Growing Trees Network

HALVORSMINDE I NORDJYLLAND VIL PLANTE MERE END 40.000 TRÆER

Del
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring har en drøm. Skolen vil rejse en 10 hektar stor Folkeskov, som alle skal have adgang til - drømmen bliver lige om lidt realiseret.
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole etablere ”Folkeskoven Halvorsminde”. De planter 10 hektar offentligt tilgængelig Folkeskov,
som alle kan gøre brug af. Skoven bliver et dagligt læringsrum til eleverne, ligesom der i fremtiden vil blive skabt mange arrangementer hvor alle er velkomne. # Foto: Halvorsminde.dk
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole etablere ”Folkeskoven Halvorsminde”. De planter 10 hektar offentligt tilgængelig Folkeskov, som alle kan gøre brug af. Skoven bliver et dagligt læringsrum til eleverne, ligesom der i fremtiden vil blive skabt mange arrangementer hvor alle er velkomne. # Foto: Halvorsminde.dk

Spørger man på Halvorsminde, er der adskillige gode grunde til at plante en skov.
En skov køler kloden ned og indkapsler den CO2, som overopheder den. En skov
skaber levesteder for et væld af dyr og planter og sikrer en større biodiversitet. Og
en skov skaber et fantastisk rum, hvor børn og unge kan udvide deres horisont og
komme tæt på den natur, de alle er en del af. Den nordjyske efterskole har investeret
i et markareal for at sikre, at den også i fremtiden har den nødvendige plads til at
drive skole og ikke bliver opslugt af byudviklingen. Senere i april bliver en del af
arealet dækket af helt unge træer, der skal vokse sig til en stor og mangfoldig folkeskov.
Det fortæller skolens forstander Jens Beermann.
- Vi har drømt om at rejse en skov ved vores skole i adskillige år. Rejsen hertil, hvor
vi snart sætter de første træer i jorden, har været lang, lærerig og udfordrende. Det
er derfor enormt opløftende, at det er lykkedes for os. Ud over at sikre en eftertid
med lidt mere natur, skaber vi et aktivt læringsrum for vores elever nu og i fremtiden,
siger han.
Rejses ved hjælp af donationer
Folkeskoven etableres i samarbejde med skovrejsningsorganisationen Growing
Trees Network og ved hjælp af donationer. Af de i alt 40.000 træer bidrager virksomheden
Sunset Boulevard med de 25.000. Selv om der umiddelbart kan synes at
være langt fra et skovplantningsprojekt i Nordjylland til en stor dansk burgerkæde,
giver donationen ifølge Sunset Boulevards administrerende Jens Broch god mening:
- Siden 2020 har vi i samarbejde med Growing Trees Network plantet danske folkeskove
i stedet for at uddele legetøj i vores børnemenuer. Som dansk familie-restaurant
giver det rigtig god mening for os og vores gæster at bidrage positivt til de
lokalsamfund, vi er en del af, og være med til at sikre grøn skov for fremtidige generationer.
Folkeskoven her er et fantastisk projekt, som vi glæder os over at være
en del af, siger han.
Sparekassen Danmark samt en række lokale samarbejdspartnere støtter også
skovens tilblivelse.
Flere donorer inviteres med
Fremtidige donorer har mulighed for at blive medstiftere af et stykke af skoven. Alle
medstiftere vil modtage et certifikat og vil blive inviteret til at deltage i et årligt arrangement,
hvor man kan følge skovens udvikling. Det er planen, at skoven skal
døbes ”Folkeskoven Halvorsminde”. Der er tale om en offentligt tilgængelig skov,
som alle kan gøre brug af. Folkeskoven påligges fredskovspligt, der sikrer, at den
får lov til at stå permanent. Der tegnes desuden en brandforsikring, som muliggør, at
skoven kan genopføres, hvis uheldet skulle være ude. Ifølge forstander Jens Beermann
vil skovprojektet for alvor bære frugt for
fremtidens elever og øvrige brugere om 10, 20 og 30 år. Skovens vækst tager tid.
Men han håber, at den om allerede få år kan være ramme om en vigtig begivenhed.
- I 2028 har skolen 125-års jubilæum. Her er det vores store forhåbning, at vi alle kan
gå en tur i den opvoksede skov og nyde den, siger han.
Hos skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network ser man frem til at følge
den nye skovs vækst. ifølge organisationens stiftere Lars Heiselberg Vang Jensen
og Kim Nielsen er træer vigtige redskaber i kampen mod klimaforandringerne:
- Kloden bliver varmere dag for dag, imens forskere verden rundt leder efter nye
avancerede løsninger, som kan bremse ophedningen. I træerne har vi en milliarder
år gammel og gennemtestet naturlig teknologi, som effektivt binder CO2 og bidrager
med skygge, byggematerialer og glæde. Den nye skov er en gave til lokalsamfundet
og verden omkring det, udtaler de.

FAKTA OM FOLKESKOVEN HALVORSMINDE
Areal: 10 ha. med 4.000 planter/ha.
Den nye skov vil primært bestå af hjemmehørende løvtræsarter. Skovbrynet
vil bestå af løvtræer og buske. Mod nord og vest skal skovbrynet være 20
meter bredt. Mod syd og øst skal skovbrynet være 10 meter bredt.

SKOVEN VIL BESTÅ AF FØLGENDE DELAREALER:
Fremtidens skov
Denne del består af arter, som ved fremtidigt varmere klima forventes at
klare sig bedre. Det er arter som ægte kastanje, valnød, avnbøg, fuglekirsebær
og tarmvridrøn.
Hurtigvoksende nåletræsskov
De hurtigst voksende arter, som lærk, douglasgran og grandis
optager hurtigst den største mængde CO2.
Naturlig tilgroning
Et areal på 0.5 hektar midt inde i skoven overlades til naturen selv.

Indvielse af Folkeskoven
Sker når skolens elever håndplanter de sidste 200 træer. Det sker mandag den 24. april kl. 12:00 - 14:00.

De første knapt 40.000 træer bliver plantet i dagene op til indvielsen af
skovplantingsvirksomheden Naturplant, der i samarbejde med Halvorsminde
Efterskole og Fri Fagskole har medvirket til at designe skoven.

Adressen til skolen og for Halvorsminde Folkeskove er: Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring

Nøgleord

Kontakter

Growing Trees Network Global ApS
Formand, Lars Heiselberg Vang Jensen


Mobil: 4015 3594
Mail: lars@growingtrees.dk
Hjemmeside: www.growingtrees.dk


Privat Lodsejer
Peter Berggreen Olesen
Mejrup
Mobil: 30731713

Billeder

Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole etablere ”Folkeskoven Halvorsminde”. De planter 10 hektar offentligt tilgængelig Folkeskov,
som alle kan gøre brug af. Skoven bliver et dagligt læringsrum til eleverne, ligesom der i fremtiden vil blive skabt mange arrangementer hvor alle er velkomne. # Foto: Halvorsminde.dk
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole etablere ”Folkeskoven Halvorsminde”. De planter 10 hektar offentligt tilgængelig Folkeskov, som alle kan gøre brug af. Skoven bliver et dagligt læringsrum til eleverne, ligesom der i fremtiden vil blive skabt mange arrangementer hvor alle er velkomne. # Foto: Halvorsminde.dk
Download
Eleverne på Halvorsminde glæder sig til deres nye Folkeskov. #Foto:Halvorsminde.dk
Eleverne på Halvorsminde glæder sig til deres nye Folkeskov. #Foto:Halvorsminde.dk
Download
18 hektar mark beliggende ved siden af Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole bliver tilplantet med 10 hektar Folkeskov og 40.000 træer. Spørger man på Halvorsminde, er der adskillige gode grunde til at plante en skov.
En skov køler kloden ned og indkapsler den CO2, som overopheder den. En skov
skaber levesteder for et væld af dyr og planter og sikrer en større biodiversitet. Og
en skov skaber et fantastisk rum, hvor børn og unge kan udvide deres horisont og
komme tæt på den natur, de alle er en del af. Den nordjyske efterskole har investeret
i et markareal for at sikre, at den også i fremtiden har den nødvendige plads til at
drive skole og ikke bliver opslugt af byudviklingen. #Foto: Halvorsminde.dk
18 hektar mark beliggende ved siden af Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole bliver tilplantet med 10 hektar Folkeskov og 40.000 træer. Spørger man på Halvorsminde, er der adskillige gode grunde til at plante en skov. En skov køler kloden ned og indkapsler den CO2, som overopheder den. En skov skaber levesteder for et væld af dyr og planter og sikrer en større biodiversitet. Og en skov skaber et fantastisk rum, hvor børn og unge kan udvide deres horisont og komme tæt på den natur, de alle er en del af. Den nordjyske efterskole har investeret i et markareal for at sikre, at den også i fremtiden har den nødvendige plads til at drive skole og ikke bliver opslugt af byudviklingen. #Foto: Halvorsminde.dk
Download
Elever fra Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole planter et stort træ som symbol for at "Halvorsminde Folkeskov" med 40.000 træer "lige om lidt" er en realitet. Træerne doneres via skovrejsnings NGOén Growing Trees Network som dette forår sammen med danskene har hjulpet nye Folkeskove rundt i Danmark i 10 år. Halvorsminde Folkeskove er Folkeskov nr. 122 i Danmark. #Foto: Halvorsminde.dk
Elever fra Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole planter et stort træ som symbol for at "Halvorsminde Folkeskov" med 40.000 træer "lige om lidt" er en realitet. Træerne doneres via skovrejsnings NGOén Growing Trees Network som dette forår sammen med danskene har hjulpet nye Folkeskove rundt i Danmark i 10 år. Halvorsminde Folkeskove er Folkeskov nr. 122 i Danmark. #Foto: Halvorsminde.dk
Download

Links

Information om Growing Trees Network

Growing Trees Network
Growing Trees Network
Norddigesvej 2, 1.th.
8240 Risskov

https://www.growingtrees.dk/

Om Growing Trees Network

Growing Trees Network har siden 2012 via koncept Folkeskoven.dk arbejdet for, at danskerne kan plante mere skov for klimaet, bevarelse af rent drikkevand, samt hjælp til biodiversiteten med nye levesteder for dyr og planter på offentlige og private jorde i DK. Pt. er plantet 122 Folkeskove i Danmark, og arbejdet bidrager også til rejsning af skove i udlandet, hvor træplantningen ydermere bistår lokalbefolkningens livsbetingelser, i Afrika, Bolivia og i Amazonas regnskoven i Ecuador.

 

 

Følg pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Growing Trees Network

Millioner af træer skal plantes: Hedensted Kommune indgår nyt samarbejde for mere skov18.9.2023 10:28:16 CEST | Pressemeddelelse

1160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030. For at gøre processen så overskuelig og enkel som mulig for alle, der har interesse for skov, har Hedensted Kommune indgået et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. Growing Trees Network står for den administrative del af skovprojekter, sponsorater og at arrangere plantedage, hvor alle kan deltage og håndplante træer. Naturplant står for de nødvendige tilladelser, design af skoven og selve plantningen af den nye skov – alt sammen i samarbejde med lodsejer.

Nye skove vinder indpas med brede klimasamarbejder i kommuner30.8.2023 07:02:53 CEST | Pressemeddelelse

Plantning af Folkeskove og andre skovtyper er i Danmark i fremgang, takket være bredt samarbejde mellem kommunale og private aktører. Skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network møder pt. stigende interesse fra kommuner, borgere, virksomheder og private lodsejere, med ønske om involvering i at fremme skovrejsningen i Danmark. Netværket nødvendigt for at omsætte interessen til handling kommer klimaet, biodiversiteten og fremtidige generationer til gode.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye