Hedeselskabet

Livslang kærlighed til planter belønnes

Del
Hos ægteparret Lise og Anders Holm, Haderuplund, bliver der stadig eksperimenteret med nye buske og træarter, fundet på nye tiltag og i allerhøjeste grad taget hensyn til naturen, selvom det er 48 år siden, de overtog ejendommen efter Lises forældre. Ægteparrets store indsats hædres nu med et legat på 15.000 kroner fra E.M. Dalgas’ Mindelegat, der administreres af Hedeselskabet.
Lise og Anders Holm i den del af skoven, der blev plantet i 2010. Ægteparret står med det diplom, der følger med legatuddelingen. Legatet giver støtte til initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.
Lise og Anders Holm i den del af skoven, der blev plantet i 2010. Ægteparret står med det diplom, der følger med legatuddelingen. Legatet giver støtte til initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.

Planteinteressen har Lise Holm med fra sin morbror, der var gartner i Viborg. Lise har som barn gået mange ture med ham, og undervejs blev hun undervist i navnene på de planter, de så. Men det var ikke bare de danske navne; det var også planternes latinske navne, der skulle være på plads, inden hun startede i skole.

Denne viden blev til en livslang kærlighed til planter og en glæde, som hun delte med sin kommende ægtefælde, Anders, da de lærte hinanden at kende. Senere udlevede de interessen i deres bestræbelser på at beplante nye arealer både på ejendommen Haderuplund, men også som aktive deltagere i plantningssagen. F.eks. er Anders Holm i bestyrelsen for Aulum-Haderup Læplantningslaug.

Stor variation og smalle arealer

Den store variation over brugen af ejendommens 65 hektar ses tydeligt på det markkort, som er udskrevet af SAGRO i 2023. På kortet optræder ikke mindre end 12 forskelligt farvede arealer på mellem 0,4 og 14,3 hektar, blandt andet brakområde med blomster eller sommerslåning, havre, vårbyg, skov og permanent græs i flere varianter.

Langt de fleste af arealerne er smalle og aflange med en tydelig reference til, at vi her er på en hedeegn, hvor de første, vigtige beplantninger var de lange læhegn tæt på hinanden, således at den ubarmhjertige vestenvinds hærgen blev minimeret, og jorden kunne danne baggrund for en families liv og indtægt på de sandede arealer.

Det er plantningskonsulent Christen Nørgaard, HedeDanmark, der har indstillet ægteparret til legatet, der uddeles til personer, der har gjort en særlig indsats for plantningssagen. Lise og Anders har da også selv stået for at plante, renholde og udtynde de planter, de har købt af Hedeselskabet og HedeDanmark gennem tiden. Ægteparret har plantet mange læhegn, en del småbeplantninger i hjørner og kiler, som de har udset til at være gode steder til vildtet.

- Vi har meget vildt her på ejendommen og ser både rådyr, dådyr og kronvildt, men driver ikke jagt herpå. I en af vores skovindhegninger går i øjeblikket et rådyr. Jeg kan ikke forstå, hvordan den klarer sig der, da det er et mindre areal, siger Anders Holm.

De har rejst cirka 10 hektar skov med lysninger og stier, hvor der er sået græs, som slåes hvert år. Skoven er åben for byens borgere og indeholder også et område, hvor hundene kan løbe frit.

- Lise og Anders Holm har været aktive i plantningssagen gennem hele deres liv på Haderuplund. De har ikke tidligere fået tilskud til deres tiltag – udover at de har modtaget tilskud til deres skovrejsning. Derfor fortjener de en anerkendelse for deres store indsats, siger Christen Nørgaard.

Mon ikke legatet vil blive anvendt til nye beplantninger? Måske op mod den nye omfartsvej, hvor Lise og Anders Holm allerede har plantet de første træer.

Kontakter

Billeder

Lise og Anders Holm i den del af skoven, der blev plantet i 2010. Ægteparret står med det diplom, der følger med legatuddelingen. Legatet giver støtte til initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.
Lise og Anders Holm i den del af skoven, der blev plantet i 2010. Ægteparret står med det diplom, der følger med legatuddelingen. Legatet giver støtte til initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf.
Download

Information om Hedeselskabet

Hedeselskabet
Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg

+45 87 28 11 33https://www.hedeselskabet.dk/

Om E.M. Dalgas' Mindelegat

Legatet administreres af Hedeselskabet, og legatet har til formål at støtte initiativer, som medvirker til beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller andet, der omfattes af Hedeselskabets formålsparagraf. Legatet kan udbetales til personer, institutioner eller sammenslutninger.

Der er deadline 15. juni 2023. Ansøgningsskema kan findes på Hedeselskabets hjemmeside: www.hedeselskabet.dk/vi-stoetter/legater

Om Hedeselskabet: Vi bygger en bæredygtig fremtid - med naturen som partner

Hedeselskabet, der blev grundlagt i 1866, er en forening med status som erhvervsdrivende fond. I Hedeselskabet og i vores forretningsområder arbejder vi for at modvirke og afbøde klimaforandringer ved at begrænse og kompensere CO2-udledning, erstatte CO2-tunge materialer med bæredygtige alternativer og gennem klimasikringsløsninger. Vi medvirker til at øge biodiversiteten og udvikler effektive løsninger til fuld udnyttelse af naturens knappe ressourcer og til genanvendelse.

Hedeselskabet ejer blandt andet HedeDanmark, beskæftiger mere end 900 medarbejdere og omsatte i 2022 for cirka 2,2 mia. kr. Læs mere på www.hedeselskabet.dk

Følg pressemeddelelser fra Hedeselskabet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hedeselskabet

Hedeselskabet skabte gode resultater for natur og bundlinje i 202329.4.2024 19:00:27 CEST | Pressemeddelelse

2023 har været et godt år for Hedeselskabet. Organisationen kan således præsentere et regnskab med en stigning i omsætningen på lidt over 6 procent til 2,3 mia. kr. og en vækst på 23 procent i driftsresultatet til 86,5 mio. kr. – det bedste resultat i en årrække. For at styrke forretningen yderligere samles driftsselskaberne under et nyt navn - Dalgas. Hedeselskabet bevares som hovednavn.

Skovbruget lancerer ny kampagne: ”Takket være skoven”23.4.2024 08:02:47 CEST | Pressemeddelelse

I en ny kampagne vil skovbrugets parter sætte fokus på den nytte og værdi, Danmark har af et velfungerende og aktivt skovbrug. Det gælder i forhold til klimadagsordenen og den grønne omstilling, sikring af grundvand, reduktion af kvælstofudledning og fremme af natur og biodiversitet. Kampagnens centrale budskaber spiller direkte ind i regeringens ønske om at rejse yderligere 250.000 ha skov og de igangværende grønne trepartsforhandlinger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye