Djøf

Dybvad-udvalget: Otte anbefalinger til bedre samspil på Slotsholmen

Del
En ny rapport fra Djøfs ekspertudvalg om samspillet mellem Folketing, regering, embedsværk og medier kommer med anbefalinger til større fokus på lovlighed, mere gennemsigtighed i politiske beslutninger og bedre rammer for embedsværkets faglighed.

Efter et års analyser fremsætter Djøfs uafhængige ekspertudvalg under ledelse af tidligere departementschef i Statsministeriet Karsten Dybvad en række konkrete forslag. Formålet er at styrke den måde, rollerne og magten udøves mellem folketingspolitikere, ministre, embedsværk og medier.

- Vi lægger ikke op til at revolutionere den måde, det politiske og administrative system arbejder på i Danmark. Vores forvaltningsmodel er internationalt anerkendt og grundlæggende velfungerende. For os har det været afgørende at komme med nogle konkrete forslag til greb, som Slotsholmen kan begynde at dreje på allerede i morgen. Det er forslag, der vil have stor effekt på kvaliteten og transparensen af de politiske beslutninger. Jeg håber, at regeringen og Folketinget tager godt imod vores forslag, siger Karsten Dybvad.

Udvalget har i sit arbejde identificeret otte problemstillinger, som udvalgets anbefalinger skal bidrage til at løse. Det handler bl.a. om at sikre, at politiske beslutninger er lovlige, om øget gennemsigtighed i vigtige beslutningsprocesser og om ansættelsesvilkår, der understøtter fagligheden i embedsværkets rådgivning. 

De senere års problemsager – senest bl.a. Mink-Kommissionen og Instruks-Kommissionen – har dannet bagtæppe for udvalgets arbejde, som også bygger på omfattende undersøgelser blandt politikere, embedsværk og medier.

- Ifølge vores undersøgelser oplever embedsværket udfordringer i dagligdagen med at leve op til Kodex VII, som beskriver de syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen, siger Karsten Dybvad.

Ekspertudvalget konkluderer, at embedsmændene oplever stigende efterspørgsel på politisk-taktisk rådgivning fra politikerne, og det kan udfordre fagligheden i den rådgivning, regeringen og Folketinget får forud for politiske beslutninger.

- Det er afgørende, at der ikke kan sættes en finger på lovligheden, når der træffes politiske beslutninger. Og der skal være ordentlig tid til at forberede og gennemføre de politiske beslutninger på et fagligt oplyst grundlag. Ellers risikerer vi, at tilliden til vores folkestyre svækkes, konstaterer Karsten Dybvad.

Opfølgning politisk og på arbejdspladserne

Sara Vergo, formand for Djøf, kvitterer positivt for udvalgets rapport og anbefalinger:

- Jeg vil gerne sige tak til udvalget og de mange eksperter og embedsmænd, der har bidraget til at kvalificere udvalgets arbejde. De har alle gjort en kæmpe indsats for at analysere og kortlægge, hvordan vi kan få et bedre samspil mellem Folketinget, regeringen, embedsværk og medier. Der er behov for fokus på den måde, arbejdet fungerer på i dag. Personligt er jeg meget bekymret over, om der er sket et skred i embedsværkets mulighed for at balancere den politisk-taktiske rådgivning med den faglige rådgivning. Det handler i sidste ende om befolkningens tillid til vores demokrati og myndighederne – men selvfølgelig også om de urimelige arbejdsvilkår, som medarbejderne i ministerierne arbejder under, når alting skal hastes igennem.

Sara Vergo har noteret sig, at regeringsgrundlaget også indeholder et løfte om at følge op på udvalgets arbejde.

- Jeg ser meget frem til den politiske debat om de forslag, udvalget lægger frem. Og det er samtidig vores håb – og klare anbefaling – at udvalgets analyser af arbejdet i det politiske maskinrum vil danne baggrund for en konstruktiv debat ude på arbejdspladserne om, hvordan samspillet og arbejdsvilkårene kan forbedres, herunder hvordan Kodex VII kan holdes i hævd - også når det går stærkt. 

Ekspertudvalget har gennemført omfattende kvalitative og kvantitative undersøgelser af samspillet mellem folketingspolitikere, ministre, embedsværk og medier. Udvalgets rapport og undersøgelser kan tilgås her: Dybvad-udvalget | Se hvem der er med | Djøf (djoef.dk)

Udvalget

Ekspertudvalget har bestået af

  • Karsten Dybvad, tidligere departementschef i Statsministeriet og Finansministeriet (formand)
  • Jakob Jensen, adm. direktør i DBU, tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet
  • Kristian Vendelbo, adm. direktør i KL, tidligere departementschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk Ministerråd, tidligere medlem af Folketinget og minister (V)
  • Martin Lidegaard, medlem af Folketinget, partileder, tidligere minister (RV)
  • Amalie Trangbæk, adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • Jørgen Steen Sørensen, højesteretsdommer, tidligere Folketingets Ombudsmand og rigsadvokat
  • Lotte Jensen, direktør for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Kristian Madsen, chefredaktør på A4 Medier
  • Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske

Yderligere kommentarer

Karsten Dybvad via henvendelse til Torben Gross, pressechef i Djøf, tlf. 21 49 01 73

Sara Vergo, Tlf. 31 37 39 20.

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye