Fiskeristyrelsen

Fiskerikontrollen konfiskerer over 400 ulovligt fangede torsk på Hasle Havn

Del

Fiskerikontrollen kunne torsdag aften afdække grove overtrædelser af fiskerilovgivningen på Hasle Havn, hvor de under en kontrol fandt 426 torsk ombord på et pilkefartøj med 11 lystfiskere.

Ombord på fartøjet kunne fiskerikontrollørerne konstatere, at alle lystfiskere havde indløst fisketegn. Alt så ud til at være i skønneste orden, indtil pilkebådens fryser blev kontrolleret. Her fandt kontrollørerne 334 rensede torsk og 183 torskefileter. Dermed havde lystfiskerne fanget mindst 426 torsk, selvom man ifølge reglerne kun må hjemtage 1 torsk pr. fisker pr. dag.

Ingen af lystfiskerne ombord ønskede at vedkende sig de mange torsk. Politiet blev derfor tilkaldt, og på baggrund af deres efterforskning erkendte de 11 lystfiskere det ulovlige fiskeri.

Ifølge reglerne må man hjemtage én torsk om dagen, så lystfiskerne fik derfor udleveret to torsk hver, for deres 2-dages fiskeri, mens de 404 ulovlige torsk blev konfiskeret. Lystfiskerne fik hver en bøde på kr. 2.500,- for deres overfiskeri af torsk og bliver frakendt retten til at drive lyst- og fritidsfiskeri i op til et år.

- På grund af den lave bestand af torsk i Østersøen er der indført restriktioner på det antal torsk, som lystfiskere må fange. På øst og nordøstsiden af Bornholm er det forbudt at ilandbringe torsk, mens man på den vestlige og sydvestlige side af Bornholm må fange én torsk, hvis fiskeriet foregår indenfor 6 sømil. Det er en bekymrende adfærd, vi ser fra de 11 lystfiskere på Hasle Havn. At fiske mere end 400 torsk end man må, må tolkes som en ligegyldighed for reglerne og for torskens overlevelse i Østersøen.

- Vi har den seneste tid modtaget flere anmeldelser om ulovligt lystfiskeri fra turbåde på Bornholm. Det er bl.a. på baggrund af disse anmeldelser, at vi har gennemført torsdagens kontrol af pilkefartøjet og de 11 lystfiskere i Hasle Havn. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi i aftes fik sat en stopper for det ulovlige fiskeri, udtaler Claus Wille, kontorchef i Fiskeristyrelsen.

Læs mere om reglerne for fiskeri på www.fiskeristyrelsen.dk  

Kontakter

Pressevagten kontaktes på tlf. (sms besvares ikke)

Tlf:72 18 58 05

Billeder

Om Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikontrol med lokalafdelinger flere steder i landet og tre fiskerikontrolskibe. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde.

Følg pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fiskeristyrelsen

Pressemeddelelse: Projektpulje på 66,9 mio.kr. skal skaffe ny viden om havets tilstand og fiskebestande1.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vores havmiljø står lige nu overfor store klima- og miljømæssige forandringer, som udfordrer balancen mellem et levedygtigt hav og et bæredygtigt fiskeri. Nu åbner en ny tilskudsordning på 66,9 mio. kr. til dataindsamling og styrket viden om klimaforandringers betydning for vores havmiljø og fiskebestande samt til at afprøve metoder til mere skånsomt fiskeri og tage hånd om problemer med sæl og skarv.

I 2022 gennemførte Fiskeristyrelsen bl.a. 2.273 fartøjskontroller og 1.956 kontroller af konsumlandinger af 3.101 tons fisk, viser årets kontrolrapport5.7.2023 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Grundlaget for gennemførte fiskerikontroller i 2022 var 49.030 landinger af fisk med en samlet mængde på 640.996 tons. I konsumfiskeriet efter demersale arter som rødspætter, torsk, sej, kuller, jomfruhummer og rejer blev der kontrolleret 3.101 tons fisk ud af en samlet mængde landinger på 57.548 tons. I industrifiskeriet, der bl.a. omfatter tobis, sperling, brisling og blåhvilling, blev der foretaget 163 kontroller af i alt 1.557 landinger.

Tilskudsordning på 34,5 mio. kr. skal gøre det kystnære og skånsomme fiskeri i Danmark mere bæredygtigt7.3.2023 07:00:04 CET | Pressemeddelelse

Rammerne for det kystnære og skånsomme fiskeri i Danmark skal styrkes. Derfor afsættes der nu 34,5 mio. kr. til at gøre fiskeriet mere bæredygtigt samt til at øge kvaliteten på afsætningen af kystfiskernes fangst. Ordningen bidrager samtidig til EU’s målsætning om en styrkelse af økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige fiskeriaktiviteter.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum