TryghedsGruppen

TryghedsGruppen udbetaler medlemsbonus efter tilfredsstillende ordinært resultat

Del
TryghedsGruppen kom ud af 2022 med et samlet negativt resultat på 268 mio. kr. Årets resultat var imidlertid kraftigt påvirket af en negativ regnskabsmæssig effekt på 806 mio. kr. som følge af Trygs tilbagekøbsprogram. Det ordinære resultat landede i et plus på 538 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til en medlemsbonus på 6 procent af medlemmernes præmie svarende til 950 mio. kr.

TryghedsGruppen fik i 2022 et samlet negativt resultat på 268 mio. kr. efter uddeling af 626 mio. kr. gennem TrygFondens almennyttige aktiviteter. Det ordinære resultat landede i et plus på 538 mio. kr. Årets resultat er hjulpet at et højt forsikringsteknisk resultat i Tryg, men negativt påvirket af den svage udvikling på de finansielle markeder, der satte sig spor i investeringsresultaterne hos både Tryg og TryghedsGruppen. Hertil kommer en negativ regnskabsmæssig påvirkning på 806 mio. kr. som følge af Trygs aktietilbagekøbsprogram. Den ekstraordinære regnskabsmæssige påvirkning skyldes, at aktierne købes til markedskurs, men regnskabsmæssigt bogføres til en lavere værdi.

”Vi glæder os over et tilfredsstillende ordinært resultat for TryghedsGruppen, selvom årets resultat ender i negativ som følge af regnskabsmæssig effekt. Som langsigtet ejer af Tryg glæder vi os ikke mindst over, at Tryg har formået at fastholde og udvikle sin markedsposition i Skandinavien. Det var målet, da vi understøttede Trygs skandinaviske opkøb, og vi ser frem til fortsat at understøtte den positive udvikling, siger Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

Ejerandel af Tryg øges
TryghedsGruppens ejerandel af Tryg er øget i 2022 som følge af Trygs igangværende aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke deltager. Ejerandelen var ved årets udgang på 46,3 procent mod 44,9 procent ved årets begyndelse. Over de kommende år ønsker TryghedsGruppen igen at opnå en ejerandel på over 50 procent.

Indstiller til bonus igen
På baggrund af årets resultat indstiller TryghedsGruppens bestyrelse, at der udbetales en bonus til medlemmer af TryghedsGruppen – de danske kunder i Tryg, Alka og Trygs samarbejdspartnere - på 6 procent af forsikringspræmierne for 2022. Medlemsbonussen forventes dermed at blive på op mod 950 mio. kr. Indstillingen skal endeligt godkendes i repræsentantskabet i marts.

” Medlemsbonus er blevet en integreret del af TryghedsGruppens aktiviteter og er med til at knytte medlemmerne til TryghedsGruppen og Tryg-familien. Det er derfor vores mål også i de kommende år at udbetale medlemsbonus i intervallet 5-8 procent, hvis de økonomiske resultater tillader det. I år giver det finansielle resultat os mulighed for at indstille, at der udbetales en bonus på 6 procent, hvilket er glædeligt for vores medlemmer,” siger Ida Sofie Jensen.

TrygFonden udvider uddelingsniveau
I 2022 har TrygFonden anvendt 626 mio. kr. til en lang række almennyttige aktiviteter, der bidrager til at skabe øget tryghed i Danmark. Repræsentantskabet besluttede i efteråret 2022 at forøge den samlede ramme for TrygFonden i 2023, således at der kan anvendes op til 680 mio. kr. til almennyttige aktiviteter. Forøgelsen på 30 mio. kr. er øremærket til regionale aktiviteter i de fem regioner og skal udmøntes af TrygFondens fem regionale råd, der udgøres af repræsentanterne valgt i de enkelte regioner.Kontakt:

Robert Neimanas, pressechef, telefon 93 94 02 05 eller e-mail rob@tryghedsgruppen.dk

Vedhæftede filer

Information om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen
Hummeltoftevej 49
2830 Virum

45 26 08 26https://www.tryghed.dk/

TryghedsGruppen er den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. TryghedsGruppen udbetalte sidste år bonus til sine 1,4 mio. medlemmer på i alt ca. 1,1 mia. kr. og uddelte 626 mio. kr. til almennyttige formål.

Følg pressemeddelelser fra TryghedsGruppen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra TryghedsGruppen

TryghedsGruppen fik et resultat på 491 mio. DKK i årets første tre kvartaler1.12.2023 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

TryghedsGruppen opnåede et resultat på 491 mio. DKK i årets første tre kvartaler primært som følge af et positivt forsikringsserviceresultat og investeringsresultat i Tryg. Resultatet er væsentligt over sidste års resultat på 9 mio. DKK efter tredje kvartal. Ejerskabsandel øges fortsat TryghedsGruppens ejerandel af Tryg udgjorde 47,2 procent efter tredje kvartal, hvilket er en stigning fra 45,8 procent efter tredje kvartal sidste år. Tryg annoncerede i oktober 2023 et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. DKK. TryghedsGruppen har fortsat et mål om på sigt at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent og deltager derfor ikke i aktietilbagekøbsprogrammet. Det er forventningen, at TryghedsGruppens ejerandel vil stige ca. 0,5 procentpoint som følge heraf. TrygFonden fastholder uddelingsniveau TrygFonden har uddelt 390 mio. DKK i årets første tre kvartaler. Der er afsat en samlet pulje på op til 680 mio. DKK for hele året. TrygFonden fastholder dermed et stabilt og højt uddelingsniveau med mul

TryghedsGruppen fik et resultat på 173 mio. DKK i første halvår 202330.8.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Med udgangspunkt i et solidt halvårsresultat for Tryg med både et positivt forsikringsserviceresultat og investeringsresultat opnåede TryghedsGruppen et positivt resultat på 173 mio. DKK i årets første halvår. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor første halvår gav et resultat på 88 mio. DKK. Ejerskabsandel øges fortsat Tryg har i juni afsluttet et aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke har deltaget i aktietilbagekøbet, hvilket medfører, at TryghedsGruppens ejerandel i Tryg er øget. Ved udgangen af første halvår var ejerandelen således steget til 47,2 procent fra 45,2 procent i første halvår 2022. TryghedsGruppen har et mål om på sigt at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent. ”Det er glædeligt, at vi står med et positivt resultat for første halvår - ikke mindst båret af gode finansielle resultater i Tryg. Samtidig er det glædeligt, at vi gennem Trygs aktietilbagekøbsprogram støt og roligt har øget vores ejerandel til over 47 procent. Det understøtter Tryg

TryghedsGruppen fik et positivt resultat på 47 mio. kr. i første kvartal 202324.5.2023 08:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Med udgangspunkt i et stærkt kvartalsresultat for Tryg med både et positivt forsik-ringsserviceresultat og investeringsresultat opnåede TryghedsGruppen et positivt resultat på 47 mio. DKK i årets første kvartal. Det er en forbedring i forhold til sidste år, hvor første kvartal gav et negativt resultat på 20 mio. DKK. Ejerskabsandel øges TryghedsGruppen har et mål om at øge ejerandelen af Tryg til over 50 procent. Da Tryg i øjeblikket har et aktietilbagekøbsprogram, hvor TryghedsGruppen ikke deltager i aktietilbagekøbet, øges TryghedsGruppens ejerandel i Tryg løbende. Ved udgangen af kvartalet var ejerandelen steget til 46,8 procent. TrygFonden øger uddelingsniveau TrygFondens uddelinger udgjorde 48 mio. DKK i årets første kvartal. De seneste tre år har rammen for TrygFondens aktiviteter været op til 650 mio. kr. om året. Det vil også være den generelle ramme i 2023. I tillæg hertil har TryghedsGruppens repræsentantskab besluttet at afsætte en supplerende ramme på op til 30 mio. kr. til

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye