Region Sjælland

Region Sjælland vil genanvende 80 procent plastikaffald

Del

Det er én af flere ambitiøse målsætninger i en 2-årig klimaplan, som regionsrådet i Region Sjælland netop har vedtaget. Målrettet fokus på grøn omstilling i regionens sygehusdrift skal sikre, at CO2-udledning og klimaaftryk mindskes betydeligt – bl.a. ved genanvendelse af affald og energibesparelser på sygehusene.

Region Sjælland vil genanvende 80 procent plastikaffald inden 2030. Bl.a. er der igangsat et plastprojekt, der arbejder med løsninger på, hvordan man kan reducere og genanvende plastikaffald fra sygehusenes daglige drift.
Region Sjælland vil genanvende 80 procent plastikaffald inden 2030. Bl.a. er der igangsat et plastprojekt, der arbejder med løsninger på, hvordan man kan reducere og genanvende plastikaffald fra sygehusenes daglige drift. Region Sjælland

CO2-udledningen fra regionens sygehuses energiforbrug skal være reduceret med 75 procent i 2030. 80 procent af regionens plastikaffald skal genanvendes inden 2030. Alle regionens bygninger skal forsynes med certificeret grøn strøm og bæredygtig varme i 2025. Sådan lyder nogle af de nye, konkrete målsætninger i den klimahandlingsplan, som regionsrådet i Region Sjælland vedtog tirsdag aften.

- Med vores nye klimaplan sætter vi barren højt og fortsætter det ambitiøse arbejde med grøn omstilling af vores organisation. Det skal vi også, for det haster med handling på klimaområdet, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland og fortsætter:

- Vi har som region et stort ansvar for at gå forrest med den grønne omstilling, men også samtidig at sikre os, at vi får mest mulig klimaeffekt for pengene. Derfor glæder jeg mig over, at vi med klimaplanen har et konkret værktøj, der viser, hvordan vi kommer i mål med at reducere regionens klimaaftryk, samtidig med at kvaliteten i vores kerneydelser fastholdes.

Turbo på grøn omstilling i sundhedsvæsnet

Det danske sundhedsvæsen står for cirka 6 procent af den samlede danske CO2-udledning og producerer årligt store mængder affald. Alene de syv sygehuse i Region Sjælland sender dagligt næsten 10 tons affald til forbrænding. Til sammenligning producerer en gennemsnitsdansker cirka 800 kilo husholdningsaffald årligt.

Region Sjælland gode erfaringer fra allerede igangsatte klimaprojekter, der skal bidrage til at reducere regionens klimaaftryk. Eksempelvis viser et studie fra regionen, at man ved at ændre arbejdsgange i den medicinske blandeenhed på Slagelse Sygehus både kan mindske medicinspild og potentielt reducere Region Sjællands CO2-udledninger med op til 50 ton årligt.

- Vi ønsker et sundhedsvæsen, der handler klimavenligt, bruger ressourcerne bedst muligt og som bidrager aktivt til den grønne omstilling af samfundet. Vores erfaringer viser, at der er store økonomiske og klimamæssige gevinster at hente ved at sætte turbo på den grønne omstilling i sundhedsvæsnet. Med klimaplanen for 2023-2024 har vi særligt fokus på at tænke grøn omstilling ind i alle led af regionens sygehusdrift, og planen indeholder en række konkrete indsatser, som kan igangsættes hurtigt i organisationen, siger Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.

Kampen for klimaet er en holdindsats

Ingen løser klimaudfordringen alene. Derfor deltager Region Sjælland i en række samarbejder med regioner, kommuner og virksomheder, der har fokus på klimaforbedringer og grøn omstilling gennem energireduktion, bæredygtige hospitaler, grønne offentlige indkøb samt implementering af moderne tekniske løsninger.

At nå i mål med omstillingen til en mere klimavenlig og bæredygtig organisation handler dog ikke kun om tekniske løsninger. Det handler også om at inddrage og engagere regionens omkring 19.000 ansatte i arbejdet med grøn omstilling.

- Medarbejderne er det største aktiv i den grønne omstilling. Deres engagement har en særlig styrke og er helt nødvendigt, når potentialerne i grøn omstilling skal findes, og når de skal udleves i dagligdagen. Heldigvis viser vores erfaringer, at medarbejdere meget gerne bidrager med viden og konkrete idéer til, hvor vi kan gøre en grøn forskel, siger Jesper Lambert Nielsen, leder af Grøn omstilling og Klima i Region Sjælland.

Fakta:

Klimaplan 2023-2024 opstiller følgende målsætninger for virksomheden:

  • Region Sjællands samlede affaldsmængde reduceres med 20 procent inden 2030.
  • 80 procent af al Region Sjællands plastikaffald genanvendes inden 2030.
  • 60 procent af Region Sjællands samlede affaldsmængde genanvendes inden 2030.
  • Alle Region Sjællands køretøjer til person- og varetransport er nul-emission inden 2030.
  • I 2025 vil alle Region Sjællands bygninger være forsynet med bæredygtig varme.
  • I 2025 vil alle Region Sjællands bygninger være forsynet med certificeret grøn strøm.
  • CO2-udledningen fra sygehusenes energiforbrug skal reduceres med 75 procent inden 2030.

Kontakter

Heino Knudsen, regionsrådsformand, 51 14 54 96
Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø, 21 64 34 30
Jesper Lambert Nielsen, leder af Grøn omstilling og Klima i Region Sjælland, 22 13 43 91

Billeder

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Region Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Sjælland

Region Sjælland: Økonomiaftale udvikler sundhedsvæsnet og sætter spot på ulighed1.6.2024 10:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Med aftalen om regionernes økonomi for 2025 gives et samlet løft på næsten 2 mia. kr. ekstra til driften samt 600 mio. kr. til allerede i år at tøjle stigende udgifter. Regionsrådsformand Heino Knudsen glæder sig over en god aftale med regeringen og er særligt tilfreds med, at det er lykkes at få en pulje på 100 mio. kr. med i aftalen til at bekæmpe ulighed i sundhed i Region Sjælland og Region Nordjylland.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye