Udenrigsministeriet

Kursskifte i dansk hjælp til Niger: Øget fokus på klimatilpasning

Del
Niger er et af verdens fattigste lande og er særligt sårbar over for klimaforandringer. Temperaturen forventes at stige 1,5 gange hurtigere end det globale gennemsnit. Befolkningen er i forvejen udsat for tørker, oversvømmelser og ekstreme temperaturer og har få muligheder for at tilpasse sig de ændrede forhold. Derfor øger Danmark nu støtten til at gøre Niger mere modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

“Klimaforandringerne rammer allerede i dag Niger hårdt, og det bliver formentlig kun værre i fremtiden. Når tørken sætter ind, og ørkenen spreder sig, medfører det, at fattigdom og konflikter stiger. Derfor har vi besluttet, at Danmark skal hjælpe Niger langt mere end hidtil med at blive modstandsdygtig over for klimaforandringerne,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen. Han fortsætter:

“Det øgede fokus på klimaforandringernes konsekvenser i Niger er et af de første store eksempler på, at den danske udviklingspolitik er under forandring til i højere grad at sammentænke udvikling og klima. Lignende udviklinger vil vi se i fremtiden i mange andre af verdens fattigste lande, som nu for alvor er begyndt at rammes hårdt af klimafordringerne”.

Dan Jørgensen besøger i disse dage Niger sammen med H.K.H Kronprinsen, og har i den forbindelse underskrevet en samarbejdsaftale med Nigers regering. Heri giver Danmark i alt 920 millioner kroner i udviklingsbistand til Niger. Næsten halvdelen af disse penge går til klimatilpasning og øget modstandsdygtighed i vand- og landbrugssektoren.

Nigers befolkning kæmper med flere forbundne kriser, som klimaforandringerne risikerer at forværre: Ekstrem fattigdom, spredning af konflikt og terrorisme, intern fordrivelse og fødevareusikkerhed.

“Det er afgørende for Nigers befolkning, at landbruget kan stå imod klimaforandringerne, fortsat være en kilde til grøn vækst og forbedrede levevilkårene for de 80% af Nigers befolkning, der lever af at dyrke jorden. Til det er der brug for bedre og mere sikker adgang til vand” siger Dan Jørgensen.

”Klimatilpasning handler om at tillære sig nye måder at arbejde på, kunne forudse, planlægge og handle efter omstændighederne. Derfor støtter vi en styrket forvaltning af Nigers vandressourcer og rådgivning af unge og kvinder i klimatilpasset landbrug. Det vil give mulighed for, at levevilkår fortsat kan forbedres selvom situationen er både usikker og skrøbelig og påvirket af klimaforandringer”, lyder det fra Dan Jørgensen.

For yderligere information, kontakt pressevagten 67979247 (ikke sms) eller pressevagten@um.dk

BAGGRUND

Danmarks nye landeprogram for 2023-2027 sætter fokus på klimatilpasning med øget støtte til vand- og landbrugssektoren. Engagementerne i vand- og landbrugssektoren, der udgør omkring halvdelen af landeprogrammet, har i forskellig grad fokus på klimatilpasning. Strategiske indsatser i vand- og landbrugssektoren omfatter bl.a.:

Støtte til programmet for vand-, hygiejne- og sanitetssektoren - PROSEHA (215 mio. kr.): Øge adgangen til vand i landområder, der oplever vandknaphed, ved investeringer i infrastruktur og støtte til tekniske færdigheder og kapacitetsopbygning hos centrale myndigheder, især når det kommer til at levere vand, sanitet og hygiejne, der er mere lydhør over for lokale behov og prioriteter.

Støtte til den nationale handlingsplan for integreret forvaltning af vandressourcer – PANGIRE (50 mio. kr.): Styrke forvaltningen af Nigers vandressourcer målrettet tilpasning til klimaforandringer og konfliktforebyggelse. Støtten vil styrke de institutionelle rammer for forvaltningen af vandressourcer, samt støtte nationale og lokale myndigheder i udviklingen af værktøjer til bedre at planlægge brug af vandressourcer til forskellige formål, som drikkevand, sanitet, og vand til husdyrhold og landbrug. Støtten kan yderligere bidrage til udviklingen af klimatilpasningsforanstaltninger, eksempelvis tidlige varslingssystemer.

Støtte til privatsektorudvikling i landbruget (120 mio. kr.): I samarbejde med de nigerske myndigheder, støtte små landbrugsproducenter og udvikling af værdikæder, for at forbedre fødevaresikkerhed, indkomster og modstandsdygtighed over for klimaforandringer for husholdninger. Støtten vil bl.a. gå til landbrugsuddannelse, herunder støtte særligt til kvinder, unge og internt fordrevne i at starte deres egen landbrugsproduktion ved at øge adgang til forarbejdningsmuligheder, markeder og rådgivning, der styrker deres modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

Humanitær støtte til Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso) (201,6 mio. kr.): Dansk humanitær bistand har fokus på at imødekomme udfordringer med klima og konfliktrelateret fordrivelse. Støtten har fokus på brede beskyttelsesindsatser og adgang til basale services for sårbare grupper, herunder fordrevne, kvinder og piger, forbedring af fødevaresikkerhed, ernæring og adgang til vand og sanitet, beskyttelsesudfordringer samt styrket modstandsdygtighed for sårbare lokalsamfund. Støtten gives via. FN (UNHCR, UNFPA, UNICEF, WFP), Internationalt Røde Kors (ICRC) og danske civilsamfundspartnere med strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet.

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum