Nye skove vinder indpas med brede klimasamarbejder i kommuner

Del

Plantning af Folkeskove og andre skovtyper er i Danmark i fremgang, takket være bredt samarbejde mellem kommunale og private aktører. Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network møder pt. stigende interesse fra kommuner, borgere, virksomheder og private lodsejere, med ønske om involvering i at fremme skovrejsningen i Danmark. Netværket nødvendigt for at omsætte interessen til handling kommer klimaet, biodiversiteten og fremtidige generationer til gode.

Kommuner

Nye tiltag tages i brug for plantning af flere Folkeskove. Kommuner, der ønsker et samarbejde for skovrejsning i deres område, inviterer f.eks. borgere, vandværker, virksomheder og private lodsejere med i processen. Dette ved møder, hvor der informeres om hvordan borgere og virksomheder kan donere træer, samt indledende info til private lodsejere og vandværker, som overvejer at ligge jord til formålet.

Private lodsejere

Antallet af lodsejere, der vil ligge jord til rejsning af skov på deres arealer er stigende. Ofte har ønsket været der, men manglende indsigt i hvad det kræver, har afholdt mange fra at gå videre. Via Growing Trees Networks samarbejde med skoventreprenøren Naturplant, indledes et muligt samarbejde med et video-kald, hvor lodsejer informeres om processen fra vurdering af sin jord til tilplantning af skov. Umiddelbart efter kommer Naturplant ud og møder lodsejeren og tilser jorden. Naturplant, står for de nødvendige tilladelser, design af skoven i samarbejde med lodsejeren og selve anlæggelse af den nye skov. Når samarbejdsaftalen er indgået, kan skoven tilplantes med tilskud fra Miljøstyrelsen eller via et større sponsortilskud via Growing Trees Network.

Overskuelig proces

Det stigende grønne engagement arbejder Growing Trees Network for at imødekomme på overskuelig og enkel vis for alle. Det brede samarbejde koordineres, så den kortest mulige vej fra donation til skovrejsning skabes for borgere, virksomheder, kommuner og private lodsejere.

Virksomheder eller borgere, der ønsker at plante skov kan sponsorere træer i forskelligt omfang. Man kan være med fra få træer og op til flere hektar. Der tilplantes på arealer fra 1,5 hektar med 4.000 træer pr. hektar og der kan doneres til tre forskellige typer skov:

Folkeskov: Plantes på enten offentlig eller privat jord. Lodsejer involveres i designfasen. CO2 optaget samt fremtidig skovdrift tilkommer lodsejer.

Biodiversitetsskov: Plantes på privat jord. Udelukkende hjemmehørende arter med fokus på at styrke biodiversiteten og områdets dyre- og planteliv. Lodsejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.

Klimaskov: Plantes på privat jord. Fokus på rejsning af træarter, der binder særligt meget CO2 (op til 15 tons/CO2/år). Lodsejer involveres i designfase og tilkommer fremtidig skovdrift. CO2 optaget tilkommer donerende virksomheder.

Hvor der plantes over grundvandsmagasiner, er skovene med til at beskytte rent drikkevand i fremtiden. Fælles for skovtyperne er, at de pålægges fredsskovsstatus, som sikrer skovene i fremtiden.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Om Growing Trees Network

Skovrejsnings NGOén Growing Trees Network har siden 2013 via koncept Folkeskoven.dk arbejdet for, at danskerne kan plante mere skov for klimaet, bevarelse af rent drikkevand, samt hjælp til biodiversiteten med nye levesteder for dyr og planter på offentlige og private jorde i DK.

Det sker ved at danske virksomheder, fonde og privatpersoner hjælper med at løfte i flok!

Ved at donere træerne til de nye skove inklusiv udgiften til 2 års intensivt renhold som sikrer at skovene overlever. 

Folkeskovene og andre skovtyper plantes på kommunale jorde, på jorde Naturstyrelsen ejer, kirkers jorde, skole jorde, vandværkers jorde samt på private lodsejeres jorde.

Pt. er plantet 126 Folkeskove i Danmark, og arbejdet og danskernes donationer bidrager også til rejsning af skove i udlandet, hvor træplantningen ydermere bistår lokalbefolkningens livsbetingelser, i Afrika, Bolivia og i Amazonas regnskoven i Ecuador.

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Millioner af træer skal plantes: Hedensted Kommune indgår nyt samarbejde for mere skov18.9.2023 10:28:16 CEST | Pressemeddelelse

1160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030. For at gøre processen så overskuelig og enkel som mulig for alle, der har interesse for skov, har Hedensted Kommune indgået et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. Growing Trees Network står for den administrative del af skovprojekter, sponsorater og at arrangere plantedage, hvor alle kan deltage og håndplante træer. Naturplant står for de nødvendige tilladelser, design af skoven og selve plantningen af den nye skov – alt sammen i samarbejde med lodsejer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye