VIA University College

8.938 kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser

Del
VIA kan i år notere en fremgang i den samlede søgning til sine uddannelser. Flere af de store velfærdsuddannelser har imidlertid igen i år fald i søgningen.

Der var i dag – den 15. marts kl. 12.00 – ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2.

VIA University College har i år modtaget i alt 8.938 kvote 2-ansøgninger til sine 42 forskellige uddannelser i Region Midtjylland. Det er en fremgang på 2,8 procent i forhold til i fjor – svarende til 240 flere ansøgninger.

4.964 af de indkomne ansøgninger er førsteprioritetsansøgninger til en foretrukken uddannelse hos VIA. Der er dermed landet 10,1 procent flere førsteprioritetsansøgninger hos VIA i år end i fjor. Førsteprioritetsansøgninger er til de uddannelser, ansøgerne har allerøverst på ønskelisten.

Tendensen i kvote 2-søgningen er, at der er kommet flest ansøgninger til VIAs uddannelser i den østlige del af Region Midtjylland, og det er helt som forventet. Opgørelser viser nemlig, at 30 procent af de ansøgere, der før studiestart boede i Vestjylland, søger en uddannelse i Østjylland som første prioritet – selv om de kunne tage samme uddannelse til fx lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver i deres lokalområde.

Fremgang på flere ingeniøruddannelser

Det er særligt VIAs palet af ingeniøruddannelser i Horsens, Aarhus og Viborg, der er årsagen til fremgangen i antallet af kvote 2-ansøgninger.

Konkret er der en samlet stigning på 37,3 procent i søgningen til VIAs ingeniøruddannelser – og en fremgang på 27,6 procent målt på førsteprioritetsansøgninger. Primært VIAs uddannelser til eksportingeniør, til Diplomingeniør i softwareteknologi samt til den engelsksprogede ingeniøruddannelse Software Technology Engineering oplever øget kvote 2-søgning.

Ligeledes er der kommet en del flere ansøgninger til VIAs kreative uddannelser inden for design og animation i henholdsvis Herning og Viborg sammenlignet med 2022.

Udfordringer på velfærdsuddannelserne

På de store velfærdsuddannelser til sygeplejerske og lærer er der kommet flere førsteprioritetsansøgninger.

Konkret har sygeplejerskeuddannelsen hos VIA modtaget 11,7 procent flere førsteprioritetsansøgninger end i fjor – dog samlet set 6,7 procent færre kvote 2-ansøgninger. Læreruddannelsen har fået 2,8 procent flere førsteprioritetsansøgninger, men 5,1 procent færre ansøgninger i alt.

Hos pædagoguddannelsen hos VIA er nedgangen i kvote 2-søgningen i år samlet på 7,5 procent og et fald på 0,7 procent målt på førsteprioritetsansøgninger. Størst nedgang er der i søgningen til socialrådgiveruddannelsen i VIA, der samlet set har modtaget 20,7 procent færre kvote 2-ansøgninger og 15,1 procent færre førsteprioritetsansøgninger.

I en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut svarer unge, der har overvejet at søge ind på en af de fire store velfærdsuddannelser, men ikke har gjort det, at det primært er løn- og arbejdsvilkårene inden for fagene, der holder dem tilbage.

Behov for langt flere ansøgninger

”Uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver har i flere år været på top-10 over landets mest søgte videregående uddannelser, og vi kan glæde os over, at de stadig er blandt de mest søgte. Når det er sagt, så er det klart, at vi havde håbet på langt flere ansøgninger til velfærds-uddannelserne efter bundrekorden i fjor. Sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere er jo et uundværligt fundament under velfærdssamfundet, og der er mangel på faggrupperne,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

VIA håber på langt flere ansøgninger gennem kvote 1 i juli, så flest muligt af studiepladserne bliver fyldt op.

I dag er det samlet set tæt på hver fjerde opslåede stilling til sygeplejerske, pædagog og lærer, der ikke bliver besat, fordi der mangler uddannet arbejdskraft. Og rekrutteringsudfordringerne fortsætter.

Ifølge Damvad Analytics vil der i 2030 alene i Region Midtjylland mangle 4.100 pædagoger, 2.200 sygeplejersker, 1.400 lærere og 400 socialrådgivere – primært på grund af den demografiske udvikling med markant flere småbørn og ældre. På landsplan forudsiger Damvad Analytics, at der i 2030 vil mangle 35.600 ansatte med en af de fire store velfærdsuddannelser.

”Det er vigtigt, at velfærdsfagene kommer til at opleve større prestige og bliver talt op i den offentlige debat. Det er topvigtige fag, der i høj grad giver mening og tillige byder på arbejdsliv med masser af udviklingsmuligheder. Desuden er der stor tilfredshed med uddannelserne blandt de studerende. Derfor skal vi undgå at skræmme ansøgere væk,” fremhæver Gitte Sommer Harrits.

Håber på hurtig politisk handling

VIA mener tillige, der er brug for politisk handling.

”Uddannelsesministeren har lovet dialog med uddannelsessektoren, og det ser vi frem til. Vi opfordrer regeringen til at gå sammen med uddannelsessektoren om at finde løsninger, der sikrer et samfund, hvor det er ligeså attraktivt at uddanne sig til at arbejde med børn, ældre, patienter og udsatte borgere som at varetage et akademisk job bag et skrivebord,” siger Gitte Sommer Harrits.  

VIA har sammen med landets øvrige professionshøjskoler fremlagt 18 forslag, de anbefaler politikerne at realisere for at få flere til at søge ind på uddannelser til velfærdsfagene, der mangler arbejdskraft.

Desuden appellerer VIA til, at der politisk bliver søsat indsatser, der vil gavne rekrutteringsudfordringerne i det private erhvervsliv. Håbet er, at politikerne genetablerer en betydelig del af de engelsksprogede studiepladser på blandt andet ingeniøruddannelser, som de lukkede sidste år. Eksempelvis har VIA-uddannelsen Software Technology Engineering netop modtaget 558 kvote 2-ansøgninger, men har efter sidste års nedskæringer kun plads til 60 studerende.

”Rekrutteringsudfordringerne er en fælles samfundsopgave at tackle, og der er behov for tiltag fra mange fronter,” understreger Gitte Sommer Harrits.

I de kommende dage bliver de indkomne kvote 2-ansøgninger behandlet i VIAs optagelsescenter. Der er ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgninger den 5. juli. Alle ansøgere får besked den 28. juli, om de er optaget på en søgt videregående uddannelse eller ej.

VIA søsætter indsatser for at tiltrække flere studerende

Igen i år har VIA University College søsat en række nye initiativer, der har som mål at få flere ansøgere til uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver og dermed bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne på arbejdsmarkedet. En række af initiativerne er nævnt herunder.

 • VIA er i dialog med gymnasierne i Region Midtjylland om initiativer, der kan få flere end de nuværende 17 procent af eleverne fra det almene gymnasium til at vælge at uddanne sig til sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver. Det kan fx være gennem nye fag med fokus på pædagogik og sundhed og gennem mere studievejledning om professionsuddannelserne.
 • VIA samarbejder med arbejdsgivere om at sikre en god overgang fra studie- til arbejdslivet for nyuddannede – blandt andet i form af mentorordninger.
 • På VIAs campusser er der søsat en række initiativer for at tiltrække flere studerende – særligt uden for Aarhus, hvor der er mange ledige studiepladser. VIA har blandt andet udviklet læreruddannelsen i Skive og Nørre Nissum med specialiseringer inden for miljø, animation og til efterskolelærer, som ikke findes andre steder. VIA tilbyder tillige fra i år flere muligheder for at studere online.
 • For at fremme det sociale studiefællesskab er der indført nye aktiviteter med fx brætspil, strikkeklub, sport og studierelevante ture – foruden den legendariske fredagsbar.
 • VIA arbejder målrettet for at tiltrække flere af de mange, der skifter karrierespor og dermed er ’oppe i årene’, når de starter hos VIA. I 2022 var hver tredje ansøger til VIAs uddannelser over 25 år.

Yderligere information

Se skemaer med tal for årets kvote 2-søgning til VIAs uddannelser her: https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2

Læs mere om VIA her: www.via.dk

Læs her om de 18 forslag fra professionshøjskolerne med fokus på at løse rekrutteringsudfordringer: https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2022/11/Danske-Professionshoejskoler-Rekrutteringsudspil_181122.pdf


Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2023 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

Kontakter

For yderligere oplysninger og interview er det i dag nedenstående to uddannelsesdekaner hos VIA University College, der er til rådighed:


Uddannelsesdekan Susanne Tellerup. Mobiltelefon: 87 55 35 50. E-mail: sute@via.dk


Uddannelsesdekan Helle Kruuse-Andersen. Mobiltelefon: 87 55 23 47. E-mail:hkru@via.dk


Øvrig kontakt: Kiri Kesby, journalist i VIA. Mobiltelefon: 87 55 14 61. E-mail: kike@via.dk

Billeder

Links

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

Fakta om VIA University College:

 • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 42 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
 • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
 • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
 • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
 • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye