Energistyrelsen

Energistyrelsen giver tilladelse til forundersøgelser for havmølleparker i området Nordsøen I

Del
Forundersøgelsestilladelsen gives til Energinet, som vil begynde at indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer i andet kvartal 2023.
Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.
Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.

Energistyrelsen giver den 15. marts 2023 Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser for havvindmølleparker i området Nordsøen I.

Energinet vil begynde forundersøgelserne i andet kvartal 2023. Undersøgelserne vil omfatte geofysiske og geotekniske undersøgelser af området, som er udpeget til havvindmølleparker, og mulige kabel-ilandføringskorridorer. Derudover vil der blive foretaget marinbiologiske undersøgelser i et større område omkring de mulige havvindmølleparker.

Med tilladelsen til forundersøgelser kan Energinet indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer. Resultaterne fra forundersøgelserne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for en fremtidig udvikler. Derudover vil udvikler kunne bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt. Tilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmølleparker.

Hurtigere implementering af havvind frem mod 2030

Historisk set igangsættes forundersøgelser efter politisk beslutning om konkret placering af en ny havvindmøllepark. Forundersøgelserne i Nordsøen I-området igangsættes dog forud for en endelig politisk beslutning om placeringen af havvindmølleparker i området. Det sker på baggrund af Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022,hvor det blev besluttet at igangsætte forundersøgelser for alle kendte attraktive havvindsplaceringer fra 2022-screeningen. Beslutningen skal muliggøre de politiske ønsker om yderligere havvind inden udgangen af 2030.

Baggrund om havvindmølleparker i Nordsøen I-området:

  • Med Finansloven for 2022 blev det besluttet at udbyde 2 GW havvind ud over ambitionerne fastsat i Energiaftalen af 29. juni 2018.
  • Energistyrelsen fik i 2022 foretaget en finscreening af et antal havområder med henblik på fremtidige udbud af havvindmølleparker.
  • Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022blev det besluttet, at der skal udbydes områder, der kan rumme yderligere minimum 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. Det blev desuden besluttet at igangsætte forundersøgelser af områder identificerede i finscreeningen, herunder Nordsøen I.

Læs mere om finscreeningen af havarealer 2022.

Den orange polygon og det omkringliggende skraverede område udgør tilsammen forundersøgelsesområdet – dog er de geotekniske undersøgelser begrænset til det orange polygon. Det prikkede område udgør forundersøgelsesområdet for kabelkorridorer, og de marinbiologske undersøgelser vil blive udført inden for området markeret med stiplet linje. Grå områder er eksisterende eller kommende havvindmølleparker.

Kontakt:

Specialkonsulent Alf Skovgaard, +45 33 95 51 62, alfsk@ens.dk

Kontakter

Billeder

Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.
Illustration: Forundersøgelsesområdet Nordsøen I, som skal undersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Området fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022, men er siden reduceret en anelse i størrelse.
Download

Information om Energistyrelsen

Energistyrelsen
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

33 92 67 00https://ens.dk/

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Kom til konference om lokal inddragelse og opbakning til opsætning af vedvarende energi på land14.5.2024 13:38:26 CEST | Nyhed

Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye