HK Privat

Aftale stemt igennem: Forbedringer endelig sikret for 5000 tandklinikassistenter

Del
Et stort flertal blandt både tandklinikassistenterne og klinikejerne har stemt ja til en ny 2-årig overenskomstaftale mellem HK Privat og Tandlægeforeningen. Resultatet var ventet med spænding, da aftalen mellem parterne i 2020 blev forkastet af Tandlægeforeningens medlemmer.

Landets privatansatte tandklinikassistenter ved nu endelig, om deres nye overenskomst er købt eller solgt.

Knap 77 procent af tandklinikassistenterne organiseret af HK Privat har stemt ja til aftalen, mens 86 procent af klinikejerne under Tandlægeforeningen ligeledes har stemt for. Blandt tandklinikassistenterne endte stemmeprocenten på 72,8 procent.

Tandlægeforeningen står uden for Dansk Arbejdsgiverforening, og HK Privats forhandlinger med dem er derfor ikke en del af det mæglingsforslag, der onsdag i denne uge blev stemt igennem. Derfor har afstemningen blandt Tandlægeforeningens medlemmer kørt selvstændigt.

Næstformand i HK Privat, Gitte Geertsen, glæder sig over afstemningsresultatet.

- Vi har ventet resultatet med spænding, fordi vores ellers gode aftale med Tandlægeforeningen blev forkastet af klinikejerne ved overenskomstfornyelsen i 2020. Vi har lavet en rigtig god aftale denne gang, der blandt andet sikrer alle vores medlemmer nogle pæne og tiltrængte lønstigninger og en række forbedringer derudover. Derfor er jeg både glad for og lettet over, at den nu altså er sikret, og trådt i kraft, siger hun.

Lønforbedringer kan ikke modregnes lokalt

Aftalen sikrer blandt andet et løft af mindstesatserne på 1.458 kroner om måneden i overenskomstperioden. Derudover venter der i år en omfordeling af pension, så arbejdsgiver hæver indbetalingen med 2 procent, og klinikassistenternes eget bidrag sænkes tilsvarende. Til næste år hæves arbejdsgivers indbetaling til fritvalgskontoen desuden fra 7 til 9 procent.

Hvor det i nogle andre overenskomster er muligt for arbejdsgiver at modregne mindstelønstigningerne i de personlige tillæg, er det ikke tilfældet i overenskomsten mellem HK Privat og Tandlægeforeningen. Dermed har tandklinikassistenterne en solid bund at stå på, når de som mange andre grupper selv forhandler mere hjem i lønposen lokalt.

Vigtigt med flere tillidsrepræsentanter

Aftalen gør det også nemmere at vælge en tillidsrepræsentant. Tidligere var det et krav, at der skulle mindst 6 medarbejdere under overenskomsten til at vælge en tillidsrepræsentant, men det sænkes nu til 5. Og det kan gøre en væsentlig forskel, siger Monica Hovgaard, der er faglig sekretær i HK Privat og ansvarlig for tandklinikområdet.

- Nu er der langt flere klinikker, hvor det er muligt at vælge en tillidsrepræsentant, og det er vi glade for. Vi kan se, at klinikker med en tillidsrepræsentant generelt har et bedre arbejdsmiljø og et godt samarbejde mellem klinkejer og tillidsrepræsentanten. Derfor vil vi i overenskomstperioden have ekstra fokus på, at der fremadrettet bliver valgt flere tillidsrepræsentanter derude, siger hun.

Udestående med Tandlægeforeningen

Et væsentligt element i overenskomsten for tandklinikassistenterne er desuden nye og mere fleksible rammer for arbejdstidstilrettelæggelsen. Formålet er overordnet set at gøre det nemmere på den enkelte klinik at aftale, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Nogle ansatte kan for eksempel have ønsker om flere aftenvagter, mens andre kan have brug for at arbejde flere timer i de uger, hvor de ikke har børn. Siden overenskomsten blev indgået, er der dog opstået en fortolkningsmæssig uenighed mellem HK Privat og Tandlægeforeningen, siger Monica Hovgaard.

- Det har vist sig, at vi ikke er helt enige med Tandlægeforeningen om rækkevidden af de nye ændringer, og det arbejder vi på at få afklaret. I mellemtiden opfordrer vi vores medlemmer til at tage kontakt til deres lokale HK-afdeling, hvis de som klinikassistent har brug for rådgivning om indgåelse af aftaler om fleksibel arbejdstid, eller hvis deres klinikejer ønsker at ændre arbejdstiden mod deres ønske, siger hun.

Det indeholder overenskomsten blandt andet:

  • Alle tandklinikassistenter får i overenskomstperioden en lønforhøjelse på 1458 kroner om måneden. 737 kroner om måneden pr. 1. april 2023 og en yderligere stigning på 721 kroner om måneden pr. 1. april 2024. Stigningen kan ikke modregnes i de personlige tillæg, som forhandles lokalt.

  • 11 procent i arbejdsgiverindbetalt pension pr. 1. juni 2023. Samtidig sænkes tandklinikassistenternes egen pensionsindbetaling fra 4,5 til 2,5 procent

  • Arbejdsgivers indbetaling til fritvalgskontoen stiger fra 7 til 9 procent pr. 1. marts 2024

  • Elevlønnen stiger med 4,5 procent pr. 1. april 2023 og 3,5 procent pr. 1. april 2024

  • 4 ugers ekstra barsel med løn øremærket den anden forælder. Derudover ændres barselsbestemmelsen til at følge den nye barselslov, og pensionsbidraget under barsel forhøjes

  • Tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at hjælpe kolleger ved lokale lønforhandlinger. Blandt andet ved at kunne få indblik i tandklinikkens økonomi

  • Mulighed for uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistå og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden

    Overenskomsten er 2-årig, og løber fra 1. marts 2023 til 1. marts 2025.

Nøgleord

Kontakter

Information om HK Privat

HK Privat
Weidekampsgade 8
2300 København S

70114545https://www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat

HK Privat er HK Danmarks største sektor med 110.000 medlemmer.

Følg pressemeddelelser fra HK Privat

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra HK Privat

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye