Beskæftigelsesministeriet

Ekspertgruppe skal komme med forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats

Del
Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan et nyt beskæftigelsessystem kan se ud

Regeringen ønsker at tænke beskæftigelsesindsatsens forfra. Borgeren skal i centrum, og der skal gives frihed til både sagsbehandlere og ledige samtidig med, at udgifterne skal reduceres med 3 mia. kroner i 2030.

Regeringen har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen skal over det næste år undersøge og komme med forslag til modeller for en reform af beskæftigelsesindsatsen med fokus på større frihed, forenkling og værdighed.

Ekspertgruppen vil have en tæt dialog med kommuner, borgmestre, a-kasser, private aktører, borgere og andre interessenter. Den brede vifte af input skal bidrage til, at den kommende reform står på et stærkt fagligt fundament, og der i størst mulige omfang er taget højde for utilsigtede følgevirkninger.

Der er derudover nedsat en følgegruppe af centrale interessenter og aktører, som løbende vil komme med indspark til ekspertgruppen. Ekspertgruppen vil samtidig i sit arbejde prioritere en åben arbejdsgang med mulighed for offentlig debat og input udefra.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Der er behov for at lave en gennemgribende reform af hele beskæftigelsesindsatsen, hvor vi ser alt for mange eksempler på, at folk kommer i klemme. Vi ønsker et mere værdigt system og så skal vi have fokus på kerneopgaven – at få mennesker i arbejde. Jeg vil gerne takke Claus Thustrup Kreiner for at påtage sig den store opgave, og jeg glæder mig til at læse resultaterne af arbejdet om et års tid.

Formand for ekspertgruppen, Claus Thustrup Kreiner, siger:

- Jeg er stolt over at blive betroet denne store opgave, som betyder så meget for så mange mennesker – både på den ene og den anden side af bordet. Jeg er også klar over, at det ikke bliver nogen let opgave. Et år kan lyde af meget, men der er mange grene og knopskydninger, som vi i ekspertgruppen skal dykke ned i. Jeg er spændt på arbejdet, og jeg er sikker på, at gruppen i fællesskab nok skal komme frem til nogle anbefalinger, som politikerne kan arbejde videre med.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats skal afrapportere i juni 2024.

Ekspertgruppe skal komme med forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats (bm.dk)

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for oktober 202330.11.2023 08:10:43 CET | Pressemeddelelse

I oktober 2023 var der 85.300 ledige. Det er 500 flere end måneden før svarende til en lille stigning i antallet af ledige på 0,6 procent. Ledigheden som procent af arbejdsstyrken er dermed nu 2,8 procent. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden ligger fortsat lavt, og der er høj aktivitet i både den private og den offentlige sektor. Vi har en stærk økonomi, der betyder, at mange også på kanten af arbejdsmarkedet er kommet i job, og det er værd at glæde sig over. - Både den grønne omstilling, erhvervslivet generelt og vores velfærdssektor har brug for arbejdskraft, og regeringen har fokus på at skaffe nok hænder. Fx forhandler vi i øjeblikket om en trepartsaftale, hvor vi har afsat 3 milliarder kroner til et lønløft til visse medarbejdere i det offentlige, hvor der i særlig grad mangler kolleger. - Vi skal bruge de goder tider til at få endnu flere med. Det gælder især de mange unge, der ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet og som ikke er i gang med en u

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for september 202321.11.2023 08:08:30 CET | Pressemeddelelse

I september 2023 var der 3.003.000 lønmodtagere i job. Det er 3.100 flere end måneden før svarende til en stigning på 0,1 procent. Siden september 2022 er der dermed samlet set kommet 34.200 nye beskæftigede til. Ser man på den private sektor, er der kommet 2.900 flere lønmodtagere fra august til september måned. I samme periode er der kommet 200 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Endnu en gang oplever vi rekord i beskæftigelsen, der er steget i stort set alle måneder over de seneste to år. Det går godt for dansk økonomi og for virksomhederne, og mange på kanten af arbejdsmarkedet er nu også kommet i job. - Vi har i regeringen et mål om, at vores arbejdsmarked bliver endnu mere rummeligt. Vi skal have flere af de 43.000 unge, der i dag står uden job og uddannelse, med i arbejds- eller uddannelsesfælleskabet, flere indvandrere skal i job, og flere ledige skal uddannes og efteruddannes.

Regeringen vil forhøje ældrechecken - gavner knap 300.000 pensionister9.11.2023 10:22:50 CET | Pressemeddelelse

Regeringen foreslår, at ældrechecken, som knapt 300.000 pensionister modtager én gang om året, forhøjes fra den 1. januar 2025 med 4.800 kr. Forhøjelsen skal bidrage til at forbedre økonomien for folkepensionister med de laveste indtægter og formuer, og den finansieres via en ny passagerafgift på flyrejser. Forhøjelsen af ældrechecken er en del af regeringens udspil, Vejen til grøn luftfart, som blev præsenteret i Skatteministeriet den 9. november. For at modtage ældrecheck er det en betingelse, at pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger 95.800 kr. (2023-pl), og at pensionisten har en lav indtægt. Modtagere af ældrecheck, der er gradueret efter indkomst, må maksimalt have en indtægt på 91.300 kr. om året for enlige ved siden af folkepensionen og 182.900 for samlevende (2023). Ældrechecken udgør i 2023 maximalt 19.200 kr. Vedtages forslaget vil knap 300.000 folkepensionister med de laveste indtægter modtage en forhøjet ældrecheck fr

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum