Børne- og Undervisningsministeriet

Forsøg gav skoletrætte motivationen igen: Nu skal det bredes ud over hele landet

Del
Elever i 8. og 9. klasse kan have gavn af at tage udvalgte valgfag på en erhvervsuddannelse. Det øger motivationen for at gå i skole og styrker deres lyst til at tage en ungdomsuddannelse. Det er hovedkonklusionerne i en ny erfaringsopsamling.

En tæt kobling mellem folkeskole og erhvervsskole øger motivationen blandt elever i 8. og 9. klasse, der tidligere har haft lav motivation for at gå i skole. Det viser en erfaringsopsamling på et igangværende forsøg i tre kommuner, hvor udvalgte elever fra folkeskolens ældste klasser undervises i færre fag i folkeskolen, mens de samtidig undervises i valgfag på erhvervsskoler.

På baggrund af erfaringerne fra de tre kommuner vil regeringen gerne sikre rammerne for, at flere kommuner kan gribe muligheden for at hjælpe elever, der mangler motivation i skolens ældste klasser. Konkret udmeldes forsøget igen med deltagelse fra skoleåret 2023/2024. Det giver andre kommuner mulighed for også at være med.

De foreløbige erfaringer med forsøgsordningen ’eud 8/9’ er overordnet positive og eleverne vurderer, at de lærer mere i ’eud 8/9’, end de gjorde i deres tidligere skoleforløb, selvom eleverne fortsat oplever mange udfordringer. De elever, der har deltaget, angiver også, at de trives bedre. Den øgede trivsel skyldes blandt andet, at eleverne i ordningen oplever at have mere til fælles med deres nye klassekammerater og har bedre relationer til deres lærere. Desuden spiller valgfagene på erhvervsuddannelsen en central rolle, da de bidrager til variation i undervisningen og i høj grad flugter med elevernes interesser.

Eleverne får gennem ordningen mulighed for at afprøve forskellige brancher og får i højere grad succesoplevelser i skolen, som motiverer dem til senere at overveje en erhvervsfaglig uddannelse, viser erfaringsopsamlingen.

Erfaringsopsamlingen viser også, at eleverne oplever en væsentlig faglig udvikling, men at det langt fra er alle elever i 9. klasse, der går op til den afsluttende afgangsprøve. Beskrivelser af elevernes faglige resultater skal ses i lyset heraf. Erfaringsopsamlingen peger samtidig på, at elevernes fremmøde og faglige niveau fortsat ligger under landsgennemsnittet, ligesom de kan opleve udfordringer på erhvervsskolerne, fordi lærerne mangler erfaring med målgruppen, og fordi fagudbuddet kan være begrænset og ikke nødvendigvis passer til elevernes behov.

“Jeg blev simpelthen så glad, da jeg første gang besøgte nogle skoletrætte drenge, som fik lov at gå nogle dage om ugen på værkstedet. Der kommer nyt glimt i øjet, når man ikke skal sidde ned hele dagen. Det virker fornuftigt at fokusere på nogle enkelte fag som dansk og matematik og så til gengæld få motivationen tilbage med værktøjet og måske endda finde en fremtidig læreplads. En stor tak til lokalpolitikerne i Odsherred, Tønder og Vesthimmerland. Det er dejligt, at de var friske på at lave dette forsøg. Nu vil jeg sørge for, at det bliver en mulighed for kommuner i hele landet,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Forsøgsordningen udløber oprindeligt med udgangen af skoleåret 2022/2023, men de tre kommuner, som har været en del af forsøget, får nu mulighed for at forsætte arbejdet i forbindelse med udmeldingen af en ny forsøgsrunde.

FAKTA: Rammeforsøg med ’eud 8/9’

I ’eud 8/9’ får udvalgte elever i 8. og 9. klasse undervisning i færre fag i folkeskolen (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og undervisning i valgfag på en erhvervsskole. ’Eud 8/9’ skal afprøve, om den målrettede undervisning får flere elever til at gennemføre 9. klasse og søge en erhvervsuddannelse. Tre kommuner deltager i rammeforsøget i skoleårene 2020/21-2022/23 med i alt 101 elever. Den reducerede fagrække betyder, at elever i ’eud 8/9’ skal til optagelsessamtale for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, fordi de ikke har en fuld afgangseksamen fra folkeskolen.

FAKTA: Om erfaringsopsamlingen

  • Erfaringsopsamlingen bygger på elevdata samt interview med elever, folkeskolelærere, kommunale projektledere og repræsentanter fra erhvervsskolerne i de tre kommuner, som har afprøvet ’eud 8/9’. Generaliserbarheden af erfaringsopsamlingen er begrænset set i lyset af, at blot tre kommuner deltager i rammeforsøget, og at der er variationer ift. organisering og tilrettelæggelse.

Resultater fra opsamlingen

  • ’Eud 8/9’-elevernes gennemsnitlige fravær ligger på ca. 10 pct. i både 8. og 9.klasse.
  • 89 pct. af de ’eud 8/9’-elever, som har taget folkeskolens afgangsprøve, har bestået både dansk og matematik med mindst 02.
  • ’Eud 8/9’-elevernes karaktergennemsnit i afgangsprøverne 2021 og 2022 ligger på 4,2 i dansk og 4,6 i matematik.

55 pct. af eleverne i ’eud 8/9’ fortsætter, eller har planer om at fortsætte, på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. (Kilde: uvm.dk)

 
 
 

Nøgleord

Kontakter

Kontakt pressetelefonen på tlf. 2240 0930 for pressehenvendelser til ministeren eller ministeriet.


Eller skriv til presse@uvm.dk


Det er ikke muligt at sende sms'er til pressetelefonen.

Information om Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

33 92 50 00https://www.uvm.dk/

 

 
 
 
 

Følg pressemeddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet

Bred aftale skal sikre flere faglærte til sundhedsvæsenet og ældreplejen26.1.2024 12:26:00 CET | Pressemeddelelse

Flere elever på SOSU-uddannelserne skal have sprogstøtte, og der afsættes knap 90 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til et permanent taxameterløft til SOSU-uddannelserne. Regeringen vil derudover indkalde til trepartsforhandlinger om mulighed for at give løn til elever på 25 år eller derover på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det er nogle af initiativerne i en ny aftale, regeringen har indgået med et bredt flertal af Folketingets partier. Aftalen skal sikre flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til sundhedsvæsenet og ældreplejen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye