Teknologisk Institut

Dancert rydder op i dokumentationskrav til statisk kontrol

Del

Håb forude for entreprenører, der kæmper med at levere den lovpligtige dokumentation for udførelsen af bærende konstruktioner. Ny certificeringsordning fra Dancert skal ensrette kravene til dokumentation.

Der er nu kommet en ny certificeringsordning fra Dancert, som skal hjælpe de entreprenører og certificerede statikere, som oplever udfordringer i forhold til regler og praksis for den lovpligtige dokumentation for kontrol af udførelse for bærende konstruktioner. Udfordringerne går især på usikkerhed om den dokumentation, man som udførende skal aflevere.

- Bygningsreglementet kræver, at den udførende statiker skal dokumentere, at relevante krav vedrørende statik (og brand) er overholdt, og at den certificerede statiker skal kontrollere, at byggeriet er udført som projekteret. Men hvor dybt skal man som certificeret statiker gå i forhold til kontrol af dokumentationen fra entreprenøren? Frustrationerne deles af såvel entreprenører som certificerede statikere, siger seniorspecialist Torben Hessing-Olsen, Dancert.  

- Mange entreprenører oplever, at kravene er forskellige fra projekt til projekt - afhængig af, hvilken certificeret statiker der er tilknyttet opgaven; og at kravene i høj grad hænger sammen med den opfattelse, som den enkelte certificerede statiker har til dokumentationens indhold og opbygning. Denne situation er kontraproduktiv og koster mange penge. I første omgang for entreprenøren, men i sidste ende for bygherren, som er den eneste der, i det lange løb, kan betale regningen, tilføjer han.

Ny frivillig certificeringsordning
Dancert – et datterselskab under Teknologisk Institut – har derfor udviklet en ny frivillig certificeringsordning for entreprenørvirksomheder, der udfører bærende konstruktioner. Ordningen baserer sig på DS 1140’s krav til udførelseskontrol.

- Vores DS 1140-certificering er opbygget som en produktcertificering; en certificeringsmodel der kendes fra byggevarer. Tilgangen er, at et byggeri er et produkt, der skal overholde en række krav, som er defineret af bygningsreglementet - med tilhørende standarder - og i projekteringsgrundlaget, forklarer Jørgen Baadsgaard-Jensen, direktør i Dancert.

Et DS1140-certifikat betyder, at entreprenørvirksomheden over for Dancert har demonstreret, at den har et kvalitetsstyringssystem, der overholder kravene i DS 1140, samt at systemet er implementeret og efterleves i praksis.

- Ansvaret og initiativet for kontrollerne og dokumentationen ligger hos entreprenøren. Planerne skal være projektspecifikke og sikre, at krav fra bygningsreglementet, relevante udførelsesstandarder og projektmaterialet er overholdt, tilføjer Jørgen Baadsgaard-Jensen.

Som en del af sit virke skal den certificerede statiker kontrollere, at den udførende har udarbejdet en plan for kontrol og dokumentation af de krav, der gælder for de bærende konstruktioner.

Supplerende kontrol
Denne kontrol kan udføres af den certificerede statiker eller af en assistent. Benytter statikeren en assistent, skal han udføre en supplerende kontrol. Dybden af kontrollen er afhængig af assistentens kompetencer. Har den udførende et DS 1140-certifikat, vil den certificerede statiker kunne nøjes med at kontrollere, at certifikatet er gyldigt. Her har Dancert sikret, at virksomheden har et system, der sikrer, at kontrolplanen overholder gældende regler.

Kan gøre hverdagen lettere
På tilsvarende vis vil der ikke være et behov for, at den certificerede statiker kontrollerer kontroldokumentationen. Certifikatet fra Dancert vil være statikerens sikkerhed for, at alle kontroller er gennemført og dokumenteret som foreskrevet, samt at dokumentationen for kontrollerne opbevares hos entreprenøren på betryggende vis.

- Vi er i Dancert i opbygningsfasen, og de første entreprenører er i proces med at blive certificeret. Vi tror på, at vi med ordningen kan gøre hverdagen lettere for både de udførende og de certificerede statikere. Dancert kan ikke ændre på kravene til de kontroller, der skal udføres. Men Dancert kan sikre, at der ikke ”tolkes” på reglerne fra opgave til opgave således, at de udførende har et ensartet regime at arbejde efter på hver byggesag, siger Jørgen Baadsgaard-Jensen.

For de udførende betyder et DS 1140-certifikat, at virksomheden får én samarbejdspartner i forhold til DS 1140, samt at den statiske kontrolplan og den statiske kontrolrapport for udførelse ikke skal afleveres til den certificerede statiker. Som dokumentation skal virksomheden fremsende en kopi af certifikatet og en erklæring om, at byggeopgaven er udført efter DS 1140.

For den certificerede statiker betyder ordningen, at han slipper for at kontrollere kontrolplanen og kontrolrapporten for udførelsen. Han skal blot kontrollere, at det fremsendte certifikat er gyldigt, og at der også foreligger en erklæring om, at byggeriet er omfattet af certifikatet.

 - Vi tror, at ordningen vil blive et stort aktiv for branchen, og at den med tiden kan lette samarbejdet mellem entreprenører og certificerede statikere, siger Jørgen Baadsgaard-Jensen.

Dancert afholder informationsmøde om den nye certificeringsordning tirsdag d. 13. juni 2023 i Middelfart.

Læs mere her: 
https://www.dancert.dk/nyheder/ny-certificeringsordning-iht-ds-1140/

Nøgleord

Kontakter

Seniorspecialist Torben Hessing-Olsen, Dancert, mobil 7220 2269, mail theo@dancert.dk

Billeder

Arkivfoto: Pixabay
Arkivfoto: Pixabay
Download

Links

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum