Hedeselskabet

Masser af gode naturtiltag på slægtsgården Ny Majgaard

Del
I Skallerup på en af de højst beliggende gårde, Ny Majgaard, samles der sten til dynger i læbælterne, hvor grenene får lov til at forrådne, og sammen med stendyngerne er med til at skabe liv og biodiversitet omkring markerne. Mange andre tiltag ses og som en påskønnelse for deres indsats har ejerne, Mette og Klaus Iversen modtaget 10.000 kr. fra Ane og Edvard Agerholms Legat.
Mette og Klaus Iversen ved husets forhave, som blev tilplantet i påsken samtidig med etableringen af den nye grøntsagshave. I baggrunden til højre anes bassinerne i det minivådområde som parret har fået gravet i 2022 – endnu et af miljøtiltagene på gården. Minivådområdet behandler en del af ejendommens drænvand med henblik på at tilbageholde fosfor og nedsætte vandets kvælstofindhold inden udledningen til vandmiljøet.
Mette og Klaus Iversen ved husets forhave, som blev tilplantet i påsken samtidig med etableringen af den nye grøntsagshave. I baggrunden til højre anes bassinerne i det minivådområde som parret har fået gravet i 2022 – endnu et af miljøtiltagene på gården. Minivådområdet behandler en del af ejendommens drænvand med henblik på at tilbageholde fosfor og nedsætte vandets kvælstofindhold inden udledningen til vandmiljøet.

Der er højt til himlen her nord for Erslev på Mors og lærkens liflige sang høres ude fra Mette og Klaus Iversens marker på denne forårsdag. Mettes søster, Marianne Søndergård, Øster Assels, har indstillet ægteparret til at modtage en legatportion fra Agerholms Legat, der uddeles til flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet administreres af Hedeselskabet.

At legatet falder på det helt rigtige sted er der slet ingen tvivl om, for som Marianne Søndergård skriver i sin begrundelse:

- I deres hverdag tænker Mette og Klaus altid ind, hvor de kan gøre gavn for at hjælpe naturen mest muligt. De sår blandt andet blomsterstriber rundt om nogle marker til hjælp for insekterne. De sår vildtstriber ved enden af andre marker. De lader hjørnerne af majsmarkerne stå til vildtet om vinteren. De udsætter fasan og agerhøns kyllinger i håb om flere af disse.

Da ægteparret overtog ejendommen i 1995 efter Mettes forældre, var det en ejendom på 46 hektar med 56 malkekvæg og et mindre antal søer. Søerne er for længst udfaset og nu driver de 165 hektar og har 190 sortbrogede Holstein-malkekvæg med opdræt. Ejendommen drives konventionelt med hjælp fra en enkel ansat og ved særlige lejligheder hjælp fra de fire døtre, der alle holder af at være med til nogle af de nye tiltag i deres fritid.

Det seneste tiltag blev påbegyndt i påsken i år, hvor hele familien var samlet omkring etablering af en ny grøntsagshave. Udgangspunktet er ønsket om så tæt på hundrede procent selvforsyning som muligt med grøntsager, frugt, æg og oksekød. Og når egen matrikel ikke slår til, hentes der fx en hel gris fra familien og havtornbær fra strandengen.

Så lavt et klimaaftryk som muligt

Klimaændringerne og påvirkningen heraf betyder meget for Klaus Iversen. Et godt eksempel er, at gårdens dybstrøelse efter brug ikke placeres i stakke under plast inden det kan genanvendes som gødning på markerne. Plastforbruget springes over og i stedet afleveres noget af dybstrøelsen til nærmeste biogasanlæg og andet til det nærliggende Champost, hvor det indgår i deres produktion af have- og planteskolejord som jordforbedringsmateriale.

- Vi forsøger hele tiden at tænke i at genere så lavt et klimaaftryk som muligt med vores handlinger her på gården, siger Klaus Iversen.

Forskellige indsatsområder

Mette og Klaus har begge en landbrugsmæssig uddannelse. Han fra Bygholm Landbrugsskole og hun fra Landbohøjskolen. At der er fælles fodslag, men alligevel med en klar arbejdsopdeling kommer tydeligt frem.

- Klaus er mest herhjemme og klarer en stor del af driften sammen med vores medarbejder. Jeg deltager også i driften, når det er muligt, men står for regnskaberne og det udadvendte arbejde i de foreninger og organisationer, vi er tilknyttet, blandt andet som repræsentantskabsmedlem i Arla, i kvægavlsforeningen Viking og den lokale Holstein-forening, fortæller Mette.

Kontakter

Billeder

Mette og Klaus Iversen ved husets forhave, som blev tilplantet i påsken samtidig med etableringen af den nye grøntsagshave. I baggrunden til højre anes bassinerne i det minivådområde som parret har fået gravet i 2022 – endnu et af miljøtiltagene på gården. Minivådområdet behandler en del af ejendommens drænvand med henblik på at tilbageholde fosfor og nedsætte vandets kvælstofindhold inden udledningen til vandmiljøet.
Mette og Klaus Iversen ved husets forhave, som blev tilplantet i påsken samtidig med etableringen af den nye grøntsagshave. I baggrunden til højre anes bassinerne i det minivådområde som parret har fået gravet i 2022 – endnu et af miljøtiltagene på gården. Minivådområdet behandler en del af ejendommens drænvand med henblik på at tilbageholde fosfor og nedsætte vandets kvælstofindhold inden udledningen til vandmiljøet.
Download

Information om Hedeselskabet

Hedeselskabet
Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg

+45 87 28 11 33https://www.hedeselskabet.dk/

Om Ane og Edward Agerholms Legat

Legatet administreres af Hedeselskabet og har til formål at støtte flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Legatet uddeles i portioner på 10.000 kr. eller mere.

Der er deadline 15. juni 2023. Ansøgningsskema kan findes på Hedeselskabets hjemmeside: www.hedeselskabet.dk/vi-stoetter/legater

Om Hedeselskabet: Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen som partner

Hedeselskabet, der blev grundlagt i 1866, er en forening med status som erhvervsdrivende fond. I Hedeselskabet og i vores forretningsområder arbejder vi for at modvirke og afbøde klimaforandringer ved at begrænse og kompensere CO2-udledning, erstatte CO2-tunge materialer med bæredygtige alternativer og gennem klimasikringsløsninger. Vi medvirker til at øge biodiversiteten og udvikler effektive løsninger til fuld udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse.

Hedeselskabet ejer en række virksomheder og beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere inkl. associerede selskaber og omsatte i 2021 for ca. 2,1 mia. kr. Læs mere på www.hedeselskabet.dk

Følg pressemeddelelser fra Hedeselskabet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hedeselskabet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum