Ny partnerskabsmodel for skovrejsning kan i Danmark sikrer mere skov.

Del

Borgere, foreninger og virksomheder i Varde Kommune får nu lettere ved at rejse skovområder i den vestjyske muld, efter kommunen har indgået partnerskab med skovrejsnings NGO'en Growing Trees Network. Det betyder, at alle interesserede kan donere det antal træer de ønsker til kr. 18-24 pr. stk. til nye Folkeskove, klimasskove eller skove med Biodiversitet som tema.

Hvordan kan vi hjælpe til,  at der rejses mere skov?

Det skal være nemt at rejse nye skove i Varde Kommune. Derfor har kommunen indgået et partnerskab med Growing Trees Network. Samarbejdet åbner op for, at borgere, foreninger og virksomheder kan købe træer til skovrejsning på arealer, som private jordejere stiller til rådighed.

Growing Trees Network blev dannet i 2013 med et mål om at plante en million træer i Danmark på max tre år. Ti år senere er rejst 122 Folkeskove i Danmark med mere end tre millioner donerede træer. Plantet på jord i samarbejde med danske kommuner, Vandværker Naturstyrelsen, kirker, skoler og private lodsejere.

Ny model skal føre til mange nye skove

Partnerskabet mellem Varde Kommune og Growing Trees Network bygger primært på en model, hvor det handler om at matche jordejere med trædonorer

Modellen er med til at reducere skovomkostningerne for jordejerne markant, da de ikke har udgifter til træer og plantning, men blot stiller deres jord til rådighed, som interesserede kan købe og donere træer til. Growing Trees Network tilbyder virksomhederne forskellig hjælp til synlighed som en del af samarbejdet om donation af træer. Efterfølgende sørger Growing Trees for at plante træerne i samarbejde med Naturplant Skovrejsning.

Biodiversitetsskov er på vej til Outrup

Den første skov der plantes i forbindelse med samarbejdet, bliver en biodiversitetsskov i Outrup med plads til 13.200 forskellige træer, som plantes i efteråret.

Allerede nu kan virksomheder donere træer hertil.

En af de virksomheder, der har doneret træer, er Dagli' Brugsen i Outrup, som har doneret 100 træer hertil for at støtte op om det lokale initiativ.

Folkeskov i Varde Kommune

Det er dog ikke kun virksomheder, der har mulighed for at tage del i skovrejsningsprojekterne. Borgere og foreninger kan donere træer, der senere plantes som folkeskov et endnu ukendt sted i kommunen.

Udtalelser om den kommende Biodiversitets skov

Torben Knudsen, uddeler, Dagli'Brugsen Outrup:

"I Dagli' Brugsen Outrup bakker vi op om gode lokale initiativer, når det er muligt. Vi synes, at partnerskabet Varde Kommune har igangsat for at fremme mere skov, er en alletiders idé, som vi gerne støtter op om."

Pia og Gert Linnau, private lodsejere, i Outrup hvor den Biodiversitets fremmende skov skal plantes: "Vi vil gerne give vores bidrag til genoprettelse af vild natur med et nyt unikt bosted til planter og dyr. Samtidigt er vi økonomisk hjulpet til at gøre det, med fortsat hektar støtte, idet skoven også er med til at hjælpe det lokale vandmiljø".

Preben Friis-Hauge (V), formand for udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

"Skovrejsning spiller en centralrolle i Varde Kommunes klimahandlingsplan, og plantningen af flere træer skal være med til at sikre, at vi når vores mål om klimaneutralitet i 2050. Gennem partnerskabet får borgere, foreninger, virksomheder og lodsejere nu mulighed for at tage del i målet om en grønnere fremtid."

Kim Nielsen og Lars Heiselberg Vang Jensen, stiftere af Growing Trees Network:

"Vi har en del erfaringer med at samarbejde med kommuner om at rejse nye Folkeskove. Med Varde Kommune prøver vi en ny model af, hvor vi nu skal matche jordejere og trædonorer, hvilket forhåbentlig fører mange nye Folkeskove med sig i løbet af de næste år."

Fakta

  • Ifølge Varde Kommunes klimahandlingsplan skal der rejses 62,5 hektar skov om året frem mod 2030.
  • Et træ koster mellem 18 og 24 kroner, og kan købes af alle interesserede.                  NB. Pr. 1/7 er træprisen mellem 19 og 25 kroner pr. træ inklusiv moms.
  • Mere information om Growing Trees Network og trækøb i Varde Kommune kan findes på: www.growingtrees.dk/varde-kommune/

Nøgleord

Kontakter

Growing Trees Network Global
Direktør, Lars Heiselberg Vang Jensen

Mobil: 4015 3594
Mail: lars@growingtrees.dk
Hjemmeside: www.growingtrees.dk

Preben Friis-Hauge
Formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune

Mobil: 60 21 45 44
Mail: prfh@varde.dk

Om Growing Trees Network

Growing Trees Network har siden 2012 via koncept Folkeskoven.dk arbejdet for, at danskerne kan plante mere skov for klimaet, bevarelse af rent drikkevand, samt hjælp til biodiversiteten med nye levesteder for dyr og planter på offentlige og private jorde i DK. Pt. er plantet 122 Folkeskove i Danmark, og arbejdet bidrager også til rejsning af skove i udlandet, hvor træplantningen ydermere bistår lokalbefolkningens livsbetingelser, i Afrika, Bolivia og i Amazonas regnskoven i Ecuador.

Biodiversitet som målrettet tema er en nyhed:

Den nye Folkeskov med Biodiversitet som tema bliver blandt landets første via Growing Trees Network. Der bliver plantet med stor artsrighed af træer og buske af især hjemmehørende arter. Med tiden vil vinden og dyr sprede frø fra omgivelserne og bidrage til, at artsvariationen bliver endnu større.

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Millioner af træer skal plantes: Hedensted Kommune indgår nyt samarbejde for mere skov18.9.2023 10:28:16 CEST | Pressemeddelelse

1160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030. For at gøre processen så overskuelig og enkel som mulig for alle, der har interesse for skov, har Hedensted Kommune indgået et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. Growing Trees Network står for den administrative del af skovprojekter, sponsorater og at arrangere plantedage, hvor alle kan deltage og håndplante træer. Naturplant står for de nødvendige tilladelser, design af skoven og selve plantningen af den nye skov – alt sammen i samarbejde med lodsejer.

Nye skove vinder indpas med brede klimasamarbejder i kommuner30.8.2023 07:02:53 CEST | Pressemeddelelse

Plantning af Folkeskove og andre skovtyper er i Danmark i fremgang, takket være bredt samarbejde mellem kommunale og private aktører. Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network møder pt. stigende interesse fra kommuner, borgere, virksomheder og private lodsejere, med ønske om involvering i at fremme skovrejsningen i Danmark. Netværket nødvendigt for at omsætte interessen til handling kommer klimaet, biodiversiteten og fremtidige generationer til gode.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye