Udenrigsministeriet

Danmark skal hjælpe med at bevare Amazonskoven

Del

Danmark skal bidrage til kampen mod skovrydning. Derfor foreslår regeringen nu at støtte Amazonfonden med 150 millioner kroner på den kommende finanslov, som et bidrag til den brasilianske regerings indsats for at stoppe skovrydningen i Amazonskoven inden 2030.

”At stoppe rydningen af i Amazonskoven er en af de vigtigste opgaver på planeten. Her bør Danmark som et grønt foregangsland også bidrage. Hermed bidrager vi til at bekæmpe klimaforandringerne, bevare biodiversitet og understøtte oprindelige folks rettigheder,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, der netop nu besøger Brasilien for at mødes med ministre fra Brasiliens regering.

Bidraget er en del af en samlet ny skovindsats for 350 millioner kroner fra næste års udviklingspolitisk prioriteter.

Gennem Amazonfonden finansieres projekter og initiativer, der bidrager til at reducere skovrydning, beskytte biodiversitet, forbedre lokalbefolkningens levevilkår og fremme bæredygtig udvikling i Brasilien. Støtten til den brasilianske regnskov er en del af den indsats for bevarelse af skove, som den danske regering ønsker med de kommende udviklingspolitiske prioriteter på finansloven.

Der afsættes 350 millioner kroner til en markant styrket indsats på skov og biodiversitet som del af samlet skov- og natursatsning på mere end 1,0 milliarder kroner fra 2024 til 2027. Støtten vil primært fokusere på udsatte skov- og andre træbevoksede områder, der er under stigende pres som resultat af skovrydning og skovforringelse. Programmets målsætning er blandt andet at bidrage til klimatilpasning, beskyttelse af biodiversitet, reduktion af CO2-udledninger samt social og økonomisk udvikling for lokalsamfund, herunder oprindelige folk.

”At stoppe skovrydning er et godt eksempel på, at klimapolitik, miljøpolitik og udviklingspolitik hænger sammen. De kommende investeringer i Amazonskoven er en vigtig del i Danmarks øgede sammentænkning af de politikområder,” siger Dan Jørgensen.

FAKTA 

Nyt dansk bidrag til Amazonfonden for i alt 150 mio. kr. over udviklingsbistanden for perioden 2024-2026.

Bidraget er en del af en samlet ny skovindsats for 350 mio. kr. fra næste års udviklingspolitisk prioriteter. De samlede udviklingspolitiske prioriteter fremlægges sammen med regeringens finanslovsforslag for 2024 sidst på måneden.

Siden Brasilien begyndte at monitorere afskovningstal i Amazonskoven i 1988, er der frem til i dag blevet afskovet ca. 20 pct. af det oprindelige areal, svarende til mere end 800.000 kvadratkilometer – et areal på størrelse med Tyrkiets landareal.

Mellem 1990 og 2020 er skovarealer, der er større end hele EU, forsvundet (420 mio. ha). Det svarer til ca. 10 pct. af verdens tilbageværende skove.

Hvert år mister verden et skovareal, der svarer til 2 gange Danmarks areal (10 mio. ha).

Drivhusgasudledninger fra skovrydning udgør 11 procent af verdens samlede udledninger.

Verdens skove er hjem for omkring 80 pct. af verdens landbaserede biodiversitet. Skovrydning skyldes primært udvidelser af landbrugsarealet.

Amazonfonden er en økonomisk mekanisme, der blev oprettet af den brasilianske regering i samarbejde med internationale partnere for at støtte bevarelse og bæredygtig udvikling af Amazonskoven.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye