Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavnerborgmester: Alle taler om færre regler – vi gør noget ved det

Del
I foråret 2022 igangsatte Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune et arbejde, der skal fjerne unødige regler og bureaukrati for medarbejdere og ledere i forvaltningen. Og nu er konklusionen klar: 15 pct. af alle regler, procedurer og lignende skal forenkles eller helt afskaffes.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

”I fire år har politikerne på Christiansborg holdt skåltaler om mindre bureaukrati, men der er intet sket i virkeligheden. Nu gør vi noget ved det. Om bare 8 år kan vi forvente mere end 50 pct. flere ældre på over 80 år her i København. Det er borgere, som har behov for pleje, omsorg og behandling, så vi skal sørge for, at vores dygtige medarbejdere og ledere bruger deres tid på det vigtigste – det som gør en forskel for borgerne,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Formålet med at fjerne unødige regler og bureaukrati er at skabe mere tid til omsorg og nærvær hos borgerne, nærværende og faglig ledelse, mere enkel administration og bedre arbejdsgange for forvaltningens medarbejdere.

98 initiativer til forenkling eller afskaffelse

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til regelforenkling favner bredt og omfatter både interne regler i forvaltningen, tværgående regler i Københavns Kommune og statslige/nationale regler. Der er afdækket og analyseret i alt 536 regler mv. Det foreslås, at 57 regler forenkles, at 23 regler afskaffes og at der foretages 18 mulige forbedringer i forvaltningens digitale omsorgssystem, Cura. Det svarer til, at der foreslås ændringer til hver sjette regel, procedure og lignende.

”Mindre bureaukrati er lig med mere tid til borgerne, mere tid til faglig ledelse og mere enkel administration – hvis vi altså handler på det. Nu rydder vi op i vores egne regler, og jeg forventer, at Christiansborg er klar til det samme. Det ville klæde Christiansborg at vise os den samme tillid, som vi viser til vores medarbejdere og ledere, og fx fjerne dobbelt-dokumentation og overlappende lovgivning. Det er der brug for, så vi får den helt nødvendige frihed til at bruge tiden på dem, vi er her for,” siger Sisse Marie Welling.

Udvalgte eksempler på forslag til statslig regelforenkling

Forenkling af dokumentationskrav på tværs af Sundhedsloven og Serviceloven

Medarbejdere dokumenterer i dag på to forskellige måder afhængigt af, om der er tale om en indsats under Serviceloven eller Sundhedsloven. Det medfører i mange tilfælde overdokumentation og dobbeltdokumentation. Derfor er forslaget fra forvaltningen til den ansvarlige minister, at der fremadrettet skal dokumenteres ud fra samme logik uanset om indsatsen hører under Sundhedsloven eller Serviceloven. Forslaget kræver en lovændring.

Forenkling af tilsynsområdet

I dag er kommunerne underlagt overlappende tilsyn efter samme lovning på ældreområdet. Det medfører, at ledere og medarbejdere bruger unødig tid på tilsynsopgaven. Derfor er forslaget fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der skal ske en forenkling af tilsynsområdet, fx ved at sammenlægge tilsyn for at undgår unødige overlap – uden at gå på kompromis med kvaliteten og borgersikkerheden.

 

Det siger Sundheds- og Omsorgsudvalget om regelforenklingsarbejdet:

Bente Møller, Enhedslisten:

”Færrest mulige regler og mest mulig faglighed er den rigtige vej at gå, så længe retssikkerheden ikke trues. Og det gør den ikke her.”

Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet:

“Det er vigtigt, at vi gør det så optimalt og nemt for borgerne som muligt. Enhver unødvendig regel eller barriere, som vi kan fjerne, vil gavne borgerne og højne servicen. Samtidig får medarbejderne mere tid til kernevelfærd med pleje og omsorg. Færre regler og mindre bureaukrati er en win-win for alle – også forvaltningen i kommunen.”

Line Ervolder, Det Konservative Folkeparti:

“Vi er gået foran i Københavns Kommune med at forenkle administrative regler og arbejdsgange. Vi kan ikke vente på et udspil fra regeringen. Det er den her opgave for vigtig til. Den skal løses tæt på medarbejderne, som arbejder med det til daglig. I det Konservative Folkeparti sætter vi medarbejdernes input og faglighed meget højt. Derfor skal opgaven med regelforenkling løses lokalt og ikke topstyres.”

Katrine Kildgaard Nielsen, Radikale Venstre:

“I Radikale er vi trætte af, at alle taler om afbureaukratisering uden at gøre noget, derfor har jeg presset på for en hurtig proces i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Nu har vi vist, at det i den grad kan lade sig gøre til gavn for medarbejdere og de ældre. Så nu håber jeg, at Christiansborg holder ord og fjerner deres fjollede regler og sætter ældreplejen fri.”

Claus Buch, Venstre:

”Det er et glimrende arbejde, der er gjort. Der er set på en bred pallette af regler. Hvis vi kan lette dokumentationskravet så medarbejderne, i stedet for at bruge tiden på unødvendige indtastninger i systemer, kan bruge tiden sammen med de ældre, så giver det mening. Og så er vi fortalere for det i Venstre.”

Baggrund

  • Det var et enigt Sundheds- og Omsorgsudvalg, som 7. april 2022 vedtog et medlemsforslag om regelforenkling og afbureaukratisering.
  • Forvaltningens medarbejdere og ledere har været bredt involveret i arbejdet, og også Ældrerådet, Handicaprådet og SUF-MED har løbende bidraget. Forvaltningen har desuden haft dialog med Økonomiforvaltningen (Koncernservice) vedr. tværgående regler i Københavns Kommune.
  • Arbejdet har været organiseret inden for fire overordnede spor: 1) Generelle regler, dokumentationskrav mv. på sundheds- og ældreområdet, herunder regler fra Serviceloven og Sundhedsloven, 2) Regler, dokumentationskrav mv. inden for HR og administrationsområdet, 3) Regler og procedurer vedr. CURA (forvaltningens digitale omsorgssystem) og 4) Overordnede politikker, strategier, handlingsplaner mv.

Yderligere information

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling via pressekonsulent Rune Gleerup, tlf. 23 44 09 79

Enhedslisten: Bente Møller, tlf. 21 65 33 51

Socialdemokratiet: Yildiz Akdogan, tlf. 24 25 26 58

Det Konservative Folkeparti: Line Ervolder, tlf. 50 80 26 36

Radikale Venstre: Katrine Kildgaard Nielsen, tlf. 30 91 98 09

Venstre: Claus Buch, tlf. 30 91 98 04

Billeder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Download

Information om Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Rådhuspladsen 1
1599 København V

https://www.kk.dk/

Følg pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye