Transportministeriet

To linjeføringer for en motorvej omkring Viborg er klar til videre undersøgelser

Del
Forligspartierne Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje - har på et møde sagt ja til Vejdirektoratets indstilling om de linjeføringer, der skal arbejdes videre med i miljøkonsekvensvurderingen af en ny midtjysk motorvej.

Der er nu truffet beslutning om de linjeføringer, som Vejdirektoratet skal arbejde videre med i undersøgelserne af en ny midtjysk motorvej mellem Klode Mølle og Løvel. Dette efter en høringsfase, hvor Vejdirektoratet har bedt borgere, grupper, myndigheder og andre aktører om input til de to større korridorer øst og vest om Viborg, som har været præsenteret i høringsfasen.

Det er der kommet to indsnævrede linjeføringer for motorvejen ud af. Vejdirektoratet undersøger også på lige fod en mulig udbygning af den eksisterende Rute 13, en såkaldt 0+løsning.

For linjeføringen øst om Viborg vil den nye linje, der undersøges blive længere end den oprindelige, da den vil slå et sving uden om en række bysamfund. Vejdirektoratet vurderer, at en mere østlig linjeføring på denne delstrækning samlet set vil formindske nabogenerne fra vejen, give afstand til byudviklingsområdet Taphede samt give en bedre passage af Natura 2000-området ved Nørre Å, og at dette opvejer den forøgede længde af motorvejen. Den besluttede linjeføring kan ses med en tynd, rød, stiplet linje på det vedhæftede kort.

For den vestlige linjeføring er det Vejdirektoratets vurdering, at det ud fra en samlet afvejning af motorvejens gener for naboer er bedst at undersøge og miljøvurdere et mere vestligt forløb mellem Klode Møller og Neder Hvam. Den justerede linjeføring vil gøre motorvejstrækningen lidt kortere og sikre større afstand til Natura 2000-området omkring Nipgård Sø. Den besluttede linjeføring kan ses med en tynd, blå, stiplet linje på nedenstående kort.

En 0+ løsning i form af udbygning af den eksisterende rute 13 undersøges på lige fod med de to nybygningsløsninger øst og vest om Viborg. Vejdirektoratet har i løbet af de seneste år gennemført planlægning af flere udbygningsprojekter på tosporede landeveje. Erfaringer fra disse projekter vil blive brugt i dette arbejde.

Vejdirektoratet har modtaget mange forskellige forslag i høringsprocessen, herunder også nogle, som der ikke arbejdes videre med. Det gælder blandt andet den såkaldte Karup-linje. Vejdirektoratet har undersøgt forslaget og vurderer, at den foreslåede løsning vil koste ca. 900 mio. kr. yderligere, som ikke står mål med de trafikale gevinster, da færre vil benytte motorvejen. Samtidig har forslaget nogle naturmæssige udfordringer, da den skal krydse Karup-Å systemet.

Vejdirektoratet vil nu efter forligspartiernes godkendelse arbejde videre med de to linjeføringer. Vejdirektoratet vil gennemføre en supplerende offentlig høring i de områder, hvor linjeføringen ligger uden for de allerede udmeldte korridorer.

Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen forventes offentliggjort i sommeren 2024. Herefter vil der være en afsluttende høringsperiode, inden Vejdirektoratet udarbejder et indstillingsnotat til politisk stillingtagen.

Kontaktoplysninger til ordførere:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78

Venstre:
Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

Moderaterne:
Peter Have, peter.have@ft.dk, til 61 62 49 60

Socialistisk Folkeparti:
Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

Liberal Alliance:
Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

Det Konservative Folkeparti:
Niels Flemming Hansen, niels.hansen@ft.dk, 61 62 32 21

Radikale Venstre:
Samira Nawa, samira.nawa@ft.dk, 61 62 41 11

Dansk Folkeparti:
Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51

Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14

Nøgleord

Vedhæftede filer

Information om Transportministeriet

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

41 71 27 00http://www.trm.dk

Følg pressemeddelelser fra Transportministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Transportministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye