Økonomiministeriet

Økonomisk Redegørelse: Fremgangen i dansk økonomi fortsætter, men i et roligere tempo

Del

Dansk økonomi står stærkt, og forventningen til væksten i 2023 opjusteres i den nye prognose i Økonomisk Redegørelse. Inflationen er aftaget hurtigere end ventet, beskæftigelsen fortsætter med at vokse, og faldet i boligpriserne ser ud til at blive mindre end hidtil forudset. Fremgangen i økonomien ser således ud til at fortsætte, men i et lidt roligere tempo end i de to seneste år.

Med den nye prognose opjusterer regeringen forventningen til væksten i dansk økonomi i 2023 til 1,2 pct. fra 0,6 pct. i maj. Inflationen aftager hurtigere end ventet, og faldet i boligpriserne nedjusteres fra -9,2 pct. til -4,5 pct. i år i forlæn-gelse af den seneste tids indikationer af en stabilisering. Hovedscenariet for dansk økonomi er derfor fortsat en blød landing. Dele af økonomien er allerede bremset op, og i industrien er der tilbagegang, når man ser bort fra medicinalin-dustrien.

Økonomiminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

"Dansk økonomi har vist sig i særdeles god form. Efter nogle år med stort pres på økonomien, går vi nu ind i en periode med fremgang i et roligere tempo. Det er positivt, at vi kun får en mild afmatning, når vi sammenligner os med landene omkring os og tager højde for halvandet år med høje renter, høje priser og krigen i Ukraine. Inflationen er relativt hurtigt kommet ned, og en stor del af tilpasnin-gen i boligpriserne ser ud til at være sket. Det er rigtig gode nyheder, men der er stadig brug for en ansvarlig økonomisk politik, som passer godt på dansk øko-nomi og skaber tryghed i husholdningerne og for virksomhederne. Det afspejles i regeringens forslag til en finanslov for 2024."

Arbejdsmarkedet har vist sig bemærkelsesværdig robust, men en svag produktivi-tetsudvikling de senere år og et lavere væksttempo i år og næste år vil efterhån-den påvirke beskæftigelsen. Beskæftigelsen forventes ifølge den nye prognose at stige med 32.000 fra 2022 til 2023 og herefter falde med 13.000 personer i 2024.
Beskæftigelsen vil fortsat ligge på et højt niveau, og der kan fortsat være mangel på arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet, selvom presset på arbejdsmarkedet overordnet set vil være aftagende.

Økonomiminister og vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

"I svære tider har dansk økonomi vist sig at være bomstærk og tilpasningsdygtig. Det skyldes blandt andet, at denne og tidligere regeringer har ført en ansvarlig økonomisk politik og gennemført reformer, der har styrket dansk økonomi. Det skal vi fortsætte med, så vi også er rustet til økonomiske stød om 10, 20 eller 30 år. Derfor har regeringen sat en ambitiøs reformkurs, og vi vil i den kommende tid have fokus på, hvordan vi kan styrke væksten, sikre arbejdskraft og skabe nye arbejdspladser i de kommende år."

Læs Økonomisk Redegørelse på Økonomiministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Følg pressemeddelelser fra Økonomiministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Økonomiministeriet

Regeringen og Novo Nordisk Fonden indgår samarbejde om historisk nytænkning af det danske areal25.6.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen og Novo Nordisk Fonden har indgået en principaftale, som vil levere et markant bidrag til at gøre visionerne i den grønne trepartsaftale til virkelighed. Over de næste 10 år vil fonden prioritere 10 mia. kroner til omlægning af danske arealer, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet samt landbrugsproduktion baseret på moderne teknologier.

Regeringen og parterne i Grøn trepart indgår historisk Aftale om et grønt Danmark24.6.2024 20:59:16 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen og parterne i den grønne trepart er enige om et langsigtet grundlag for omlægning og omstilling af Danmarks arealer og af fødevare- og landbrugsproduktionen. Indsatserne i aftalen vil reducere sektorens udledninger af drivhusgasser og bidrage til at indfri Danmarks 2030-klimamål samt sikre bedre vilkår for natur, biodiversitet, vandmiljø og drikkevand. Det skal bl.a. ske ved en historisk arealomlægning og en afgift på udledninger fra husdyr. Samtidig sætter aftalen retningen for et mere bæredygtigt, højteknologisk og arealeffektivt landbrug med konkurrencedygtighed og gode arbejdspladser i hele landet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye