Dansk Fjernvarme

Elforsyningsrapport beskriver vigtigheden af regulerbar elproduktion

Del
Klimarådet har præsenteret deres analyse over fremtidens elforsyningssikkerhed. Den grønne omstilling af energisystemet sætter elforsyningssikkerheden i Danmark under et større pres end i dag, blandt andet fordi de vejruafhængige kraftværker bliver færre og ikke kan støtte elforsyningen. Dansk Fjernvarme opfordrer til, at man politisk allerede nu tager stilling til kraftværkernes rolle i et elektrificeret energisystem.

Dansk Fjernvarme er glade for, at Klimarådet sætter fokus på omstillingen af energisystemet og dermed elforsyningssikkerheden i deres seneste analyse Sikker elforsyning med sol og vind. Rapporten beskriver, at elforsyningssikkerheden sættes under pres de kommende år, hvor samfundets efterspørgsel på el øges.

Både i fremtiden og under omstillingen bidrager de vejruafhængige regulerbare kraftværker til at sikre elforsyningen, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Dog bliver kraftværkerne færre og færre, blandt andet fordi der er begrænset økonomisk incitament er til at fortsætte driften af dem.

- Regulerbare kraftværker spiller en væsentlig rolle i fremtidens elforsyningssikkerhed, og Dansk Fjernvarme er enig med Klimarådet i, at kraftværkerne kan afværge elafbrud. Som Klimarådet opfordrer til, skal der snarest muligt skabes klarhed for ejere af eksisterende anlæg, omkring myndighedernes vurdering af behovet for ydelser fra regulerbare kraftværker på lang sigt, siger Henrik Rønne Thomsen, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme anbefaler konkret, at der tages politisk stilling til behovet for regulerbar elproduktion, at der vedtages virkemidler, som sikrer kapaciteten på kort sigt, og der bliver forberedt initiativer på lang sigt.

Dansk Fjernvarme har senest lavet en medlemsundersøgelse blandt medlemmer med regulerbar elproduktion. Undersøgelsen viser, at 40 procent af den regulerbare elkapacitet er taget ud i 2030.

- Hvis vi ikke gør noget nu, vil en stor del af kraftværkerne lukke hurtigere end antaget af Energistyrelsen – og dermed også af Klimarådet. Problemstillingen er derfor højaktuel og der er behov for politisk stillingtagen til fremtidig regulerbar elkapacitet nu. Bevarelse af de eksisterende kraftværker er en forholdsmæssig billig løsning til opretholdelse af et højt niveau af elforsyningssikkerhed.

Elforsyning er afhængig af diversitet
En vigtig forudsætning for en stærk elforsyning i fremtiden er diversitet i elproduktionen. Både sol- og vindenergi er afhængig af vejret, hvor der er behov for understøttelse af energikilderne med en bredere produktionsportefølje.

- Det er vigtigt med diversitet i elproduktionsporteføljen for at sikre vores høje elforsyningssikkerhed. Her spiller de regulerbare kraftværker en stor rolle i kombination med for eksempel ellagring, fleksibelt elforbrug og elektriske udlandsforbindelser. Hvis porteføljen er bred, har vi også en bred og stabil elforsyning, siger Henrik Rønne Thomsen.

Dansk Fjernvarme deler Klimarådets vurdering af, at forbruget af biomasse gradvist vil blive reduceret i årene frem. Bæredygtig biomasse, har været en nødvendig trædesten væk fra de klimaskadelige kul, men i takt med at nye teknologier vinder frem og de biomassefyrede værker er afskrevet, vil mængden af forbruget ifølge en omfattende analyse foretaget af KU, blive reduceret med helt op til 70 procent i 2040. Derudover bidrager udnyttelsen af bæredygtig biomasse med biogen CO2, der skal bruges i PtX anlæg.

Kontakter

Billeder

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76 30 80 00http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation for landets 354 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 69 procent af alle danske boliger med grøn og effektiv varme. Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i København. I dag kommer 75 procent af fjernvarmen fra vedvarende energi, og sektoren har som mål at blive CO2-klimaneutral i 2030.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum