DOF BirdLife

DOF: Ny havplan giver mere plads til fuglebeskyttelse, men skuffer på flere områder

Del

Et nyt fuglebeskyttelsesområde ud for Esbjerg og ti procent strengt beskyttet hav bliver hilst velkomment af DOF BirdLife. Men Danmarks nye havplan præsenterer samtidig en ringe placering af mange af de strengt beskyttede havområder og åbner igen døren for en vindmøllepark i et internationalt vigtigt fugleområde.

Danmark er blevet et fuglebeskyttelsesområde rigere, men samtidig er flere dele af den nye havplan kritisable, mener Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark.

- Det er positivt, at vi nu får endnu et stort fuglebeskyttelsesområde, der tilmed binder flere beskyttede områder sammen. Området er vigtigt for store koncentrationer af rødstrubet lom og af international betydning for bestanden af sortænder, siger Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening (DOF)/ BirdLife Danmark.

Men havplanen har også væsentlige mangler og problemer set fra fuglenes synspunkt.

Ingen streng beskyttelse langs kysten

Ifølge planen skal ti procent af havarealet være strengt beskyttet i 2030 i modsætning til de nuværende fire procent. Det, i sig selv, er godt, men udmøntningen er ikke optimal.

- Hovedparten af de strengt beskyttede områder er placeret uden for fuglebeskyttelsesområderne. Der er altså stort set ingen af fuglenes vigtigste områder, der kommer til at nyde den optimale beskyttelse. Og ingen af de strengt beskyttede områder ligger langs kysterne, og det er netop de kystnære, lavvandede områder, der har særlig stor betydning for fuglene, siger Egon Østergaard.

I aftalen om den nye havplan bliver også åbnet for muligheden for at fortsætte arbejdet med at bygge en havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland. Og det er særdeles problematisk.

DOF BirdLife har tidligere kritiseret placeringen af havvindmølleparken, der ligger i et fuglebeskyttelsesområde af stor international betydning for dykænder og andre vandfugle – blandt andet ederfuglesortænder og fløjlsænder.

Områder med havvindmøller bør ikke kaldes beskyttet natur

Generelt er placering af havvindmøller i fuglebeskyttelsesområder uacceptabelt, mener DOF BirdLife.

- Spørgsmålet er, om man overhovedet kan tælle et område med som beskyttet natur, hvis der er havvindmøller i det. Det gælder for eksempel det nye fuglebeskyttelsesområde, hvor der ligger havvindmølleparkerne Horns Rev 1, 2 og 3. En række arter bliver fortrængt af larm, lys eller aktivitet fra store områder omkring møllerne, mens andre arter bliver ofre for kollisioner, siger Egon Østergaard.

- Der er ingen grund til at forringe fuglebeskyttelsesområderne med havvindmølleparker. Der er rigelig plads til både rige fugleområder og vindmøller, siger han.

Kontakter

Om Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)/BirdLife Danmark er en forening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse. DOF BirdLife arbejder for at fremme kendskabet og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Med hjælp fra mere end 2000 ornitologer overvåger DOF sjældne og truede fugle i Danmark og det danske fugleliv generelt. Foreningen har omkring 18.000 medlemmer, fordelt på 13 lokalafdelinger over hele Danmark. DOF er dansk partner i BirdLife International, et globalt netværk af fugle- og naturbeskyttelsesorganisationer. DOF arbejder internationalt med at redde fuglearter, bevare og beskytte levesteder og skabe gode levevilkår for mennesker.

Følg pressemeddelelser fra DOF BirdLife

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DOF BirdLife

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye