Landbrug & Fødevarer

L&F: Klimarådets anbefalinger mangler vigtige nuancer

Del
Landbrug & Fødevarer vil levere på de grønne løsninger, men ved en høj, ensartet CO2-afgift, som Klimarådet anbefaler, vil der komme en konkursbølge, ske tab af arbejdspladser og tab for den finansielle sektor.

Tab af danske arbejdspladser, udflytning af landbrug- og fødevareproduktion til udlandet og færre muligheder for at videreudvikle innovative og bæredygtige løsninger kan blive konsekvenserne, hvis vi i Danmark følger de anbefalinger, som Klimarådet kommer med i deres årlige statusrapport.

Klimarådet peger nemlig på en ensartet, høj CO2-afgift, der vil betyde afvikling af dansk fødevareproduktion. SVM-regeringen har ellers lagt en helt anden linje i regeringsgrundlaget og sagt meget klart, at en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer ikke må skade konkurrenceevnen, og det er heldigvis en helt anden linje end Klimarådets.

»Afvikling af produktionen er ikke vejen frem. Det er udvikling derimod, for vi bliver flere mennesker i verden, og forbruget af fødevarer stiger. Vi både kan og vil levere på de grønne løsninger, men ved en høj, ensartet CO2-afgift vil der komme en konkursbølge, ske tab for den finansielle sektor, tab af arbejdspladser og en skævvridning mellem land og by,« siger klimadirektør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring. 

»I stedet for en høj, ensartet CO2-afgift ønsker vi, at man sætter ind med at udvikle nye teknologier og udbrede de eksisterende, ligesom vi skal sikre, at der ikke er barrierer for udrulning af den grønne omstilling. Blandt andet skal barriererne for udtagning af lavbundsarealerne nedbrydes, og farten for udtagningen sættes op, som Klimarådet også selv foreslår,« siger han.

Derudover konkluderer Klimarådet i statusrapporten, at det ikke er anskueliggjort, at regeringens klimaindsats vil sikre opfyldelse af 70 procentsmålet blandt andet med henvisning til landbrugsområdet. Landbrug & Fødevarer er uforstående over for, at Klimarådet ikke medregner udviklingssporet i landbrugsaftalen på i alt 5 mio. ton. Vi arbejder i landbruget og hele fødevaresektoren på at nå de 5 mio. ton og dermed opfylde det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens drivhusgasudledninger på 55-65 procent i 2023 i forhold til udledningen i 1990.

»Klimarådet har en forsimplet tilgang til et globalt spørgsmål. Både i Danmark og på verdensmarkedet er der efterspørgsel efter både animalske og plantebaserede produkter, og opgaven for os er at udvikle alle sektorer fremadrettet – ikke at stoppe med at producere herhjemme,« siger Niels Peter Nørring.

Kontakter

Information om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

3339 4000https://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder

Følg pressemeddelelser fra Landbrug & Fødevarer

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Landbrug & Fødevarer

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye