I/S Vestforbrænding

Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding indgår samarbejdsaftale om fjernvarmeforsyning

Del
Egedal Fjernvarme A/S og I/S Vestforbrænding har indgået et strategisk samarbejde, som vil medføre en effektiv udnyttelse af fjernvarmeforsyningen samtidig med, at den sikrer tempoet på fjernvarmeudbygningen fra Måløv til Frederikssund.

Samarbejdet indebærer, at Vestforbrænding udbygger deres fjernvarmenet, så det forlænges fra Måløv til Stenløse og derudover fra Ølstykke til Frederikssund. Sammenbygningen af fjernvarmenettene gør, at den grønnere og billige fjernvarme kan udbygges på tværs i det samlede område.

Efterhånden som fjernvarmen i Stenløse og Ølstykke bliver udbygget, skal der bruges ny produktionskapacitet. Som en del af aftalen, vil Vestforbrænding og Egedal Fjernvarme fremover også samarbejde om planlægning og etablering af den nye kapacitet til Egedal Kommune og på den måde optimere de samlede investeringer.

By- og erhvervsdirektør i Egedal Kommune, Ellen Hvidt Telle, hilser samarbejdet velkomment:

Jeg er glad for aftalen. Den vil betyde, at flere borgere hurtigere får fjernvarme i Egedal kommune. Med fjernvarmen kan vi tilbyde borgerne en billigere varmekilde, der ovenikøbet er mere miljøvenlig end gas. Samarbejdet vil dermed også yde et væsentlig bidrag til, at vi når vores målsætninger om udfasning af naturgas, og dermed mindsker vores afhængighed af fossile brændstoffer til opvarmning i Egedal Kommune”. 

Der er generel mangel på arbejdskraft i fjernvarmebranchen. Derfor er det også intentionen, at de to selskaber skal udnytte deres ressourcer og viden på tværs af udvalgte arbejdsområder, så udbygningen hos både Vestforbrænding og Egedal Fjernvarme sker hurtigst muligt.

Fra 2025 vil Vestforbrænding stå for opkrævning af varmeregningen hos Egedal Fjernvarmes kunder, men det vil stadig være medarbejderne fra Egedal Fjernvarme, der servicerer kunderne i Egedal ved driftsproblemer og udbygger fjernvarmenettet i Egedal Fjernvarmes forsyningsområde.

Områdechef for Vestforbrænding Fjernvarme, Per Wulff, er glad for samarbejdsaftalen, som er med til at sikre udbygningen af Vestforbrændings forsyningsnet.

”Aftalen betyder ikke alene, at vi sikrer udbygningen fra Måløv til Stenløse og fra Ølstykke til Frederikssund. Den betyder også, at udbygningen på tværs af områderne vil medføre en god økonomi i den samlede fjernvarmeudbygning til i alt 30.000 nye kunder i syv kommuner”.

Nøgleord

Kontakter

Vestforbrænding: Områdechef for Vestforbrænding fjernvarme Per Wulff via pressechef Per-Henrik Goosmann pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31


Egedal Fjernvarme: Direktør Johan Sølvhøj Heinesen jsh@egedalfjernvarme.dk /
tlf. 41 44 40 01

Information om I/S Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

+45 44 85 70 00https://www.vestfor.dk/

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi er ejet af 19 sjællandske kommuner, som vi tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet. Her på siden kan du læse om Vestforbrændings selskabskonstruktion, vores historie, økonomi og værdisæt.

Følg pressemeddelelser fra I/S Vestforbrænding

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra I/S Vestforbrænding

Vestforbrænding 2023 – et spændende og begivenhedsrigt år6.6.2024 16:38:40 CEST | Pressemeddelelse

Igen på vej mod nye mål har Vestforbrænding netop afholdt sin årlige generalforsamling, hvor bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen i sin årsberetning konstaterede, at trods et 2023 med udfordringer og meget store projekter, står Vestforbrænding fortsat rigtig godt rustet til fremtiden. Det er en fremtid, som blandt andet byder på fortsat udvidelse af fjernvarmenettet, fortsat arbejde med et CO2-fangstanlæg, et goddag til nye it-systemer og øget fokus på højere grad af genanvendelse.

Vestforbrænding kan skabe gener for sine naboer14.5.2024 13:36:03 CEST | Pressemeddelelse

I perioden 26. maj og frem til 30. juni foretager Vestforbrænding planlagt vedligeholdelse af anlægget i Glostrup. Det kan skabe gener i form af støj, lugt og øget trafik. Der er som tidligere år taget initiativer, som skal begrænse generne – blandt andet bliver der opsat støjværn og brugt elektrisk værktøj. Det vil være i perioden 28. maj til 4. juni, at de mest støjende aktiviteter vil foregå.

Sammenlægning af Farum Fjernvarme og Vestforbrænding er nu godkendt23.4.2024 14:36:08 CEST | Pressemeddelelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu meddelt sin godkendelse af sammenlægningen mellem Farum Fjernvarme og Vestforbrænding, hvor Farum Fjernvarmes fjernvarmeaktiviteter overdrages til Vestforbrænding. Både bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ole Bondo Christensen, og formand for Farum Fjernvarme, Henrik Haugaard Pedersen, udtrykker stor glæde over, at godkendelsen er i hus.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye