Energistyrelsen

Energistyrelsen inviterer til anden runde af markedsdialog om NECCS-puljen

Del
Energistyrelsen inviterer nu potentielle tilbudsgivere og relevante markedsak-tører til at deltage i anden runde af markedsdialog om puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen).

Energistyrelsen har tidligere afholdt første runde af markedsdialog om puljen for negative emissioner via CCS (NECCS-puljen). Denne anden markedsdialog vil give markedsaktører, herunder potentielle tilbudsgivere, mulighed for at afgive skriftlig feedback, input og anbefalinger til Energistyrelsens foreløbige overvejelser omkring udbuddet af NECCS-puljen. Markedsaktørernes bidrag vil tjene som input til Energistyrelsens endelige udformning af udbudsmateriale og -betingelser.

Invitation to market dialogue NECCS Fund

Appendix A: Requirements specification

Deadlines

8. maj: Deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 2 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund" samt for generelle bemærkninger til materialet, herunder ” Appendix A: Requirements specification”.

17. maj: Deadline for skriftligt input til Energistyrelsens spørgsmål stillet under afsnit 3.3 i dokumentet "Invitation to market dialogue NECCS Fund".

Bidrag og bemærkninger til markedsdialogen kan indsendes pr. e-mail til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til llpe@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Fakta

  • Som en del af den danske finanslov for 2022 vedtog et flertal af Folketingets partier at oprette NECCS-puljen, som er målrettet støtte til etablering af en værdikæde for negative emissioner.

  • Puljen har et samlet budget på 2,6 mia. kr. (2023-priser) og skal dække omkostninger til opsamling, transport og permanent lagring af biogent eller atmosfærisk CO2.

  • Puljen har til formål at realisere 0,5 millioner tons negative CO2-udledninger om året.

  • Under den første markedsdialog gav potentielle tilbudsgivere og markedsoperatører input til Energistyrelsen vedrørende bl.a. tidsplan, frivillige CO2-kreditter og bod.

Kontakt

Specialkonsulent Lise-Lotte Pade, llpe@ens.dk, +45 33 92 68 45

Kontakter

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Kom til konference om lokal inddragelse og opbakning til opsætning af vedvarende energi på land14.5.2024 13:38:26 CEST | Nyhed

Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye