I/S Vestforbrænding

Nyt samarbejde styrker fjernvarmen i Nordsjælland

Del
Vestforbrænding, Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning har indgået samarbejdsaftaler, der skal øge tempoet på den grønne omstilling, styrke forsyningssikkerheden og holde priserne nede. Det nordsjællandske energisamarbejde vil være til gavn for kunderne både på kort og langt sigt.

Tre varmeselskaber, Vestforbrænding, Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning, har indgået samarbejdsaftaler, der skal styrke fjernvarmen i den nordlige del af hovedstadsområdet – til gavn for kunderne.

Samarbejdet giver selskaberne stordriftsfordele i form af f.eks. bedre udnyttelse af den samlede produktionskapacitet og fælles indkøb af brændsler. Samtidig skal samarbejdet også være med til at sætte ekstra fart på den grønne omstilling af fjernvarmen.

”De fordele som de tre varmeselskaber får, udmønter sig naturligvis også i fordele for kunderne. I en tid med høj inflation, mangel på materialer og arbejdskraft og energipriser, der svinger op og ned, vil det være uforsigtigt at love lavere priser. Men vores mål er, at priserne bliver lavere, når vi samarbejder, end hvis vi ikke gør,” siger Anders B. Møller-Hansen, konstitueret adm. direktør i Hillerød Forsyning.

Linje bliver genåbnet
Samarbejdsaftalerne betyder bl.a., at en eksisterende transmissionslinje mellem Værløse og Hillerød bliver genåbnet. Linjen er i de seneste knap 10 år kun blevet brugt lokalt i Furesø og Hillerød kommuner, men når linjen genåbnes, kan fjernvarmen igen flyde frit over kommunegrænserne til gavn for borgerne i begge kommuner.

”Det nye, tætte samarbejde mellem Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning gavner borgerne i både Furesø og Hillerød kommuner. Genåbningen af ledningen betyder, at vi i Farum kan komme af med mere af den bæredygtige fjernvarme, som vores varmepumpe producerer. Og på samme måde kan Hillerød Forsyning sende fjernvarme vores vej, når pris og produktionsforhold gør det mest optimalt,” siger Nighat Kamal, adm. direktør i Farum Fjernvarme.

Genåbningen af transmissionsledningen og det tætte samarbejde mellem de tre varmeselskaber er også godt nyt for den grønne omstilling. Vestforbrænding har en stor produktion af bæredygtig fjernvarme baseret på affaldsforbrænding, og specielt om sommeren, er der en overkapacitet, som fremover kan sendes nordpå mod Furesø og Hillerød.

Fjerner barrierer
”Vi er på Vestforbrænding glade for med disse aftaler at være med til at fjerne nogle af de barrierer, der har været for at kunne levere fjernvarme til et større område i det nordsjællandske og samtidig medvirke til øge forsyningssikkerheden og tilmed til lavere priser. At vi samtidig har den fordel, at vi i perioder vil udnytte vores produktionskapacitet yderligere, sætter aftalerne i yderligere perspektiv. Vestforbrænding arbejder i forvejen på højtryk for at udrulle fjernvarme i syv kommuner, hvor styrkelsen af samarbejdet mellem Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og Farum Fjernvarme er med til at cementere dette meget store projekt,” siger områdechef for Grøn Varmeforsyning på Vestforbrænding, Per Wulff.

”Det er en aftale, som gavner både forbrugerne og miljøet, bl.a. når vi kan få varme fra Vestforbrænding op til Hillerød om sommeren. Vi skal tænke ud over kommune- og forsyningsgrænser for at udnytte overskudsvarme og andre grønne løsninger. Det er denne aftale et godt eksempel på,” siger formand for Hillerød Forsyning, Tue Tortzen

Strategisk samarbejde
På længere sigt er det intentionen, at samarbejdet mellem de tre forsyninger også skal være af mere strategisk karakter, så f.eks. investeringer i ny produktionskapacitet kan planlægges og koordineres mellem de tre forsyningsselskaber.

Alle varmeselskaber har en rimelig stor reservekapacitet – både til kolde dage, hvor varmeforbruget er stort, og til at sikre, at produktionen kan opretholdes, hvis et anlæg er taget ud af drift til vedligehold eller reparation. Og så skal der i de kommende år flere steder også bygges nye, grønne produktionsanlæg.

”Fjernvarme kræver generelt store investeringer i alle varmeselskaber, og hvis vi tre i fremtiden kan understøtte hinanden i produktionen, kan vi sandsynligvis også effektivisere vores investeringer,” siger Anders B. Møller-Hansen.

Nøgleord

Kontakter

Søren Hedegaard Nielsen, kommunikationschef, Hillerød Forsyning T: 48 23 10 00 M: shn@hfors.dk


Per-Henrik Goosmann, pressechef, Vestforbrænding T: 40 38 76 31 M: pgo@vestfor.dk


Nighat Kamal, adm. direktør, Farum Fjernvarme, T: 4015 6785 / M: ffv@farum-fjernvarme.dk

Information om I/S Vestforbrænding

I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

+45 44 85 70 00https://www.vestfor.dk/

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi er ejet af 19 sjællandske kommuner, som vi tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet. Her på siden kan du læse om Vestforbrændings selskabskonstruktion, vores historie, økonomi og værdisæt.

Følg pressemeddelelser fra I/S Vestforbrænding

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra I/S Vestforbrænding

Vestforbrænding 2023 – et spændende og begivenhedsrigt år6.6.2024 16:38:40 CEST | Pressemeddelelse

Igen på vej mod nye mål har Vestforbrænding netop afholdt sin årlige generalforsamling, hvor bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen i sin årsberetning konstaterede, at trods et 2023 med udfordringer og meget store projekter, står Vestforbrænding fortsat rigtig godt rustet til fremtiden. Det er en fremtid, som blandt andet byder på fortsat udvidelse af fjernvarmenettet, fortsat arbejde med et CO2-fangstanlæg, et goddag til nye it-systemer og øget fokus på højere grad af genanvendelse.

Vestforbrænding kan skabe gener for sine naboer14.5.2024 13:36:03 CEST | Pressemeddelelse

I perioden 26. maj og frem til 30. juni foretager Vestforbrænding planlagt vedligeholdelse af anlægget i Glostrup. Det kan skabe gener i form af støj, lugt og øget trafik. Der er som tidligere år taget initiativer, som skal begrænse generne – blandt andet bliver der opsat støjværn og brugt elektrisk værktøj. Det vil være i perioden 28. maj til 4. juni, at de mest støjende aktiviteter vil foregå.

Sammenlægning af Farum Fjernvarme og Vestforbrænding er nu godkendt23.4.2024 14:36:08 CEST | Pressemeddelelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu meddelt sin godkendelse af sammenlægningen mellem Farum Fjernvarme og Vestforbrænding, hvor Farum Fjernvarmes fjernvarmeaktiviteter overdrages til Vestforbrænding. Både bestyrelsesformand for Vestforbrænding, Ole Bondo Christensen, og formand for Farum Fjernvarme, Henrik Haugaard Pedersen, udtrykker stor glæde over, at godkendelsen er i hus.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye